Přeskočit na obsah

Stanovisko České asociace sester ke stávkové pohotovosti zdravotnických odborů ze 17. srpna 2018

Hlavní prioritou je podle ČAS udržet současný trend, kdy platy zdravotnického personálu v posledních letech pravidelně rostou.

Česká asociace sester opakovaně upozorňuje, že nedostatek sester i dalších zdravotníků je způsoben zejména jejich dlouhodobým přetěžováním v neuspokojivých pracovních podmínkách s neadekvátním platovým ohodnocením. Tvrzení o kritickém nedostatku personálu, který ovlivňuje bezpečnost a kvalitu práce, je podle asociace pravdivé.

„Úbytek sester je potřeba zastavit okamžitým zatraktivněním profese sestry a dalších zdravotnických profesí jak pro absolventy, tak i pro zkušené sestry, které svůj obor již opustily, nebo o tom vážně uvažují. ČAS oceňuje dosavadní snahy ministerstva zdravotnictví a dalších zodpovědných subjektů o stabilizaci této situace, nicméně je třeba přiznat, že ne všechny byly dosud úspěšné. Příkladem takového sporného kroku je podle ČAS snížení požadavků na kvalifikační vzdělání sestry (tzv. 4+1, tj. čtyři roky studia na střední škole a jeden rok na vyšší či vysoké zdravotnické škole). Problém je, že vyšší zdravotnické školy zatím většinou tento program neotevřely, a tudíž není zajištěn brzký přísun vyššího počtu motivovaných a kvalitně vzdělaných absolventů do českého zdravotnictví,“ říká Martina Šochmanová, prezidentka ČAS.

Foto: Martina Šochmanová, zdroj: Česká asociace sester

Podle Martiny Šochmanové je dalším stěžejním problémem nadměrná zátěž sester i dalších zdravotníků. Pacientů závislých na pomoci druhých je příliš mnoho a sestry nemohou kvalitně uspokojit všechny jejich potřeby. Asociace doporučuje vypracovat z dostupných dat přehled počtu pacientů s jejich stupněm závislosti na jednu sestru ve směně v různých zařízeních a jednotkách, a na základě zpracovaných údajů pak nadměrnou pracovní zátěž řešit.

Podle ČAS, totiž ani samotné zvýšení platu nezajistí dostatek personálu: „Je potřeba upravit současné náročné pracovní podmínky a zajistit zdravotníkům rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Sestry a další zdravotníci si nyní kompenzují svůj nižší příjem druhým pracovním úvazkem, případně nadměrnými přesčasy, což je ve směnném provozu velmi vyčerpávající. Strategičtější je tedy vytrvat v úsilí o férové zvyšování základních složek platů zdravotníků, neboť tyto profese jsou pro společnost zásadní,“ dodává Šochmanová.

Za efektivní jednání považuje Česká asociace sester hlavně snahu o společné nalézání možných řešení a jejich včasnou a správnou implementaci. Zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče v ČR je při současném nedostatku zdravotníků absolutní prioritou a je nutné řešit ho systematicky. Hlavní role odborů a zřizovatelů pak spočívá v jednání s nemocnicemi, ve kterých nedochází k řešení výše zmíněných problémů. ČAS pevně věří, že se situaci podaří vyřešit ve střednědobém horizontu a ke stávce, která je krajním krokem, nakonec nedojde.

Zdroj: ČAS

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.