Přeskočit na obsah

Vyjádření Mladých lékařů k výzvě „Děkujeme odcházíme“

 

Tisková zpráva Občanského sdružení Mladí lékaři

Pro většinu mladých lékařů není již nadále únosné pouze pasivně přihlížet pozvolnému personálnímu rozkladu nemocnic, jakož i faktickému hrubému porušování platného Zákoníku práce ČR, k němuž jsou nemocniční lékaři stávajícím systémem ohodnocení své práce nuceni z existenčních důvodů. Nynější masivní podpora výzvy „Děkujeme odcházíme“ v nemocnicích je pak jen zcela logickým vyústěním dlouhodobě neřešené a kompetentními místy přehlížené hluboké latentní krize českého zdravotnictví v segmentu lůžkové péče.

Je též nutné s politováním konstatovat, že v oblasti specializačního vzdělávání lékařů formálně k dnešnímu dni nedošlo, i přes naše značné úsilí, k žádným změnám ani po stránce obsahové ani z pohledu financování. Změny přislíbené v novelizaci vyhlášky 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů a farmaceutů, která by měla vstoupit v platnost 1. 1. 2011, řeší pouze obsahovou stránku specializační vzdělávání lékařů, a to pouze dílčím způsobem. Klíčem ke stabilnímu, reálně fungujícímu a kvalitnímu specializačnímu vzdělávání jsou změny ve vlastní náplni vzdělávacích programů pro jednotlivé obory, dostatečné personální vybavení školících pracovišť i jasně daná pravidla financování specializační přípravy, kdy náklady není nucen nést mladý lékař ani přímo ani formou závazků v podobě kvalifikačních nebo stabilizačních dohod.

Předsednictvo Mladí lékaři, o. s.

Zdroj: Mladí lékaři o.s.

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.