Přeskočit na obsah

Zemřel prof. Kolek, autor tří desítek monografií

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 náhle opustil tento svět prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Světově uznávaný odborník vedl kliniku od roku 1999. Letos by se dožil 67 let.

„Úmrtím profesora Kolka jsem hluboce zasažen, byl to můj blízký přítel. A k tomu velký odborník, který se významně zasloužil o rozvoj kliniky a celé pneumologie. Určitě na něj bude vzpomínat i řada jeho vděčných pacientů,“ uvedl ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Vítězslav Kolek vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a celý svůj profesní život spojil s olomouckou fakultní nemocnicí. V roce 1977 zde nastoupil jako sekundární lékař na tehdejší Kliniku tuberkulozy a respiračních nemocí, působil také na II. interní klinice a v roce 1999 převzal vedení Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy. Ve funkci přednosty působil až do svého skonu. V roce 1991 se stal docentem pro obor vnitřní nemoci a o šest let později profesorem vnitřního lékařství. Hodnosti docenta a profesora, stejně jako vědeckých titulů CSc. a DrSc., dosáhl především za výzkum v oblasti sarkoidózy a jiných intersticiálních plicních procesů. Spolu s molekulárními genetiky a imunology LF UP byl členem týmu, který patří mezi přední výzkumná evropská centra zkoumající tyto nemoci.

Profesor Kolek byl autorem 30 monografií, 36 kapitol v monografiích, 3 učebních textů a autorem či spoluautorem 504 odborných publikací a 1574 přednášek doma i v zahraničí. V letech 2004 až 2011 zastával funkci proděkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého pro studium v cizím jazyce a zahraniční vztahy. Od roku 2008 až doposud působil jako předseda České aliance proti chronickým respiračním nemocem a byl také členem řady dalších odborných společností, jejích výborů a předsednictev.

Čest jeho památce!

tiskové oddělení FN Olomouc

 

Zdroj: FN Olomouc

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.