Přeskočit na obsah

SÚKL musí dbát na dodržování platného zákona jinak hrozí žaloby

SÚKL musí dbát na dodržování platného zákona jinak hrozí žaloby. Navíc bez smysluplné regulace trhu mohou čeští pacienti očekávat v blízké budoucnosti obdobné problémy jako nyní mají obyvatelé v Norsku, kteří jezdí pro léky do sousedního Švédska, kde jsou až trojnásobně levnější.   

Řešení těchto zásadních problémů a kompletní reforma lékárenství byla témata, která zazněla na schůzce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Zástupci lékárníků ze spolku Vaši lékárníci CZ z.s. předali ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi podklady, které upozorňují na krizový stav v českém lékárenství. Dokument zároveň obsahuje odborná doporučení, jak okamžitě zlepšit krizovou situaci se zásobováním léčiv a nejdůležitější problematiku pro zpracování dlouhodobé koncepce, která pomůže ke ztransparentnění lékárenství u nás. Ministerstvo zdravotnictví, které má ve své gesci segmet lékárenství, přijalo konkrétní předložené příklady s pečlivou pozorností.   

„Změny slibovali političtí reprezentanti již od roku 2012, kdy se začaly masivně projevovat problémy v zásobování léčivy po zahájených cenových revizích. Nebyla však prosazena žádná výraznější věc, navíc byli politicky velmi často zneužíváni pacienti, kteří byli nesmyslně a nepravdivě strašeni zdražováním, místo toho, aby se nastavila smysluplná koncepce ochrany vnitřního trhu s léčivy a handicapovaných pacientů. Dnes jsme svědky likvidace lékáren na venkově a naopak ve městech vznikají lékárny několik metrů od sebe. Jsem rád, že dnešní věcné jednání s panem ministrem Vojtěchem přineslo v této věci posun a naše odborné materiály, které jsou v kompetenci ministra budou v krátké době zapracovány. Tento materiál nezpracovávaly žádné zájmové finanční skupiny, ani lobbisté, ale samotní lékárníci z praxe, kteří své profesi rozumějí a jako odborníci jsou, díky svému náročnému univerzitnímu vzdělání, pověřeni státem zacházet s léčivy“, řekl po jednání Aleš Nedopil, předseda spolku lékárníků.   

V současnosti je zásadně omezen svobodný výkon povolání lékárníka – přesněji etický princip toho, že lékárník má rozhodovat nezávisle na ceně léčiva jeho cenové bonifikaci a dostupnosti, s cílem nejrychlejšího uzdravení nemocného a největším efektem léčby. Bohužel dnes jsou sami lékárníci často motivováni (někdy až donucování) některými svými zaměstnavateli přesně opačně, tj. k prodeji či výdeji léčiv s vysokou přidanou hodnotou pro vlastníka lékárny bez ohledu na terapeutický efekt pro pacienta. Lékárník je tak stavěn do pozice prodavače a nikoliv profesionálního odborníka s univerzitním vzděláním na léčiva a jejich účinky. Jedině nastavení transparentního systému po vzoru například Rakouska nebo Švýcarska udrží v České republice širokou sít lékáren a forem vlastnictví a zamezí se tak monopolnímu trhu, který například v Norsku přinesl pacientovi ve finále několikanásobné zdražení a neúměrný nárůst cen léčiv.

„Provozuji rodinnou lékárnu v Děčíně. Pro nás je zcela zásadní, aby bylo nastaveno transparentní a rovnocenné financování lékárenství u nás. Dle obecných pravidel musí lékárník, jako zdravotník, vykonávat profesi postupem lege artis – tuto potřebu definují v principu dvě etická ustanovení: Hippokratova přísaha (Ženevská deklarace 1948)"...zdravotní stav mého pacienta bude mou první starostí" a bod 50 EU Směrnice 2001/83 "Osoby způsobilé zacházet s léčivými přípravky musí být schopné vykonávat tuto funkci objektivně, aniž by byly ovlivňovány přímými nebo nepřímými finančními pobídkami. Prakticky to znamená, že volba léčby musí být učiněna primárně na základě medicínské potřeby pacienta, ekonomické ohledy nad tím nesmí převážit! Dnes se legislativně dostali lékárníci do právně nerovného postavení v soutěži s velkými hráči na trhu, zejména z důvodů finančních bonusů vyváděných mimo systém financování veřejného zdravotnictví v ČR“, uvedl lékárník David Gregor.

Ministerstvo může pomoci stavu okamžitě tím, že doplní urychleně chybějící prováděcí vyhlášky k této poslední novele Zákona o léčivu: 

  • Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
  • Vyhláška o registraci léčivých přípravků
  • Vyhláška o správné lékárenské praxi a bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách a zdrav. zařízeních
  • Vyhláška o preskripci 

Uvedené normy již byly ve vnějším připomínkovém řízení v r. 2017. Bohužel za ministra Ing. Ludvíka se schvalovací proces zastavil. Ministr Adam Vojtěch na schůzce deklaroval, že ministerstvo bude celou záležitost řešit a podněty zapracuje.

Zájmový spolek Vaši lékárníci CZ z.s. vznikl v roce 2016 a má podporu Sjezdu delegátů České lékárnické komory, jako nejvyššího orgánu komory. Jeho hlavní náplní je intenzivně prosazovat reformní principy, boření mýtu a vzdělávací osvětovou činnost českého lékárenství vůči státní správě, samosprávě a veřejnosti, jak na národní tak i na regionálních úrovních. Dále pak popularizovat odbornou činnost lékárníků na veřejnosti/public relations a publikační činnost. Spolek svoji činnost koordinuje s významnými lékárnickými institucemi jako jsou spolky a organizace GML, Mladí lékárníci, GLČMS, USF, SČSF, Česká lékárnická komora atd.   

Zdroj: www.msml.cz

Sdílejte článek

Doporučené