Přeskočit na obsah

Středočeští hygienici v 1. čtvrtletí udělili restauracím pokuty již za 704 000 Kč

V prvním čtvrtletí letošního roku vykonali zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje celkem 665 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, a to zejména v restauracích, provozovnách závodního stravování a stravování v zařízeních sociálních služeb. Za zjištěné nedostatky pak v tomto období udělili 291 finančních sankcí v celkové výši 704 000 Kč.

„I letos pokračujeme v kontrolách dodržování tzv. protikuřáckého zákona. V uplynulém čtvrtletí jsme jich provedli 326 a závady jsme zjistili ve 13 případech. Ty spočívaly zejména v porušování povinností označit provozovnu u vstupu grafickou značkou Kouření zakázáno a dále vyzvat osobu, která porušuje zákaz kouření, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby provozovnu opustila,“ říká ředitelka KHS Středočeského kraje Jarmila Rážová a dodává: „V této souvislosti bylo zatím uloženo 11 sankcí v celkové výši 44 000 Kč.“

Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici dosud zjistili, patří pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků, a to v 33 %, dále v nedostatečné úrovni provozní hygieny v 27 % a v obecných požadavcích na potravinářské prostory v 23 %. Ve zvláště rizikových případech (celkem 57) byla nařízena nápravná opatření spočívající například v nařízení sanitace provozovny (16), vyřazení nevyhovujících potravin ze stravovací služby (17), nebo nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu hmyzu nebo hlodavců (3). K okamžitému uzavření provozovny byli hygienici nuceni přistoupit ve 3 případech.

Kontroly jsou ale zaměřeny také například na klamání spotřebitelů, záměnu používaných surovin a používání nekalých praktik v provozovnách stravovacích služeb. V této oblasti bylo za první čtvrtletí provedeno 172 kontrol, z čehož při 6 kontrolách zjistili pracovníci KHS nedostatky. Za ně byly uloženy sankce v celkové výši 24 500 Kč.

Plné znění Zprávy o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 3. 2018 naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastěji zjišťované nedostatky v procentech (včetně klamání spotřebitele nebo záměny surovin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy vydaných opatření

Zdroj: KHS Středočeského kraje

Sdílejte článek

Doporučené