Přeskočit na obsah

Vláda nařizuje, že lékaři musí za zkoušky platit

Tisková zpráva ČLK

Vláda nařizuje, že lékaři musí za zkoušky platit

Vláda nařizuje podle § 37 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta:

Ceny za atestační zkoušku nebo za závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu

Praktická část (Kč) Teoretická část (Kč) Celkem (Kč)

1. pokus 1 500,- 2 000,- 3 500,-

2. pokus 2 000,- 3 000,- 5 000,-

3. pokus 3 000,- 4 000,- 7 000,-

Nařízení vlády schválené 8.6.2009 zdůvodnila náměstkyně ministryně zdravotnictví MUDr. Markéta Hellerová Hospodářským novinám takto: Poplatky mají výchovný efekt.“Velmi často se stávalo, že se lékař ke zkoušce přihlásil, ale nakonec nepřišel. Konání atestačních zkoušek je přitom velmi nákladné. Poplatky by měly vést k tomu, aby si zdravotníci svou účast u zkoušek lépe rozmysleli.“

Poplatky za atestace – nehoráznost, hloupost a arogance moci

Česká lékařská komora zásadně nesouhlasí s nařízením vlády, podle něhož musí lékaři platit za atestační zkoušky.

Nehoráznost:

S ohledem na nízké platy a špatné pracovní podmínky mladých lékařů jde o nehoráznost.

Hloupost:

Vzhledem k prohlubujícímu se nedostatku lékařů, který již ohrožuje kvalitu, dostupnost a bezpečnost zdravotní péče, nelze postup vlády označit jinak než jako hloupost.

Arogance moci:

Skutečnost, že vláda své nařízení přijala za zády profesní lékařské samosprávy a Ministerstvo zdravotnictví ČR tak porušilo zákon, považujeme za bezprecedentní projev arogance moci.

Poplatky za atestace odmítla komora již v listopadu 2008

ČLK nesouhlasila s poplatky za atestace a další obdobné zkoušky. Za akceptovatelné označila pouze platby za opakované termíny zkoušek, avšak za předpokladu jejich výrazného snížení. Ministerstvo zdravotnictví však připomínky ČLK ignorovalo. Nepomohly ani opakované stížnosti na porušování zákona, který ukládá ministerstvu s komorami spolupracovat.

Julínkovo ministerstvo připomínky komory ignorovalo

MZ ČR návrhu ČLK na snížení cen za zkoušky nevyhovuje. Zpoplatněn bude i první termín zkoušky. Opakování zkoušek bude zatíženo vyšším poplatkem z toho důvodu, že náklady na opakovanou zkoušku zůstávají stejné, zatímco adeptů bude výrazně méně.

Celé znění zprávy najdete na www.lkcr.cz

 

Zdroj: www.lkcr.cz

Sdílejte článek

Doporučené