Přeskočit na obsah

Výrobci pervitinu v Česku mohou slavit

Tisková zpráva Grémia majitelů lékáren

Praha, 21. října: Úřadem na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) bylo na tiskové konferenci sděleno pravomocné rozhodnutí předsedy tohoto úřadu, ve věci kontroly shromažďování a zpracování osobních údajů pro Státní ústav kontroly léčiv (SÚKL). Toto rozhodnutí ÚOOÚ je podle Grémia majitelů lékáren (GML) nepochopitelné a skandální. Během sedmi měsíců ÚOOÚ diametrálním způsobem změnil své stanovisko ve věci oprávněnosti uchovávání osobních údajů o pacientech na SÚKL (viz. příloha č. 1) a v konečném důsledku tak znásobil prostor pro nelegální výrobu pervitinu v České republice.  

Díky od začátku letošního roku fungujícímu centrálnímu úložišti a centrální evidenci o vydaných léčivech se v naší zemi během několika měsíců zcela zastavil nelegální obchod s léčivy obsahujícími pseudoefedrin. Dnes zveřejněným rozhodnutím předsedy ÚOOÚ se situace ale zásadně mění. Pro výrobce pervitinu se opět otvírá možnost nákupu léčiv s obsahem pseudoefedrinu prakticky bez omezení. 

 „Od ledna do července letošního roku probíhala kontrola ÚOOÚ v oblasti elektronických receptů na SÚKL. Výsledkem jsem šokován. Jsem si jistý, že dnes zveřejněné rozhodnutí je špatným rozhodnutím pro české občany. Dnes zvítězili drogoví bossové. Ti mohou začít slavit, státní ÚOOÚ jim odstranil účinnou překážku na cestě k ziskům“, uvedl Mgr. Marek Hampel, předseda představenstva GML. Touto překážkou byla právě centrální evidence údajů o pacientech, kteří si léčiva s obsahem pseudoefedrinu kupovali. 

„Za naprosto nepochopitelný považuji zásadní názorový obrat ÚOOÚ a to během pouhých sedmi měsíců. Ještě v prosinci 2008 nám na náš dotaz, zda je SÚKL oprávněn zpracovávat osobní údaje o pacientech , odpověděl  kladně. Jeho dnešní stanovisko je ale zcela opačné. Tento rozpor by měl prezident ÚOOÚ RNDr. Igor Němec vysvětlit. Jinak totiž nezbývá, než se ptát komu dnes zveřejněné rozhodnutí slouží? Nyní totiž stačí, aby narkoman nebo vařič pervitinu obešel lékárny ve městě a má dostatek materiálu pro výrobu drog na celý měsíc. Znovu tak bude ohrožena bezpečnost našich pracovníků v lékárnách ze strany těchto drogově závislých osob “, doplnil Hampel.  

 GML dlouhodobě poukazuje na skutečnost, že provozovatel lékárny, který předává údaje na SÚKL, neporušuje žádný platný právní předpis v oblasti centrálního úložiště a centrální evidence výdeje léčiv.  GML podporuje a i nadále bude podporovat takové projekty elektronizace zdravotnictví, které vedou ke zkvalitnění poskytované lékárenské péče pro pacienty a ke zvýšení bezpečnosti v oblasti užívání léčiv.  

„Jedná se přece o zdraví našich pacientů, kterým jsme chtěli poskytovat kvalitnější a pro ně komfortnější a bezpečnější služby. Jejich osobní údaje jsou přece dostatečně ochráněny.  Je absurdní, že tímto rozhodnutím se fakticky posiluje svoboda nezákonného podnikání drogových dealerů. Právě jim se totiž opět usnadnil přístup k nakupování léčiv s obsahem pseudoefedrinu. A slušní občané tímto rozhodnutím nezískají nic “, uvedl Hampel. 

„Opakuji: Provozovatelé veřejných lékáren, kteří se připojili k centrálnímu úložišti, neporušili a neporušují žádný platný právní předpis“, uzavřel Marek Hampel.  

Příloha č.1.:  Porovnání stanoviska ÚOOÚ a kontrolního protokolu ÚOOÚ     

 Mgr. Marek Hampel, předseda představenstva GML, mob. 603 458 883, email: gml@gmlcr.cz

21. října 2009

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené