Přeskočit na obsah

Stanovisko České asociace sester ke stávkové pohotovosti zdravotnických odborů ze 17. srpna 2018

Hlavní prioritou je podle ČAS udržet současný trend, kdy platy zdravotnického personálu v posledních letech pravidelně rostou.

Česká asociace sester opakovaně upozorňuje, že nedostatek sester i dalších zdravotníků je způsoben zejména jejich dlouhodobým přetěžováním v neuspokojivých pracovních podmínkách s neadekvátním platovým ohodnocením. Tvrzení o kritickém nedostatku personálu, který ovlivňuje bezpečnost a kvalitu práce, je podle asociace pravdivé.

„Úbytek sester je potřeba zastavit okamžitým zatraktivněním profese sestry a dalších zdravotnických profesí jak pro absolventy, tak i pro zkušené sestry, které svůj obor již opustily, nebo o tom vážně uvažují. ČAS oceňuje dosavadní snahy ministerstva zdravotnictví a dalších zodpovědných subjektů o stabilizaci této situace, nicméně je třeba přiznat, že ne všechny byly dosud úspěšné. Příkladem takového sporného kroku je podle ČAS snížení požadavků na kvalifikační vzdělání sestry (tzv. 4+1, tj. čtyři roky studia na střední škole a jeden rok na vyšší či vysoké zdravotnické škole). Problém je, že vyšší zdravotnické školy zatím většinou tento program neotevřely, a tudíž není zajištěn brzký přísun vyššího počtu motivovaných a kvalitně vzdělaných absolventů do českého zdravotnictví,“ říká Martina Šochmanová, prezidentka ČAS.

Foto: Martina Šochmanová, zdroj: Česká asociace sester

Podle Martiny Šochmanové je dalším stěžejním problémem nadměrná zátěž sester i dalších zdravotníků. Pacientů závislých na pomoci druhých je příliš mnoho a sestry nemohou kvalitně uspokojit všechny jejich potřeby. Asociace doporučuje vypracovat z dostupných dat přehled počtu pacientů s jejich stupněm závislosti na jednu sestru ve směně v různých zařízeních a jednotkách, a na základě zpracovaných údajů pak nadměrnou pracovní zátěž řešit.

Podle ČAS, totiž ani samotné zvýšení platu nezajistí dostatek personálu: „Je potřeba upravit současné náročné pracovní podmínky a zajistit zdravotníkům rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Sestry a další zdravotníci si nyní kompenzují svůj nižší příjem druhým pracovním úvazkem, případně nadměrnými přesčasy, což je ve směnném provozu velmi vyčerpávající. Strategičtější je tedy vytrvat v úsilí o férové zvyšování základních složek platů zdravotníků, neboť tyto profese jsou pro společnost zásadní,“ dodává Šochmanová.

Za efektivní jednání považuje Česká asociace sester hlavně snahu o společné nalézání možných řešení a jejich včasnou a správnou implementaci. Zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče v ČR je při současném nedostatku zdravotníků absolutní prioritou a je nutné řešit ho systematicky. Hlavní role odborů a zřizovatelů pak spočívá v jednání s nemocnicemi, ve kterých nedochází k řešení výše zmíněných problémů. ČAS pevně věří, že se situaci podaří vyřešit ve střednědobém horizontu a ke stávce, která je krajním krokem, nakonec nedojde.

Zdroj: ČAS

Sdílejte článek

Doporučené