Přeskočit na obsah

Zkoušky a vzdělávací kurzy IPVZ v době COVID-19

Podle informace ředitele Institutu pro postgraduální vzdělávání, MUDr. Antonína Maliny, Ph.D., MBA, bude IPVZ organizovat i za této mimořádné epidemiologické situace zkoušky po základním kmeni lékařů a farmaceutů, atestační zkoušky v základních oborech (v gesci IPVZ – VPL, PLDD a farmaceutické obory) atestační zkoušky ve vybraných oborech nelékařských zdravotnických povolání a závěrečné zkoušky v nástavbových oborech. Budou se konat i aprobační zkoušky.

Všechny uvedené zkoušky budou probíhat za dodržování v té době platných opatření.

Kurzy IPVZ se budou konat v podobě on-line webinářů, jejich program bude postupně zveřejňován.

Podrobnější informace pro účastníky, pedagogy i lektory na www.ipvz.cz.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené