Přeskočit na obsah

Spor o plnou úhradu léku APO-FLUTAMIDE: reakce SÚKL

Již v r. 2012 byla skupina rozdělena a v současné době je zajištěna plná úhrada léčivého přípravku v obou skupinách.

V tuto chvíli je obtížné odhadnout, jaký bude mít nález dopad, neboť Ústavní soud nezrušil předmětné ustanovení ani přílohu č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, nýbrž zrušil rozsudek Městského soudu v dané věci. Nález bude nyní předmětem posouzení ze strany Ministerstva zdravotnictví a Ústav je připraven poskytnout součinnost při zvažování všech právních i odborných aspektů. V případě závěru, že má být změněn přístup k zajištění plně hrazeného přípravku, bude nutné nejprve provést změnu platné legislativy.

V současné době tak Ústav nadále bude postupovat podle aktuálního znění zákona a jeho přílohy. V této souvislosti ale znovu uvádíme, že stav, který byl předmětem posuzovaného řízení, již není aktuální
a v současné době je zajištěn plně hrazený přípravek ze skupiny antagonistů hormonů pro mužské i ženské pacienty.

Zdroj: SÚKL

Sdílejte článek

Doporučené