Přeskočit na obsah

Středočeští hygienici v 1. čtvrtletí udělili restauracím pokuty již za 704 000 Kč

V prvním čtvrtletí letošního roku vykonali zaměstnanci odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje celkem 665 kontrol v provozovnách stravovacích služeb, a to zejména v restauracích, provozovnách závodního stravování a stravování v zařízeních sociálních služeb. Za zjištěné nedostatky pak v tomto období udělili 291 finančních sankcí v celkové výši 704 000 Kč.

„I letos pokračujeme v kontrolách dodržování tzv. protikuřáckého zákona. V uplynulém čtvrtletí jsme jich provedli 326 a závady jsme zjistili ve 13 případech. Ty spočívaly zejména v porušování povinností označit provozovnu u vstupu grafickou značkou Kouření zakázáno a dále vyzvat osobu, která porušuje zákaz kouření, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby provozovnu opustila,“ říká ředitelka KHS Středočeského kraje Jarmila Rážová a dodává: „V této souvislosti bylo zatím uloženo 11 sankcí v celkové výši 44 000 Kč.“

Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici dosud zjistili, patří pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků, a to v 33 %, dále v nedostatečné úrovni provozní hygieny v 27 % a v obecných požadavcích na potravinářské prostory v 23 %. Ve zvláště rizikových případech (celkem 57) byla nařízena nápravná opatření spočívající například v nařízení sanitace provozovny (16), vyřazení nevyhovujících potravin ze stravovací služby (17), nebo nařízení ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace při výskytu hmyzu nebo hlodavců (3). K okamžitému uzavření provozovny byli hygienici nuceni přistoupit ve 3 případech.

Kontroly jsou ale zaměřeny také například na klamání spotřebitelů, záměnu používaných surovin a používání nekalých praktik v provozovnách stravovacích služeb. V této oblasti bylo za první čtvrtletí provedeno 172 kontrol, z čehož při 6 kontrolách zjistili pracovníci KHS nedostatky. Za ně byly uloženy sankce v celkové výši 24 500 Kč.

Plné znění Zprávy o činnosti odboru hygieny výživy Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za období od 1. 1. do 31. 3. 2018 naleznete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastěji zjišťované nedostatky v procentech (včetně klamání spotřebitele nebo záměny surovin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy vydaných opatření

Zdroj: KHS Středočeského kraje

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.