Přeskočit na obsah

Stanovisko ČLK k anonymnímu přípisu rozesílanému lékařům z emailové adresy e-recept@sukl.cz

Odkaz na uvedený zákon je nonsens – podle něho se nelze domáhat informací, které jsou veřejně přístupné a seznam členů České lékařské komory je veřejně přístupný.

Skutečnost, že Státní ústav pro kontrolu léčiv zásadně selhal při přípravě e-receptů, byla konstatována vícekrát i vysokými státními představiteli. Mohli bychom uvést velké množství případů, kdy lékaři sdělují komoře svízele spojené s pokusy o připojení. Nekvalitní a špatně zpracovaný zákon donucující lékaře k používání e-receptů sice hrozí sankcemi, ale neukládá do kdy je lékař povinen se přihlásit tak, aby mohl e-recepty od 1. ledna 2018 používat, stejně tak neřeší, jak má být postupováno, pokud se technicky nepodaří dosáhnout toho, aby lékaři mohli předepisovat léky na e-receptech. Stanovisko České lékařské komory přijaté nejvyšším orgánem – sjezdem delegátů je jasné – pacient musí dostat svůj lék, lékař mu jej musí předepsat a má tak učinit jakýmkoli způsobem, tedy nelze-li e-receptem, ať již z jakýchkoli důvodů, pak i formou papírového receptu.

Upuštění od sankcí pro lékaře za nepoužívání e-receptu, zatím nikoli uzákoněné, ale jen přislíbené, považujeme za momentální krizové řešení vzniklé situace, nikoli řešení koncepční. Rozumným řešením by byla změna zákona, která lékařům používání e-receptů umožní, nikoli pod hrozbami sankcí nařídí. ČLK se i nadále bude snažit přijetí takové legislativní úpravy prosazovat.

MUDr. Milan Kubek
prezident České lékařské komory

Zdroj: ČLK

Sdílejte článek

Doporučené