Přeskočit na obsah

SPLDD jednoznačně podporuje navrácení oboru PLDD mezi základní obory primární péče

Účastníci Sněmu podporují ministra zdravotnictví Mgr. et. Mgr. A. Vojtěcha a jeho aktivity směřující k podpoře primární péče a rozšíření odborných kompetencí PLDD a VPL. Vnímají dosavadní kroky ministra, jako zahájení možných systémových změn ve zdravotnictví, aby nedocházelo k protěžování jen vybraných segmentů zdravotnictví, zejména nemocnic. Mělo by dojít k takové podpoře primární péče, aby byla zajištěna dostupnost zdravotní péče na venkově i v odlehlých oblastech.

Účastníci Sněmu i nadále jednoznačně podporují navrácení oboru PLDD jako základního oboru primární péče. Jeho navrácení mezi základní obory je jedinou možností, jak zajistit v budoucnu dostupnost zdravotní péče o děti a dorost ve stávajícím rozsahu.

Necitlivým zásahem do systému vzdělávání lékařů v roce 2017, kdy byl zrušen obor PLDD, došlo v loňském roce k výraznému poklesu lékařů se zájmem o obor PLDD a pediatrii jako takovou. V tomto roce byl zcela zastaven vstup mladých lékařů do tohoto oboru. Dochází tak k prohlubování nedostatku PLDD a postupnému rozpadu stávající primární péče o děti v ČR.

Proto podporujeme nastartované analytické procesy a snahu současného ministra zdravotnictví o hledání rychlého řešení neutěšené situace v našem oboru.

SPLDD je připraveno ve spolupráci s OSPDL se aktivně zapojit do záchrany praktického lékařství pro děti a dorost v zájmu udržení a dalšího zlepšování poskytované zdravotní péče mladé generaci.

 

Zdroj: SPLDD

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.