Přeskočit na obsah

SPLDD jednoznačně podporuje navrácení oboru PLDD mezi základní obory primární péče

Účastníci Sněmu podporují ministra zdravotnictví Mgr. et. Mgr. A. Vojtěcha a jeho aktivity směřující k podpoře primární péče a rozšíření odborných kompetencí PLDD a VPL. Vnímají dosavadní kroky ministra, jako zahájení možných systémových změn ve zdravotnictví, aby nedocházelo k protěžování jen vybraných segmentů zdravotnictví, zejména nemocnic. Mělo by dojít k takové podpoře primární péče, aby byla zajištěna dostupnost zdravotní péče na venkově i v odlehlých oblastech.

Účastníci Sněmu i nadále jednoznačně podporují navrácení oboru PLDD jako základního oboru primární péče. Jeho navrácení mezi základní obory je jedinou možností, jak zajistit v budoucnu dostupnost zdravotní péče o děti a dorost ve stávajícím rozsahu.

Necitlivým zásahem do systému vzdělávání lékařů v roce 2017, kdy byl zrušen obor PLDD, došlo v loňském roce k výraznému poklesu lékařů se zájmem o obor PLDD a pediatrii jako takovou. V tomto roce byl zcela zastaven vstup mladých lékařů do tohoto oboru. Dochází tak k prohlubování nedostatku PLDD a postupnému rozpadu stávající primární péče o děti v ČR.

Proto podporujeme nastartované analytické procesy a snahu současného ministra zdravotnictví o hledání rychlého řešení neutěšené situace v našem oboru.

SPLDD je připraveno ve spolupráci s OSPDL se aktivně zapojit do záchrany praktického lékařství pro děti a dorost v zájmu udržení a dalšího zlepšování poskytované zdravotní péče mladé generaci.

 

Zdroj: SPLDD

Sdílejte článek

Doporučené