Přeskočit na obsah

Zaměstnance urgentních příjmů pražských nemocnic čeká mimořádné očkování kvůli spalničkám

Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) dnes vyhlásil opatřením obecné povahy mimořádné očkování u zaměstnanců činných na centrálních příjmech a příjmových ambulancích pražských nemocnic. V souladu s příslušnými právními předpisy tak učinil jako další z řady preventivních kroků, které pražská hygiena v souvislosti s výskytem spalniček na území metropole od začátku roku činí.

Mimořádné očkování se bude aktuálně týkat dalších 508 pražských zdravotníků. Vyplývá to z pokladů, které k dnešnímu dni, na základě předchozí úzké komunikace HSHMP s danými zdravotnickými zařízeními tato zařízení poskytla. „Jak jsem již avizoval ve středu tento týden, mimořádné očkování zaměstnanců centrálních příjmů a příjmových ambulancí pražských nemocnic je další z preventivních kroků, které v současné situaci při výskytu spalniček v Praze řešíme,“ říká ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek s tím, že očkování se nebude týkat všech zaměstnanců pražských urgentů. „Toto očkování se ale nebude týkat těch, kteří se prokáží dokladem o dvou aplikovaných dávkách očkovací látky proti spalničkám a osob, které onemocnění prokazatelně prožily a osob, u kterých testy prokázaly dostatečnou hladinu protilátek,“ specifikuje Jarolímek.

Aktivní protiepidemická opatření činí HSHMP v metropoli již od prvních zjištění počínajícího výskytu spalniček na začátku letošního roku. Na základě iniciativy pražských hygieniků je již několik měsíců realizováno průběžné vyšetřování zdravotnického personálu na protilátky proti spalničkám. „Od začátku roku se v součinnosti s hygieniky podařilo vyšetřit na protilátky skoro dvě tisícovky pražských zdravotníků,“ upřesňuje šéf pražských hygieniků Jarolímek a dodává: „Kvůli nízké nebo žádné hladině protilátek bylo proto následně očkováno již 254 zdravotníků a po realizaci aktuálně vyhlášeného preventivního mimořádného očkování se bude množství proočkovaných zdravotníků v Praze blížit číslu 800.

Aktuální stav oproti předchozímu týdnu nevykazuje žádný dramatický nárůst. „Aktuálně evidujeme o 3 nové případy více než v předchozím týdnu, takže od začátku roku máme v Praze 73 případů onemocnění spalničkami,“ informuje Jarolímek a doplňuje: „Aktuálně přijímané opatření je skutečně preventivního rázu, jde o očkování pre-expoziční a hygienická služba tak plní i svoji významnou preventivní úlohu.“

  • ve 24 případech jde o děti a mladistvé do osmnácti let;
  • ve 49 případech o dospělé;
  • průměrný věk nemocných postupně stoupá: aktuálně činí 31 let (na samém začátku zvýšeného počtu nemocných činil 15,7, dále se vyvíjel na úroveň 25,9 a poslední data ukazují současnou úroveň 31 let; poslední 3 případy mají průměrný věk 40 let)
  • samotní nemocní jsou ve věkovém intervalu od 7 měsíců do 62 let;
  • 18 dětí proti spalničkám očkováno nebylo (z toho 5 dětí nedosáhlo věku třinácti měsíců potřebného k očkování a u 13 dětí rodiče očkování odložili nebo zcela odmítli); dalších 5 dětí bylo očkováno na Ukrajině a u 1 dítěte (cizince) rodiče o očkování nedohledali potřebné informace;
  • z prozatím nemocných dospělých 4 lidé ve věku čtyřiačtyřicet až sedmačtyřicet let absolvovali očkováni jen jednou dávkou očkovací látky; 41 osob pak nedisponovalo žádným dokladem o očkování nebo o očkování neví; kompletní očkování dvěma dávkami očkovací látky doložily 4 osoby.

Hned v počátku výskytu spalniček v Praze obdrželi informace všichni dětští praktičtí lékaři a následně i praktičtí lékaři pro dospělé. Na základě apelu HSHMP byly ověřeny hladiny protilátek proti spalničkám také u části personálu ordinací dětských praktiků a zaměstnanců protiepidemického odboru pražské hygieny. Dodatečnému očkování se na základě výsledků těchto testů podrobilo 38 lidí. Více informací zde.

HSHMP činí od prvních zjištění výskytu spalniček v Praze veškerá potřebná opatření, která jí ukládají příslušné právní předpisy (zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče; vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem a vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce).

Zdroj: www.hygpraha.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.