Přeskočit na obsah

V loňském roce uzavřeli hygienici ve středních Čechách 8 restaurací

Zejména v restauracích (885), stáncích s občerstvením (427), provozovnách závodního stravování (340) a také ve výčepech, barech a pivnicích (180). Za zjištěné nedostatky pak v tomto období udělili 687 finančních sankcí v celkové výši 2 080 500 Kč. Za méně závažné nedostatky dostali provozovatelé 78 napomenutí.

„Jako jediný dozorový orgán vykonáváme kontroly při zjišťování příčin poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin. Prošetřujeme tedy zdravotní obtíže po konzumaci potravin a pokrmů a zdravotní způsobilost personálu v restauracích a jiných potravinářských podnicích. V loňském roce jsme v této oblasti zaznamenali 82 podnětů od veřejnosti, které jsme neprodleně řešili a přijali jsme příslušná opatření,“ říká ke kontrolám stravování v loňském roce ředitelka KHS Jarmila Rážová.

Mezi nejčastější nedostatky, které středočeští hygienici v loňském roce odhalili, patří pochybení v označování polotovarů a rozpracovaných pokrmů, a to v 31 %, dále v obecných požadavcích na potravinářské prostory v 29 %, v nedostatečné úrovni provozní hygieny v 25 % a stále přetrvávají pochybení v poskytování informací o alergenech (17 %). Vydáno bylo celkem 212 opatření, z toho 75 spočívalo v nařízení sanitace provozovny, 52 v nařízení vyřazení potravin z použití ze stravovací služby, 41 v pozastavení výkonu činnosti a 10 x byla nařízena také speciální ochranná deratizace či desinsekce. K okamžitému uzavření provozovny přistoupili středočeští hygienici v 8 případech.

Od 31. 5. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., tedy tzv. protikuřácký zákon. Od tohoto data zahájila KHS Středočeského kontroly jeho dodržování v zařízeních společného stravování. V roce 2017 v této souvislosti provedla celkem 613 kontrol. Závady byly zjištěny v 60 případech, z toho se ve 44 případech jednalo o chybné nebo žádné označení provozovny v souladu se zákonem, tedy povinnost umístit pro spotřebitele viditelný text zákazu prodeje alkoholu a cigaret osobám mladším 18 let a u vstupu označit provozovnu grafickou značkou „Kouření zakázáno“. V 16 případech pak bylo zjištěno porušení povinnosti provozovatele vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření nebo zákaz používání elektronické cigarety, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila.

Za zjištěné nedostatky byla ve 23 případech uložena finanční sankce o celkové výši 20 000 Kč a v 10 případech bylo vydáno napomenutí. KHS Středočeského kraje řešila také 26 podnětů od veřejnosti.

Nejčastěji ukládaná nápravná opatření v provozovnách stravovacích služeb 2017

 

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené