Přeskočit na obsah

Zemřel prof. Kolek, autor tří desítek monografií

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 náhle opustil tento svět prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc. Světově uznávaný odborník vedl kliniku od roku 1999. Letos by se dožil 67 let.

„Úmrtím profesora Kolka jsem hluboce zasažen, byl to můj blízký přítel. A k tomu velký odborník, který se významně zasloužil o rozvoj kliniky a celé pneumologie. Určitě na něj bude vzpomínat i řada jeho vděčných pacientů,“ uvedl ředitel FN Olomouc prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Vítězslav Kolek vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a celý svůj profesní život spojil s olomouckou fakultní nemocnicí. V roce 1977 zde nastoupil jako sekundární lékař na tehdejší Kliniku tuberkulozy a respiračních nemocí, působil také na II. interní klinice a v roce 1999 převzal vedení Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy. Ve funkci přednosty působil až do svého skonu. V roce 1991 se stal docentem pro obor vnitřní nemoci a o šest let později profesorem vnitřního lékařství. Hodnosti docenta a profesora, stejně jako vědeckých titulů CSc. a DrSc., dosáhl především za výzkum v oblasti sarkoidózy a jiných intersticiálních plicních procesů. Spolu s molekulárními genetiky a imunology LF UP byl členem týmu, který patří mezi přední výzkumná evropská centra zkoumající tyto nemoci.

Profesor Kolek byl autorem 30 monografií, 36 kapitol v monografiích, 3 učebních textů a autorem či spoluautorem 504 odborných publikací a 1574 přednášek doma i v zahraničí. V letech 2004 až 2011 zastával funkci proděkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého pro studium v cizím jazyce a zahraniční vztahy. Od roku 2008 až doposud působil jako předseda České aliance proti chronickým respiračním nemocem a byl také členem řady dalších odborných společností, jejích výborů a předsednictev.

Čest jeho památce!

tiskové oddělení FN Olomouc

 

Zdroj: FN Olomouc

Sdílejte článek

Doporučené