Přeskočit na obsah

Světové prvenství Thomayerovy nemocnice: prestižní certifikát kvality v oblasti hrudní chirurgie

Certifikát vydala americká nezávislá společnost Surgical Review Corporation (SRC). Ta se již od roku 2003 zaměřuje na kvalitu, odbornou úroveň a bezpečnost chirurgické péče. „Je to obrovské ocenění práce personálu celé naší nemocnice - lékařů, sester i pomocného personálu.Zároveň je to i velký závazek do budoucna v oblasti kvality námi poskytované péče,“ komentuje získání certifikátu společnosti SRC ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Známka kvality Center of Excellence svědčí o vysoké úrovni péče o pacienta a její poskytování v daném zařízení na nadstandardní úrovni a stejně tak o konkurenceschopnosti oceněné nemocnice v rámci celého světa. Certifikát je celosvětově udělován v různých oborech, jako je například anesteziologie, miniinvazivní chirurgie či neurochirurgie (viz informace na webu organizace SRC).

„Udělení certifikátu předcházelo náročné a velmi přísné akreditační řízení. Jedno z nejnáročnějších, se kterými jsem se kdy setkal,“ říká primář Oddělení hrudní chirurgie Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D. Současně byla určena i lékařka pověřená vedením projektu (Surgeon of Excellence), kterou se stala zástupkyně primáře oddělení MUDr. Alice Tašková, FEBTS. Jejím úkolem je komunikace se SRC, péče o databázi a je zároveň garantem poskytované péče pacientům dle platných standardů a pravidel, a to včetně těch definovaných společností SRC. Splnění daných kritérií se pak průběžně kontroluje, aby byla kvalita péče stále na vysoké úrovni.

Náročné podmínky akreditace zahrnovaly například informace o chirurgické praxi lékařů, o objemu operovaných a hospitalizovaných pacientů či spektru výkonů. Její součástí byla také inspekce za přítomnosti předsedy představenstva SRC Dr. Neila E. Hutchera, který se zajímal především o vedení dokumentace, edukaci a informovanost pacientů po celou dobu jejich léčby. „Prověřil také intenzivní pooperační péči o pacienty, přístrojové vybavení, nastavení a dodržování směrnic, standardů a pracovních postupů. Zajímal se ale i o další osud pacientů po propuštění a hovořil s personálem na několika dalších spolupracujících odděleních,“ popisuje proces zástupkyně primáře Oddělení hrudní chirurgie MUDr. Alice Tašková, FEBTS.

Thomayerova nemocnice je nyní oprávněna užívat logo SRC – Center of Excellence in Thoracic Surgery. „V dnešní době, kdy je v péči o pacienty kladen důraz na kvalitu, dialog a maximální míru informovanosti, bude pro pacienty toto ocenění jistě pozitivním signálem, aby se svěřili naší nemocnici do péče. Není to ale ocenění jen pro naše oddělení hrudní chirurgie, ale pro všechny zaměstnance Thomayerovy nemocnice. Jen díky týmové práci všech je možné poskytovat péči o pacienty na té nejvyšší úrovni a srovnávat se světem, v čemž jsme získáním tohoto certifikátu obstáli,“ dodává ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš CSc.

Zdroj: Thomayerova nemocnice

Sdílejte článek

Doporučené