Přeskočit na obsah

VZP obnovuje smlouvy s dodavateli zdravotnických prostředků

Tisková zpráva

Se stávajícími smluvními partnery poskytujícími zdravotnické prostředky klientům VZP jedná pojišťovna postupně od 1. 7. 2009 o obnovení smluv.

VZP současně nabízí navázání nového smluvního vztahu dalším subjektům, které zajišťují servis a dodávky zdravotnických prostředků pro její pojištěnce.

Nový systém je nastaven tak, aby byl průhlednější, umožnil detailnější analýzy vykazovaných závad zdravotnických prostředků, spotřeby jednotlivých náhradních dílů a minimalizaci paušálních výdajů, které jsou v praxi velice neurčité. 

Pořizovací ceny nových zdravotnických prostředků (ZP) zůstávají v původní výši. Mění se především systém proplácení cirkulace, tj. opětovného vydání použitých ZP po jejich opravě.

Namísto dosud užívané procentuální paušální částky z pořizovací ceny ZP, hrazené smluvnímu partnerovi za cirkulaci každého zdravotnického prostředku, je nyní cirkulace hrazena paušální částkou podle typu ZP a s tím spojené pracnosti.

Zahrnuje náklady na dopravu, administraci a kontrolu ZP servisním technikem i běžné provozní náklady smluvního partnera. Související provedené opravy ZP, nutné k jeho opětovnému vydání, budou hrazeny individuální úhradou.  

Od tohoto kroku pojišťovna očekává podstatné snížení nákladů spojených s cirkulací ZP tak, aby nebyl dotčen klient pojišťovny a současně byly zachovány principy tržního prostředí. Jednotlivé smlouvy uzavírají krajské pobočky VZP příslušné k místu podnikání obchodního partnera, přičemž pravidla a podmínky pro uzavírání smluv jsou pro všechny kraje jednotné. Primárním cílem Všeobecné zdravotní pojišťovny i nadále zůstává poskytování kvalitních zdravotnických prostředků našim klientům a kontinuální zlepšování služeb v této oblasti prostřednictvím našich smluvních partnerů. 
 

Jiří Rod, www.vzp.cz
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

Zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.