Přeskočit na obsah

Vyléčené onkologické pacienty budou dále sledovat jejich praktici

Tato dohoda specialistů s praktickými lékaři o rozdělení kompetencí začne platit od 1. 1. 2019 a je součástí reformy, skrze niž se dostává praktickým lékařům více pravomocí i v jiných terapeutických oblastech.

„Dohoda mezi praktickými lékaři a onkology je dalším krokem naší reformy primární péče, která má za cíl posílit kompetence praktických lékařů, aby se specialistům dostalo více prostoru pro léčbu pacientů s onkologickým onemocněním, zatímco ty vyléčené neztratí z dohledu jejich praktik v místě bydliště. Zlepší se tak nejen dostupnost, ale také organizace péče o pacienta,“uvádí k tématu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a dodává: „Tato dohoda je precedentem a příkladem dobré praxe pro hledání racionálnější organizace péče o pacienty a rozdělení kompetencí mezi primární péčí a specialisty také v dalších oborech."

„Díky této dohodě dojde k zlepšení organizace, usnadnění péče o onkologické pacienty a zvýšení jejich komfortu. Pacient po skončení léčby nebude muset nadále dojíždět do onkologických center na rutinní kontroly. Péči o tyto pacienty převezme praktický lékař, který bude dál provádět pravidelná kontrolní vyšetření včetně potřebných laboratorních testů a zobrazovacích vyšetření jako je CT nebo USG,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka.

Podle předsedkyně České onkologické společnosti doc. MUDr. Jany Prausové, Ph.D., MBA, dnes onkologové sledují kolem půl milionu pacientů, kteří prodělávají nebo prodělali maligní onemocnění. „Naše léčebné výsledky jsou stále lepší. Počet pacientů, které máme v péči, se tak bude neustále zvyšovat a hrozí, že Komplexní onkologická centra by mohla mít v budoucnu problémy s kapacitou pracovišť,“ vysvětluje důvody plánovaných změn doc. Prausová.

Rozsah a frekvence kontrolních vyšetření jsou přesně dány doporučeným postupem, na kterém se dohodli onkologové s praktickými lékaři. Cílem vyšetření je zachytit včas případnou recidivu onkologického onemocnění či nádorovou duplicitu. „Budeme ale také sledovat pozdní následky prodělané onkologické léčby nebo jiná přidružená onemocnění, například kardiovaskulární, jimiž jsou někteří pacienti po onkologické léčbě ohroženi více než ostatní," dodává doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Podle MUDr. Šonky je zároveň zaručena možnost rychlého předání pacienta zpět do péče onkologického centra, pokud nastane situace, která si to vyžádá. "Ze změny bude profitovat pacient, který nebude muset cestovat na vyšetření do krajského města a potom ještě jednou znovu, aby se dozvěděl, že jeho výsledky jsou v pořádku. Péče mu bude poskytnuta v méně stresujícím prostředí a lékařem, kterého zná. Zároveň to uleví přetíženým onkologickým centrum, kterým zbude více času na péči o nové pacienty a o ty, kteří jsou v aktivní onkologické léčbě," doplňuje předseda SPL.

Do péče praktika tak budou od ledna postupně přecházet ti lidé, kteří prodělali například maligní melanom, nádor varlat, karcinom prostaty, plic, prsu, žaludku, děložního hrdla, děložního čípku a těla, gastrointestální stromální tumor, nádor na mozku, krku a hlavy, kolorektální, ovariální, renální karcinom a anální karcinom v kompletní remisi.

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro vybraná onkologická onemocnění pro praktické lékaře sestavili předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. MBA, MUDr. Katarína Petráková, Ph D., z Masarykova onkologického ústavu, doc. MUDr. Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP a MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů.

Kromě doporučených postupů budou zavedeny rovněž dva nové potřebné výkony, skrze něž budou praktičtí lékaři vykazovat péči o onkologické pacienty v remisi – 01186 Převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče PL a 01188 Následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním. Pro praktiky budou také organizovány krajské vzdělávací akce, kde se lékaři poučí o potřebných souvislostech nové organizace péče. Další informace o připravovaných akcích získají praktičtí lékaři mj. na webu Sdružení praktických lékařů ČR.

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.