Přeskočit na obsah

Zemřel profesor Miroslav Ryska

nekrolog
Foto: shutterstock.com

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající mezinárodně uznávaný chirurg, pedagog, vědec, člověk s velkým charakterem prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

uvodnik_ryska_2022_550

 Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
Náměstek ředitele pro vědu a výzkum

"Je to pro medicínu i naši nemocnici velká ztráta. Odešel vynikající chirurg a skvělý kolega, který zasvětil svůj profesní život medicíně a vědě. Bylo pro mě ctí s ním spolupracovat i být jeho přítelem. Vyjadřuji hlubokou soustrast jeho blízkým. Čest jeho památce."  prof. Miroslav Zavoral, ředitel ÚVN. 

Po ukončení fakulty všeobecného lékařství v roce 1978 nastoupil jako interní aspirant na Chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice na Vinohradech. V roce 1981 složil atestaci 1. stupně z chirurgie a v roce 1983 obhájil kandidátskou práci na 2. LF UK (Diagnostika a léčba krvácení do horní části trávicí trubice). V roce 1984 pracoval 4 měsíce na chirurgické klinice v Uppsale ve Švédsku, od roku 1984 do roku 1992 pracoval jako asistent kliniky. V roce 1986 složil atestaci 2. stupně z chirurgie. V průběhu 1986–1988 absolvoval několik krátkodobých studijních pobytů na onkologickém pracovišti v Berlíně – Buch. V roce 1991 absolvoval postgraduální chirurgickou školu v Hammersmith Hospital v Londýně. V roce 1992 habilitoval z chirurgie (Friedly surgery v léčbě choledocholitiázy) a do roku 1994 pracoval jako docent chirurgie na chirurgické klinice Fakultní nemocnice na Vinohradech (3. LF UK). V roce 1994 nastoupil na Kliniku kardiovaskulární a transplantační chirurgie IKEM a po absolvování čtyřměsíční stáže na Chirurgické klinice Virchow University v Berlíně zahájil program transplantace jater v IKEM. V roce 1997 a 1998 absolvoval měsíční studijní pobyty v Mt. Sinai Hospital v New Yorku a UCLA v Los Angeles. V roce 1998 založil Kliniku transplantační chirurgie IKEM, kde do roku 2004 pracoval jako její přednosta. Od roku 2004, kdy byl jmenován profesorem chirurgie na 2. LF UK v Praze, pracoval jako primář Chirurgického oddělení ÚVN a přednosta Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN. V roce 2007–8 byl 4 měsíce vedoucím lékařem 7. polní nemocnice v Kábulu. Od roku 2010 zastával funkci náměstka ředitele ÚVN pro vědu a výzkum.

Profesně se orientoval na gastroenterochirurgii, zejména na onkochirurgii jater, žlučových cest a slinivky břišní. Výzkum zaměřoval mj. např. na problematiku jaterních přenosů, jaterního selhání a použití bioreaktoru.

Byl členem řady českých i světových vědeckých společností, mnohým z nich předsedal. (Česká chirurgická společnost ČLS JEP, kde byl v letech 2004–2016 předsedou, Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP, kde byl členem výboru 1999 – 2014, Česká společnost HPB chirurgie – předseda 1991 – 2004, Vědecká rada Interní grantové agentury /IGA Ministerstva zdravotnictví ČR- předseda 2010 – 2015, Agentura pro zdravotnický výzkum – předseda od r. 2014, International hepato-pancreato-biliary association (IHPBA) - national delegate (1993 – 2014), International association of surgeons and gastroenterologists and oncologists (IASGO) – delegate for Eastern Europe (2010 - 2014), European society of transplatation – member of ELTA board (1998 – 2004), European Surgical Association (ESA) – active member (od roku 2011), Academia Croatica Scientiarum Medicarum – externí člen od 2010, čestným členem Slovenské chirurgické společnosti, Mexické chirurgické společnosti, Chorvatská chirurgické společnosti, Maďarské chirurgické společnosti, Polské chirurgické společnosti, Bulharské chirurgické společnosti, Ruské společnosti GIT chirurgie). 

Byl členem, a mnohdy i šéfredaktorem, v redakčních radách tuzemských i zahraničních odborných časopisů (Rozhledy v chirurgii – zástupce šéfredaktora (2008 – 2016), šéfredaktor (od 2017), Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie (1998 - 2014), Bulletin HPB – šéfredaktor (1993 – 2008, kdy se časopis sloučil s Rozhledy v chirurgii), Folia gastroenterologica and hepatologica (2000 – 2010), Klinická onkologie od roku 2012), ze zahraničních European Surgery (od r. 2004, Annals of transplantation (od r.1999), HPB (1993 – 2014), Revista Portuguesa de Chirurgia (2013 – dosud)).

Byl členem ve vědeckých radách: 2. LF UK v Praze (1999 – 2005), IGA MZ ČR – člen (1999 – 2009 a poté do r. 2014 předseda), FZSP Trnavské univerzity – člen, externí člen (2008 - dosud), rada UEM ČSAV (2007 – 2016), předsedou Agentury pro zdravotnický výzkum ČR od roku 2014 - dosud.

Měl rozsáhlou publikační činnost
Autor více než 170 odborných prací publikovaných v domácím i zahraničním odborném písemnictví. Přednesl na 300 přednášek na domácím i zahraničním odborném fóru.

tisková zpráva ÚVN

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.