Přeskočit na obsah

Včasná diagnostika nádorů hlavy a krku může zvýšit procento vyléčených nádorů

Některý z těchto nádorů je v ČR ročně zjištěn u 1 500 mužů a 430 žen a představuje tak 6. nejčastější nádor u mužů a 17. u žen. Jak potvrdil také výzkum synlab czech, z hlediska původce onemocnění jsou velmi významné papilomaviry HPV.

Až 15 % všech nádorových onemocnění je virového původu. „A právě viry HPV jsou jejich nejčastější příčinou. HPV viry patří do skupiny papilomavirů, jde o jednoduché dvouvláknové DNA viry, kterých existuje více než 120 druhů. Většina z nich je sice neškodná a způsobuje jen takzvané benigní léze, několik typů HPV virů je ale naopak považováno za velmi účinný karcinogen, způsobující například karcinom hlavy a krku,“ vysvětluje RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM z genetických laboratoří společnosti SYNLAB. K přenosu těchto virů dochází především orální cestou. V budoucnu se předpokládá další nárůst výskytu onemocnění, která tyto viry způsobují.

Laboratorní testy na HPV mohou pomoci s indikací rakoviny hlavy a krku

Kristýna Glendová pod vedením RNDr. Ing. Libora Staňka realizovala v rámci své práce ve společnosti SYNLAB studii na vzorcích tkání, jejímž cílem bylo potvrdit výskyt infekce způsobené virem HPV v souvislosti s onkologickým nálezem v hlavě nebo krku.

„Jednoznačně se potvrzuje, že mezi infekcí HPV a rakovinou hlavy a krku existuje přímá souvislost. Jedná se především o spinocelulární (tzv. dlaždicové) karcinomy v oblasti kořenu jazyka, oblasti laryngu (hrtanu), orofaryngu (hltanu) a výjimečně také bukální oblasti,“ komentuje výsledky své práce Glendová a dodává: „Počet nádorů hlavy a krku se zvyšuje, stejně jako počet infekcí HPV viry. Testování na tyto infekce se proto jeví z hlediska prevence i efektivní léčby v budoucnosti nejen jako přínosné, ale jako naprosto nutné,“ podotýká Glendová. „Nutností je včasná diagnostika onemocnění, ale také molekulární testování HPV, a to nejen v rámci vysoce rizikových typů, ale také potenciálně rizikových typů s významným dopadem pro kliniku,“ uzavírá RNDr. Ing. Staněk.

RNDr. Ing. Staněk poukazuje na fakt, že HPV pozitivní nádory hlavy a krku mají lepší prognózu ve srovnání s nádory HPV negativními, lépe reagují na chemoterapii a radioterapii a mají nižší mortalitu. Jedním z důvodů je samotná molekulární podstata karcinogeneze. HPV indukovaná karcinogeneze má výrazně méně genetických alterací a mutačních změn než u nádorů bez virové zátěže.

Zdroj: Synlab

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.