Přeskočit na obsah

VZP obnovuje smlouvy s dodavateli zdravotnických prostředků

Tisková zpráva

Se stávajícími smluvními partnery poskytujícími zdravotnické prostředky klientům VZP jedná pojišťovna postupně od 1. 7. 2009 o obnovení smluv.

VZP současně nabízí navázání nového smluvního vztahu dalším subjektům, které zajišťují servis a dodávky zdravotnických prostředků pro její pojištěnce.

Nový systém je nastaven tak, aby byl průhlednější, umožnil detailnější analýzy vykazovaných závad zdravotnických prostředků, spotřeby jednotlivých náhradních dílů a minimalizaci paušálních výdajů, které jsou v praxi velice neurčité. 

Pořizovací ceny nových zdravotnických prostředků (ZP) zůstávají v původní výši. Mění se především systém proplácení cirkulace, tj. opětovného vydání použitých ZP po jejich opravě.

Namísto dosud užívané procentuální paušální částky z pořizovací ceny ZP, hrazené smluvnímu partnerovi za cirkulaci každého zdravotnického prostředku, je nyní cirkulace hrazena paušální částkou podle typu ZP a s tím spojené pracnosti.

Zahrnuje náklady na dopravu, administraci a kontrolu ZP servisním technikem i běžné provozní náklady smluvního partnera. Související provedené opravy ZP, nutné k jeho opětovnému vydání, budou hrazeny individuální úhradou.  

Od tohoto kroku pojišťovna očekává podstatné snížení nákladů spojených s cirkulací ZP tak, aby nebyl dotčen klient pojišťovny a současně byly zachovány principy tržního prostředí. Jednotlivé smlouvy uzavírají krajské pobočky VZP příslušné k místu podnikání obchodního partnera, přičemž pravidla a podmínky pro uzavírání smluv jsou pro všechny kraje jednotné. Primárním cílem Všeobecné zdravotní pojišťovny i nadále zůstává poskytování kvalitních zdravotnických prostředků našim klientům a kontinuální zlepšování služeb v této oblasti prostřednictvím našich smluvních partnerů. 
 

Jiří Rod, www.vzp.cz
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Sdílejte článek

Doporučené