Přeskočit na obsah

Tisková zpráva Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Podvýbory:

  • pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace;
  • pro elektronizaci ve zdravotnictví;
  • pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe;
  • pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky;
  • pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů;
  • pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků.

Výbor pro zdravotnictví byl garančním výborem pro: Vládní návrh novely zákona o léčivech – EU - /sněmovní tisk 5/ , kde byl doporučen pozměňovací návrh, kterým se na dobu jednoho roku (2018) nebude uplatňovat sankcionování při nevystavení elektronického receptu. Tato změna v zákoně umožní řádné zavedení elektronického receptu do všech zdravotnických zařízení a hlavně umožní skutečné spuštění sdílení dat tak, aby se zlepšila kontrola skutečně vhodné medikace pro pacienty, což byl jeden z hlavních záměrů zákona, ale dosud ani ve zkušebním provozu nebyla tato část projektu předvedena. Výbor pro zdravotnictví je přesvědčen, že tímto vstřícným krokem umožnila Poslanecká sněmovna Ministerstvu zdravotnictví a dalším složkám (Státní ústav pro kontrolu léčiv), aby představilo ucelený projekt elektronického receptu a další postup dokončení projektu bude pravidelně monitorován.

Výbor pro zdravotnictví prosazuje těsnou spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, pravidelná společná jednání a informace o uvažovaných důležitých rozhodnutí. Nejčastější příčinou úmrtí dospělých v ČR jsou stále onemocnění oběhového systému. Z dosud nevysvětlených příčin došlo v roce 2015 k nárůstu úmrtí o 5500 osob, v roce 2016 se naštěstí tento trend nepotvrdil, ale stejně zemřelo o cca 3000 osob více než v roce 2015. Prosazujeme nutnost zapojení státu do epidemiologických šetření, jejichž výsledky budou dostupné pro zdravotnické potřeby. Na edukace o stravě a benefitu aerobního pohybu bylo vynaloženo velké úsilí a v průběhu let i finance, ale není žádný pozitivní dopad. Výbor pro zdravotnictví bude požadovat efektivní a vhodný způsob podávání informací s kontrolou čerpaných prostředků.

V průběhu ledna byla iniciována jednání se zástupci nelékařských zdravotních profesí, kde se musí vyjasnit trend pre- i postgraduální výuky, kompetence a odpovědnost těchto odborníků. Nevyhovující podmínky postgraduálního vzdělávání lékařů jsou opakovaně diskutovány, Výbor pro zdravotnictví se bude věnovat této problematice.

V průběhu února plánujeme společné jednání s profesními komorami. O důležitých jednáních budeme pravidelně informovat na tiskových konferencích.

Zdroj: Výbor pro zdravotnictví PSP ČR

Sdílejte článek

Doporučené