Přeskočit na obsah

Středočeští hygienici prezentují výsledky své práce za rok 2017

Vyplývá z ní mimo jiné, že v loňském roce bylo zkontrolováno 2 034 stravovacích zařízení, 141 dětských letních rekreací, 582 koupališť, 117 zdravotnických zařízení a kontrol v souvislosti s pracovními podmínkami proběhlo 2 527. Hygienici za zjištěná pochybení ve všech oblastech činnosti uložili 756 sankcí v celkové výši 2 798 000 Kč.  

„Stejně jako v roce 2016 jsme i loni provedli oproti plánu více kontrol, například stravovacích zařízení, a vydali jsme opět podstatně více stanovisek podle stavebního zákona. Řešili jsme také o něco více podnětů od veřejnosti,“ hodnotí uplynulý rok ředitelka KHS Jarmila Rážová a dodává: „Těší nás ale, že se v roce 2017 objevilo naopak třikrát méně epidemických výskytů, než v roce 2016.“ 

Souhrn výsledků za rok 2017 ve vybraných oborech činnosti:

V loňském roce bylo ve Středočeském kraji zkontrolováno 2 034 stravovacích zařízení. Kontrol (včetně opakovaných) provedli hygienici 2 284. Nejčastější nedostatky se tradičně týkaly nedostatečné provozní hygieny, nedodržení obecných požadavků na potravinářské prostory, chybné označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů nebo nesprávného skladování potravin a pokrmů a  také nedostatečného označování alergenů. Za zjištěná pochybení bylo uloženo 687 sankcí v celkové výši 2 080 500 Kč.

V roce 2017 provedli středočeští hygienici celkem 582 kontrol koupacích vod. Ty byly zaměřeny  především na kontrolu koupališť a koupání a plavání kojenců a batolat. Zkontrolováno bylo 125 kontrol přírodních koupališť a koupacích míst, 249 umělých koupališť a 47 saun. V loňském roce panovaly vzhledem ke střídání teplot v letní sezoně příznivé podmínky pro jakost vody ke koupání v přírodních koupalištích a hygienici během sezóny nevydali žádný zákaz koupání.  U umělých bazénů docházelo nejčastěji k nedodržení požadované kvality vody, které provozovatel ihned řešil zastavením provozu a výměnou vody. Nedostatky v provozní hygieně nebyly prakticky zaznamenány.

KHS vydává také stanoviska podle stavebního zákona, nejčastěji k výstavbě bytů či rodinných domů. U nich hygienici posuzují všechny aspekty ochrany před hlukem při jejich umisťování. V loňském roce bylo v této souvislosti vydáno 11 929 stanovisek, což oproti roku 2016 představuje nárůst o 1 683.

Hygienici provedli loni také 586 kontrol zaměřených na dodržování jakosti pitné vody dodávané zejména menšími vodovody pro veřejnou potřebu.  V 15 % případů byly shledány závady, a to zejména v jakosti dodávané vody (a to i v nedodržení mikrobiologických ukazatelů), dále pak v nedostatečné četnosti kontrol či nedodržení povinnosti zasílat rozbory pitné vody do informačního systému PiVo (Pitná Voda). Za zjištěné závady bylo uděleno 8 sankcí v celkové výši 27 000 Kč.

V roce 2017 bylo ve Středočeském kraji ohlášeno celkem 242 zotavovacích akcí pro děti a 53 jiných podobných akcí (dětské tábory). Celkový počet rekreovaných dětí během prázdnin byl 24 214, což znamená oproti roku 2016 opět nárůst. Hygienici provedli na těchto akcích celkem 141 kontrol. Zjištěné závady se týkaly především zásobování akce pitnou vodou, nedostatků ve zdravotní dokumentaci, nezajištění podmínek pro osobní hygienu dětí nebo pro ubytování dětí. Nedostatky byly vždy s provozovateli  projednány a zpravidla došlo k okamžité nápravě a nebylo tedy nutné ukládat peněžité sankce.

Středočeští hygienici loni řešili také 81 podnětů z oblasti hygieny práce (v roce 2016 to bylo 71). Týkaly se především pracovního prostředí (vysoká teplota v letních měsících a nízká v zimních měsících), nedostatečného větrání, nevyhovujícího sanitárního zařízení nebo jeho nedostatečný úklid, špatné údržby pracovišť nebo neposkytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům. Z celkového počtu šetřených podnětů vyhodnotili hygienici jako oprávněnou zhruba čtvrtinu z nich. Celkem bylo v této oblasti uloženo 36 sankcí v celkové výši 309 000 Kč.

Loni bylo ve Středočeském kraji zaznamenáno 53 onemocnění klíšťovou encefalitidou, 317 případů Lymeské borreliózy a u 329 lidí se objevila žloutenka. Hygienici řešili také 7 epidemických výskytů (střevní onemocnění, žloutenka apod.), což je o 21 méně, než v roce 2016.

 

Zdroj: KHSSTČ

Sdílejte článek

Doporučené