Přeskočit na obsah

V IKEM začala neukončená mezistátní řetězová transplantace ledvin od žijících dárců

Během 10 hodinového operačního maratónu se propojily dva páry z Česka a jeden z Rakouska, na konci řetězu však zůstal dárce, který dá ledvinu příjemci až za několik měsíců, a bude tak možné pokračovat v dalších párových výměnách. Lékaři IKEM také při této mezistátní spolupráci poprvé využili netradiční možnosti 3D tisku ledviny dárce, aby ji mohli s předstihem zaslat svým rakouských protějškům k detailnějšímu nastudování před samotným výkonem.

Tři příjemci, jeden altruistický dárce, tři rodinní dárci, z nichž jeden otevírá možnost další transplantace – takto vypadá neukončený řetěz transplantací ledvin, který díky přeshraniční spolupráci odstartovali odborníci z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny a vídeňské nemocnice Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien. Páry dal dohromady počítačový program, který takto propojil nemocné a jejich blízké. „Každá další mezinárodní párová výměna ledvin od žijících dárců je pro tým našeho Transplantcentra nová. Vždy se totiž jedná o náročný a specifický tříměsíční proces, kdy musí vše vyjít do sebemenšího detailu. Úplně na začátku všeho jsou čeští rodinní příslušníci, kteří se rozhodli věnovat svému blízkému nemocnému ledvinu. Bohužel však s nimi nebyli nekompatibilní, a proto jsme jim nabídli možnost zařadit se do programu našich párových výměn,“ říká prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM a dodává: „Prvně jsme všechny dvojice řádně vyšetřili a schválili jako zdravé dárce a příjemce. Poté jsme je zařadili do našeho programu párových výměn a odeslali jejich data do speciálního softwaru, kam v rámci spolupráce poslala data také vídeňská nemocnice, a ten kompatibilní dvojice spároval. Tím se rozjel celý maraton příprav, z nichž nejdůležitější byly lékařské konzultace z nefrologického, chirurgického a imunogenetického hlediska. V konečné fázi se pak definitivně potvrdily nejvhodnější dané dvojice.“

 

Samotný náročný 10 hodinový operační maraton proběhl během jediného dne. Od prvních dvou žijících dárců začaly odběry ledvin synchronně v IKEM i ve vídeňské nemocnici.V mezidobí, kdy putovala odebraná ledvina z Česka do Rakouska a z Rakouska zase do Česka, provedli lékaři v institutu ještě další párovou výměnu ledviny. V IKEM tedy byli v jeden den operováni dva dárci a dva příjemci, ve Vídni jeden dárce a příjemce, jeden dárce na svou operaci čeká. „Bylo důležité, abychom s rakouskými kolegy začali s odběrem ledvin ve stejný čas. Zkrátili jsme tím dobu tzv. studené ischemie, tedy ten kritický čas mezi odběrem a samotnou transplantací orgánu. Takováto řetězová transplantace ledvin od žijících dárců je specifická zejména v logistické náročnosti a ve sladění výsledků jednotlivých institucí, kdy během jediného dne na sebe musejí perfektně navazovat tři odběry ledvin a tři transplantace. Detaily hromadného transplantačního procesu, jako například kdy byl který pacient operován apod., však musí zůstat před pacienty utajeny. Ze zákona se dárce a příjemce nesmějí poznat,“ podotýká doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie.

Nově také přibližně týden před samotnou řetězovou transplantací poslal transplantační tým z IKEM do Vídně model 3D ledviny dárce. „Abychom vídeňským chirurgům co nejvíce usnadnili přípravu na operaci, poslali jsme jim úplně poprvé přibližně týden dopředu 3D model ledviny, která jim pak reálně přišla v den operace. V tuto chvíli se jedná o nejautentičtější možnost přípravy, neboť model ledviny dárce jsme v IKEM vytiskli dle jeho reálných dat z CT vyšetření. O tuto formu komunikace jsme se pokoušeli již při minulých párových výměnách, ale čas byl vždy proti nám, protože jsme model 3D ledviny tiskli mimo institut. Nyní však disponujeme nejmodernější technikou, takže věřím, že se nám tento styl komunikace osvědčí a stane se běžnou praxí,“ dodává doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie.

Mezistátní řetězová transplantace byla náročná zejména po logistické stránce, protože odebrané orgány se musely dostat přes hranice co nejrychleji. Rakouský vůz proto doprovázela na území České republiky česká dopravní policie z Policejního prezidia a na území Rakouska český vůz zase rakouská policie, v obou případech se zapnutou výstražnou signalizací. „Rád bych poděkoval jak české, tak rakouské dopravní policii, které se postaraly o hladký průběh cesty orgánů ke svým příjemcům. Oba týmy záchranných složek tak pracují jako jeden a bez jejich pomoci by cesta byla o mnoho hodin delší,“ říká MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

Zdroj: IKEM

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.