Přeskočit na obsah

Za první měsíc systém přijal přes čtyři milióny eReceptů

Za leden bylo provedeno více než 19 miliónů transakcí mezi Centrálním uložištěm elektronických receptů a koncovými systémy lékařů a lékárníků a průměrná odezva mezi nimi se pohybovala v jednotkách sekund.

Pacienti využívají elektronický způsob předání eReceptu - formou SMS byl identifikátor receptu předán v 17 tisících případech a formou emailu v 17,5 tisících případech.

K 31. lednu Státní ústav pro kontrolu léčiv vyřídil 43 136 žádostí lékařů (včetně stomatologů), dalších 2 941 čeká na ověření u České lékařské komory. SÚKL eviduje celkem 26 651 aktivně elektronicky předepisujících lékařů. Ke konci ledna si o přístupové údaje zažádalo 58 lékařů.

Rok 2017 se v celkové bilanci počtu lékařů, kteří ukončili svou činnost, nijak dramaticky neliší od předchozích let. „Z analýzy, kterou Ministerstvo zdravotnictví provedlo, je zřejmé, že v roce 2017 nedošlo k žádnému masivnímu ukončování činnosti lékařů, a to ani v posledním kvartálu. Jejich počet se pohybuje na stejné úrovni. Obavy praktických lékařů se tedy v žádném případě nenaplnily a kritika lékařských komor není na místě,“ řekl ministr Vojtěch. To dokazují čísla, bilance počtu zdravotnických zařízení za poslední kvartál roku 2017 se nijak neliší od minulých let, činila – 417 a byla dokonce lepší než v roce 2014 a 2015. „Pokles počtu zdravotnických zařízení v roce 2017 nevybočil u žádného z druhu zařízení v porovnání s minulými lety. Celková bilance jejich počtu se u jednotlivých druhů pohybuje na stejné úrovni, a to včetně praktických lékařů,“ dodal ministr.

Lékaři jsou povinni vydávat elektronické recepty od 1. ledna 2018. Po celý rok však lékařům nebudou hrozit sankce za předepsání listinného receptu, minulý týden totiž Sněmovna schválila novelu zákona o léčivech, která jejich ukládání o rok odložila. Odložení sankcí je podle ministra Adama Vojtěcha spravedlivé vůči lékařům, protože příprava ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebyla řádně a včas dotažena. Česká lékařská komora navíc doposud neověřila několik tisíc žádostí lékařů. „Roční bezsankční lhůta dává čas na to, aby ČLK dodala chybějící ověření, lékaři a lékárníci se s novým systémem seznámili v praxi a Ministerstvo zdravotnictví dopracovalo slíbené funkcionality jako je lékový záznam. Kromě toho ve spolupráci se SÚKL uspořádáme odborné semináře v regionech. Chceme lékařům a lékárníkům maximálně pomoci,“ dodal ministr.

Nový systém nabízí pacientům vyšší míru bezpečí při výdeji léku a více možností předání receptu. Lékař může pacientovi eRecept vystavit nejen v papírové podobě, ale také zaslat formou sms, emailem nebo předat prostřednictvím webové a mobilní aplikace. Lékař má díky eReceptu možnost ověřit si, zda si lék pacient v lékárně skutečně vyzvedl, případně jaký lék mu byl vydán. Předepsat léky může i bez nutnosti být v ordinaci, je zde také možnost recept na dálku opravit či stornovat. Lékárníci mají jistotu, že eRecept není možné zfalšovat, sníží se také riziko záměny léků. V budoucnu elektronická preskripce nabídne lékový záznam pacienta, umožní kontrolu duplicit při předepisování léků, sledování lékových interakcí, elektronickou preskripci opiátových léčivých přípravků a v neposlední řadě také snížení administrativy pro lékaře i lékárníky.

Přestože lékaři mají od nového roku povinnost vydávat elektronické recepty, v určitých případech daných vyhláškou Ministerstva zdravotnictví mohou vystavit listinný recept. Může se tak dít v následujících případech:

 • recepty na léčivé přípravky obsahující omamné látky nebo psychotropní látky, žádanky,
 • recepty na léčivé přípravky vystavené „smluvním lékařem“ poskytujícím zdravotní služby sobě, manželce či manželovi, rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům,
 • žádanka a recept na humánní léčivé přípravky, které předepisuje veterinární lékař při poskytování veterinární péče,
 • recept na léčivý přípravek předepsaný v rámci klinického hodnocení,
 • recept, který je určen pro uplatnění v jiném členském státě Evropské unie,
 • činnosti v rámci zdravotnické záchranné služby,
 • poskytování odborné první pomoci,
 • poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta, z prokazatelných objektivních technických důvodů není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě:
  • výpadek elektrické energie
  • výpadek internetového připojení
  • výpadek informačního systému předepisujícího lékaře
  • výpadek služeb webového rozhraní centrálního úložiště.

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené