Přeskočit na obsah

Vyjádření Mladých lékařů k výzvě „Děkujeme odcházíme“

 

Tisková zpráva Občanského sdružení Mladí lékaři

Pro většinu mladých lékařů není již nadále únosné pouze pasivně přihlížet pozvolnému personálnímu rozkladu nemocnic, jakož i faktickému hrubému porušování platného Zákoníku práce ČR, k němuž jsou nemocniční lékaři stávajícím systémem ohodnocení své práce nuceni z existenčních důvodů. Nynější masivní podpora výzvy „Děkujeme odcházíme“ v nemocnicích je pak jen zcela logickým vyústěním dlouhodobě neřešené a kompetentními místy přehlížené hluboké latentní krize českého zdravotnictví v segmentu lůžkové péče.

Je též nutné s politováním konstatovat, že v oblasti specializačního vzdělávání lékařů formálně k dnešnímu dni nedošlo, i přes naše značné úsilí, k žádným změnám ani po stránce obsahové ani z pohledu financování. Změny přislíbené v novelizaci vyhlášky 185/2009 Sb. o specializačním vzdělávání lékařů a farmaceutů, která by měla vstoupit v platnost 1. 1. 2011, řeší pouze obsahovou stránku specializační vzdělávání lékařů, a to pouze dílčím způsobem. Klíčem ke stabilnímu, reálně fungujícímu a kvalitnímu specializačnímu vzdělávání jsou změny ve vlastní náplni vzdělávacích programů pro jednotlivé obory, dostatečné personální vybavení školících pracovišť i jasně daná pravidla financování specializační přípravy, kdy náklady není nucen nést mladý lékař ani přímo ani formou závazků v podobě kvalifikačních nebo stabilizačních dohod.

Předsednictvo Mladí lékaři, o. s.

Zdroj: Mladí lékaři o.s.

Sdílejte článek

Doporučené