Přeskočit na obsah

Bonifikační program VZP PLUS

VZP log

I v roce 2022 nabízí VZP ČR svým smluvním partnerům ve vybraných odbornostech účast v bonifikačním programu VZP PLUS. Jeho cílem je řešit konkrétní a aktuální témata, kterými jsou například řešení dostupnosti hrazených zdravotních služeb nebo řešení kvality a organizace zdravotní péče poskytované skupinám pojištěnců s vybraným chronickým onemocněním. V této poradně pro vás program VZP PLUS shrneme a přiblížíme jednotlivé bonifikace.

VZP PLUS – DOSTUPNOST

Program je určen pro všeobecné praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost, hrazen je prostřednictvím kombinované kapitačně výkonové platby. Poskytovatel, jenž splní podmínky, získá nárok na bonifikaci, která je realizována ve formě tří plateb, a to jako navýšení kapitační sazby dle rozsahu ordinačních hodin (3 až 11 Kč u odbornosti 001, resp. 3,50 až 11,50 Kč u odbornosti 002), paušální měsíční bonifikace (1 500 Kč) a platby za každého nově zaregistrovaného pojištěnce (500 Kč).

VZP PLUS – STOMATOLOGIE

Program je pro praktické zubní lékaře. Poskytovatel, který splní podmínky, získá nárok na tři bonifikační platby, a to bonifikaci za nově registrované pojištěnce (500 Kč), paušální měsíční bonifikaci za hlášení registrací pojištěnců VZP (1 000 Kč) a bonifikaci za preventivní péči dle velikosti kmene registrovaných pojištěnců VZP (12 Kč, resp. 48 Kč za pojištěnce, pokud poskytovatel provede preventivní prohlídku u alespoň 60 % registrovaných pojištěnců).

VZP PLUS – GYNEKOLOGIE

Program je pro ambulantní poskytovatele gynekologické péče. Poskytovatel, který splní podmínky, získá nárok na tři bonifikační platby, a to bonifikaci za nově registrovaného pojištěnce (500 Kč), bonifikaci za preventivní péči (60 Kč za registrovaného pojištěnce za každý splněný ukazatel účasti jím registrovaných pojištěnců na programech mamografického screeningu a screeningu karcinomu děložního hrdla), bonifikaci za provádění vybraných specializovaných a konziliárních gynekologických vyšetření (při splnění produkčních podmínek 500 Kč za každý uznaný výkon kolposkopické expertizy, ultrazvukové expertizy a za urogynekologické výkony).

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.

Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D., vedoucí oddělení ambulantních zdravotnických zařízení

Další programy VZP PLUS

V oblasti organizace a hodnocení kvality péče o pacienty s chronickým onemocněním jsou realizovány tři programy pro uvedené skupiny ambulantních poskytovatelů:

  • DIABETES – pro všeobecné praktické lékaře, diabetology a internisty,
  • HYPERTENZE – pro všeobecné praktické lékaře, kardiology a internisty,
  • OBEZITA – pro praktické lékaře pro děti a dorost.

Ve všech těchto programech jsou sledována vybraná kvalitativní kritéria (např. procento pacientů s danou koncentrací glykovaného hemoglobinu, procento
pacientů s vyšetřením EKG apod.), která jsou splněna buď plně, částečně, nebo vůbec. Na základě plnění těchto kritérií získá poskytovatel bonifikaci ve výši až 500 Kč za každého sledovaného pacienta s daným chronickým onemocněním.

V oblasti prevence onkologických onemocnění je pak realizován program VZP PLUS – DERMATOLOGIE, který hodnotí podíl provedených preventivních vyšetření optické dermatoskopie u zapojených ambulantních poskytovatelů v odbornosti dermatovenerologie. Pokud poskytovatel splní stanovené podmínky, může získat bonifikaci až 300 Kč za každý provedený výkon preventivní optické dermatoskopie celotělové.

Obecné podmínky

Účast ve všech programech je automaticky nabídnuta poskytovatelům, kteří byli zapojeni již v roce 2021 a nadále splňují všechny stanovené podmínky. Dále se mohou zapojit poskytovatelé, kteří zažádají místně příslušnou regionální pobočku VZP ČR, splní podmínky a podepíší bonifikační dodatek, přičemž termíny zapojení do programu jsou stanoveny pro každý program odlišně.

Podrobné informace ke všem programům včetně termínů a podrobných metodik najdete na webových stránkách https://www.vzp.cz/poskytovatele/bonifikace/ bonifikacni‑program‑vzp‑plus

Sdílejte článek

Doporučené