Přeskočit na obsah

Články s tagem Komerční sdělení - Videopřednášky

Sclerosis multiplex a menopauza

8. 2. 2023

(prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSC., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha) „Progresia choroby, ktorá…

Tehotenstvo a dojčenie u pacientok s SM

8. 2. 2023

(MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., Neurologická klinika LF OU a FN Ostrava) Autor v článku zdôrazňuje, že otázku tehotenstva treba otvoriť už pri prvom…

Roztroušená skleróza a menopauza

24. 1. 2023

prof. MUDR. Eva Kubala Havrdová, CSC., Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha „Progrese nemoci, která samozřejmě…

Těhotenství a kojení u pacientek s RS

24. 1. 2023

Autor v článku zdůrazňuje, že otázku těhotenství je třeba otevřít již při prvním vyšetření v RS centru a že je třeba volit léčbu i s ohledem na…