Přeskočit na obsah

Středočeští hygienici letos provedli již 1 829 kontrol restaurací

Od ledna do konce srpna letošního roku vykonali zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje již 1 829 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, a to zejména ve vyvařujících restauracích, občerstveních, provozovnách závodního stravování a také ve stáních. Za zjištěné nedostatky pak v tomto období udělili 578 finančních sankcí v celkové výši 1 918 400 Kč.

„V uplynulé letní sezóně jsme se tradičně zaměřili na stánky s občerstvením, které se velice často nacházejí v kempech. Tam bývá nejčastějším pochybením provozní hygiena. Nevynechali jsme ani zmrzlinu, kde jsme se nejvíce setkávali s nedostatečnou sanitací zmrzlinových strojů. Pokračujeme také v kontrolách dodržování tzv. protikuřáckého zákona, zákaz kouření porušili provozovatelé dosud v 15 případech,“  ohlíží se za uplynulým obdobím ředitelka KHS Středočeského kraje Jarmila Rážová.

Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici dosud zjistili, patří pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků, a to v 32 %, v obecných požadavcích na potravinářské prostory v 26 % a nedostatečné úrovni provozní hygieny v 25 %. Ve zvláště rizikových případech (celkem  224) byla nařízena nápravná opatření spočívající například v nařízení sanitace provozovny (71), vyřazení nevyhovujících potravin ze stravovací služby (47), nebo nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu hmyzu nebo hlodavců (7). K okamžitému uzavření provozovny byli hygienici nuceni přistoupit v 9 případech.

Hygienici odebrali také 670 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, z čehož 252 vzorků nevyhovělo. Kromě vzorků pokrmů a potravin byly provedeny odběry stěrů z prostředí provozoven stravovacích služeb.

Plné znění Zprávy o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 8. 2018 naleznete zde: http://www.khsstc.cz/dokumenty/zprava-o-cinnosti-odboru-hygieny-vyzivy-krajske-hygienicke-stanice-stredoceskeho-kraje-od-1--1--do-31--8--2018-5168_5168_551_1.html

Nejčastěji zjišťované nedostatky v procentech

Typy vydaných opatření

Počet kontrol v jednotlivých typech provozoven stravovacích služeb

Zdroj: KHS

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.