Přeskočit na obsah

Středočeští hygienici letos provedli již 1 829 kontrol restaurací

Od ledna do konce srpna letošního roku vykonali zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje již 1 829 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, a to zejména ve vyvařujících restauracích, občerstveních, provozovnách závodního stravování a také ve stáních. Za zjištěné nedostatky pak v tomto období udělili 578 finančních sankcí v celkové výši 1 918 400 Kč.

„V uplynulé letní sezóně jsme se tradičně zaměřili na stánky s občerstvením, které se velice často nacházejí v kempech. Tam bývá nejčastějším pochybením provozní hygiena. Nevynechali jsme ani zmrzlinu, kde jsme se nejvíce setkávali s nedostatečnou sanitací zmrzlinových strojů. Pokračujeme také v kontrolách dodržování tzv. protikuřáckého zákona, zákaz kouření porušili provozovatelé dosud v 15 případech,“  ohlíží se za uplynulým obdobím ředitelka KHS Středočeského kraje Jarmila Rážová.

Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici dosud zjistili, patří pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků, a to v 32 %, v obecných požadavcích na potravinářské prostory v 26 % a nedostatečné úrovni provozní hygieny v 25 %. Ve zvláště rizikových případech (celkem  224) byla nařízena nápravná opatření spočívající například v nařízení sanitace provozovny (71), vyřazení nevyhovujících potravin ze stravovací služby (47), nebo nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu hmyzu nebo hlodavců (7). K okamžitému uzavření provozovny byli hygienici nuceni přistoupit v 9 případech.

Hygienici odebrali také 670 vzorků pokrmů a potravin k laboratorním analýzám a senzorickému posouzení, z čehož 252 vzorků nevyhovělo. Kromě vzorků pokrmů a potravin byly provedeny odběry stěrů z prostředí provozoven stravovacích služeb.

Plné znění Zprávy o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 8. 2018 naleznete zde: http://www.khsstc.cz/dokumenty/zprava-o-cinnosti-odboru-hygieny-vyzivy-krajske-hygienicke-stanice-stredoceskeho-kraje-od-1--1--do-31--8--2018-5168_5168_551_1.html

Nejčastěji zjišťované nedostatky v procentech

Typy vydaných opatření

Počet kontrol v jednotlivých typech provozoven stravovacích služeb

Zdroj: KHS

Sdílejte článek

Doporučené