Přeskočit na obsah

Speciální implantáty zachraňují nedovírající se oční víčka

Pacientkou, která tento zákrok ve FN Motol v současné době podstoupila, je tříletá Natálka, která patří dosud k nejmenším pacientům FN Motol a tento operační zákrok je právě vzhledem k jejímu věku a s tím spojené náročnosti provedení v evropském měřítku výjimečný.

Neschopnost dovřít oční víčka, tzv. lagoftalmus, je nepříjemnou komplikací u obrny lícního nervu. Část oka je při něm vystavena trvalému dráždění vnějšího prostředí a tedy i většímu osychání rohovky, jejím zánětům, ale i tvorbě vředů s negativními následky pro zrakovou ostrost.

Příčiny obrny lícního nervu, který mimo jiné inervuje i mimické svaly tváře a má i další funkce, jsou pestré, ale vždy jde o celkově nepříjemný stav. Subjektivně má pacient problémy s nadměrným slzením a drážděním oka nebo naopak s jeho suchostí. Léčba může být velmi svízelná, protože si pacient musí pravidelně aplikovat do oka umělé slzy nebo masti. V případě dalšího osychání rohovky se někdy víčka dokonce sešívají k sobě, aby se narušení povrchu oka nezhoršovalo.

U metody implantace víčkových implantátů je nejdůležitější jejich správné umístění. „Vlastní operace není zatěžující a má minimum raných i pozdních komplikací. Operatér umisťuje implantát do podkoží horního víčka tak, že jej fixuje na chrupavku víčka. Vzhledem k tomu, že se jedná o bezprostřední blízkost oka, je práce velmi náročná na přesnost a operatérovu zručnost,“ říká MUDr. Milan Odehnal, primář Oční kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol. Díky implantátu může pacient po určité době rehabilitace lépe zavírat oční štěrbinu, čímž je povrch oka více chráněna.

Ve FN Motol se tento druh operace provádí již 14 let a ročně je tímto způsoben provedeno 92 operací, převážně u dospělých pacientů. Ti dětští jsou stále spíše výjimkou. Jednou z nich je i malá Natálka (3), která měla problémy s levým víčkem již od narození, a to kvůli vrozené obrně lícního nervu. I když mohla levé víčko úplně dovřít jen obtížně, stav její oční rohovky byl relativně dobrý. Nicméně vzhledem k budoucnosti vývoje a stupni nedovření víčka se lékaři rozhodli aplikovat víčkový implantát.

Operace proběhla zcela bez komplikací, implantát se od počátku dobře vhojuje a nyní čeká malou pacientku již jen rehabilitace, v rámci které se bude učit oční štěrbinu úplně dovřít. Již týden po operaci je nicméně vidět zlepšení, které bude dle očekávání pokračovat i díky růstu tkání v okolí oka. Implantát bude kromě ochrany povrchu rohovky redukovat potřebu aplikovat kapky a masti do oka, a znamená i značné kosmetické vylepšení a zlepšení kvality života.

Zdroj: FN Motol

Sdílejte článek

Doporučené