Přeskočit na obsah

V hospicích se nepropůjčíme k usmrcování

Poslankyně Věra Procházková (ANO 2011) v rozhovoru pro Aktuálně.cz (19.5. t.r.) uvedla:

Podle mě je nejlepší, když probíhá v mobilním hospici, to jest doma. Měli by u toho být pracovníci mobilního hospicu, kteří samozřejmě mají jiný postoj než lékaři v nemocnicích, kteří zachraňují životy. Navíc tím, že by se to odehrávalo doma, případně v kamenném hospicu, tak by to nemocnici odsunulo stranou, protože tam se má léčit. Například v Lucembursku se to ale odehrává v nemocnici. To je ještě na zvážení. Myslím si, že diskuse na toto téma bude ještě velká.

Jako zástupci lékařské odbornosti v hospicové péči a hospiců v ČR návrh paní poslankyně odmítáme, neboť vychází z nepochopení role paliativní medicíny a role lůžkových i domácích (mobilních) hospiců. Základní funkcí hospiců je poskytovat takovou zdravotní i další péči, aby pacient mohl dožít v důstojném prostředí bez zbytečného strádání fyzického i nefyzického, a to až do přirozené smrti. Péči zajišťuje tým vysoce kvalifikovaných lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních a dobrovolníků 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Všem pracovníkům hospiců jde především o kvalitu a důstojnost života pacienta s těžkou nemocí, nikoli o násilné ukracování života.

Názor, aby hospice byly vykonavateli eutanázie, protože v nich se na rozdíl od nemocnic “neléčí”, je v naprostém rozporu se základním smyslem jejich péče. Hospice vyrostly na úctě k lidskému životu až do jeho přirozeného konce, jsou účinnou a v praxi ověřenou odpovědí na myšlenky koketující s umělým ukracováním lidského života. V ČR je třeba zlepšit péči i mimo hospice, nikoli zabíjet bezbranné. Snahy uzákonit eutanázii i požadavek ji uskutečňovat v hospicích proto odmítáme. V hospicích se nepropůjčíme k usmrcování pacientů.

PhDr. Mgr. Robert Huneš, v.r.
prezident APHPP
 
Ing. Taťána Janoušková, v.r.
viceprezident APHPP
 
Jan Hanuš, v.r.
viceprezident APHPP
 
Ing. Marta Šťastná, v.r.
viceprezident APHPP
 
MUDr. Ilona Burdová, v.r.
předsedkyně ČSHP
 
MUDr. Jana Vlková, Ph.D., v.r.
vědecký sekretář ČSHP
 
MUDr. Pavel Sieber, v.r.
místopředseda ČSHP

Zdroj: APHPP a ČSHP ČLS JEP

Sdílejte článek

Doporučené