Přeskočit na obsah

Úhrada některých biologických léků klesá, úspora bude až 1,4 mld. Kč

Od 1. července se změní úhrady některých léků v této terapeutické skupině. Systém veřejného zdravotního pojištění by mohl ročně ušetřit až 1,4 miliardy korun. Uspořené finance mohou být využity na nákup jiných léčivých přípravků.

Na některé léčivé přípravky byly uzavřeny dohody o úhradě a dohody o nejvyšší ceně výrobce s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Právě díky tomu by mohlo být dosaženo úspor pro veřejné zdravotní pojištění. I přes změnu výše úhrady by nemělo dojít k tomu, že pacienti užívající tyto přípravky na ně budou nově doplácet. Výše doplatků závisí kromě úhrady ze zdravotního pojištění také na prodejní ceně, která je daná držitelem rozhodnutí o registraci, a také na podmínkách smlouvy uzavřené mezi specializovaným pracovištěm a zdravotní pojišťovnou.

„V případě, že by spotřeby těchto léčiv byly stejné jako v roce 2018 a úhrady zůstaly tak, jako při zahájení revize, lze odhadovat finanční úsporu ve výši stovek milionů až 1,4 miliardy korun. Léčivé přípravky nemusejí být totiž prodávány za maximální stanovené ceny. Platí, že čím nižší je skutečně uplatňovaná cena, tím nižší bude také skutečná úspora,“ vysvětluje Irena Storová, ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Součástí revize byla skupina terapeuticky zaměnitelných přípravků (tj. přípravků s obdobnou nebo blízkou účinností, bezpečností a obdobným klinickým použitím) nazvaná „imunosupresiva - biologická léčiva k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění, parenterální“ (tzv. referenční skupina č. 70/2) s obsahem léčivých látek etanercept, infliximab, adalimumab, certolizumab-pegol a golimumab. Ty využívají obranyschopnost organismu k boji proti některým autoimunitním chorobám. Konkrétně blokují uvolňování látek odpovědných za rozvoj zánětu (tzv. prozánětlivé cytokiny TNF-alfa) či ovlivňují odpověď imunitního systému pacienta. Jak název referenční skupiny napovídá, jedná se o léky určené zejména k terapii revmatických, kožních nebo střevních onemocnění. Příkladem může být revmatoidní artritida, psoriáza, ankylozující spondylitida, Crohnova choroba, ulcerozní kolitida nebo akné inversa.

Revize zachovává úhradu posuzovaných léčivých přípravků v jejich hrazených indikacích, včetně podmínky jejich podání v tzv. specializovaných pracovištích. Jedná se o pracoviště zajišťující podání uvedených přípravků na nejvyšší odborné úrovni. Pro české pacienty tak bude nadále k dispozici kvalitní léčba odpovídající nejnovějším světovým standardům. Takové léky jsou dle zákona účtovány jako zvlášť účtované přípravky. To znamená, že jsou účtovány specializovaným pracovištěm na žádanku (tj. na základě smlouvy uzavřené mezi specializovaným pracovištěm a zdravotní pojišťovnou) a nikoliv vydávány na recept.

„O zahájení správního řízení požádala Všeobecná zdravotní pojišťovna tak, jak jí to umožňuje zákon. Abychom takovou revizi mohli zahájit, musejí odhadované úspory činit alespoň 30 milionů korun,“ dodává Storová.

Podstatou zkrácené revize je - na rozdíl od revizí hloubkových - flexibilnější sjednocení úhrad v rámci posuzované skupiny léčivých přípravků v návaznosti na aktuální situaci systému veřejného zdravotního pojištění (např. vstup nového léčiva do skupiny) a dále také zajištění úspor finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění. Takové správní řízení o změně výše a podmínek úhrady vede podle zákona právě Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vede stovky revizí ročně, a každoročně tak zajišťuje snižování nákladů zdravotních pojišťoven na léky o stovky miliónů korun. Revize této referenční skupiny a odhadovaná úspora je jednou z největších v historii. Spolu s aktivní lékovou politikou Ministerstva zdravotnictví ČR a všech zdravotních pojišťoven přispívá Státní ústav pro kontrolu léčiv k hospodárnému vynakládání prostředků veřejného zdravotního pojištění a ke zvyšování dostupnosti léčiv a zdravotní péče pro pacienty v České republice.

 

Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.