Přeskočit na obsah

Čarvaš: Dá se očekávat, že úhradovou vyhlášku bude psát ministerstvo

iStock-1134679866
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Svazové pojišťovny se ohlížely na tu zdravotní pojišťovnu, která je ekonomicky nejslabší, tím si předseda Asociace českých a moravských nemocnic Ing. Michal Čarvaš, MBA, z prachatické nemocnice vysvětluje nemožnost dospět k dohodě o výši úhrad v roce 2024.

  • Čím si to vysvětlujete, že v lůžkové péči došlo v přípravné fázi dohodovacího řízení k nedohodě?

V přípravné fázi dohodovacího řízení došla akutní péče i následná péče k nedohodě. Podobně jako další segmenty. V podstatě došlo k zablokování jednání a snahy o hledání konsensu ze strany svazových zdravotních pojišťoven. Jejich mandát k jednání pouze o dvouprocentním růstu v době, kdy zdravotním pojišťovnám rostou výběry pojistného o několik miliard nad plán, kdy na účtech zdravotních pojišťoven je 65 miliard korun, kdy nemocnice ustály inflaci roku 2022 jen díky finančním rezervám z covidových úhrad a kdy očekávaná inflace 2023 je dvouciferná, nemohl vést k jinému výsledku dohodovacího řízení.

Čím si to lze vysvětlit? Svazové zdravotní pojišťovny jsou jednak opatrné ohledně odhadovaných příjmů, ale zejména nabízejí variantu, která je vhodná pro tu ekonomicky nejslabší ze svazových pojišťoven. Nabídka VZP byla vyšší a byl a stále je zde prostor pro jednání a nějakou domluvu. V podstatě ale s ohledem na vývoj posledních hodin a zpráv z MF lze spíše očekávat, že úhradovou vyhlášku pro rok 2024 bude psát ministerstvo zdravotnictví. 

  • Co očekáváte od ministerstva zdravotnictví?

Očekávám od pana ministra Válka, že se postaví za zdravotníky a nebude souhlasit s dalším snížením příjmů za státní pojištěnce. Myslím, že tým ministerstva zdravotnictví okolo Mgr. Trocha a Ing. Rögnerové má dostatek informací a znalostí i kompetencí k tomu, aby mohl vytvořit rozumnou úhradovou vyhlášku, která bude navazovat na stávající úhradové mechanismy, zachová či prohloubí CZ-DRG systém, bude pokračovat ve sbližování základních sazeb a výše růstu úhrad bude odpovídat růstu nákladů i růstu výběru pojistného.

Řada bodů, jako je změna úhrad ztrátových urgentních příjmů, jednodenní péče, řešení pohotovostí a další je diskutována nejen se zdravotními pojišťovnami, ale i s ministerstvem zdravotnictví na různých fórech a pracovních skupinách, takže věřím, že do konce prázdnin se povede tyto diskuse převést do textu nové úhradové vyhlášky pro rok 2024.

  • Jak vnímáte návrh ministerstva financí odložit pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce a úspory na platech?

Nápad ministerstva financí na snížení platů všem zdravotníkům o pět procent je nereálný a neodráží situaci na trhu práce. Navíc jen část zdravotníků je odměňována platy a platovými tabulkami, zbytek mzdou dle mzdových směrnic v akciových, krajských a soukromých společnostech. Není reálné, aby bylo ministerstvem financí snížení nařízeno všem a všem stejně.

Stejně špatné řešení je i zrušení či odložení automatické valorizace za státní pojištěnce. Ta byla a měla být nastavena přesně proto, aby do ní nezasahovali politici, jak se jim hodí, a aby byl vývoj prostředků ve zdravotnictví předvídatelný. Bohužel se zdá, že programová prohlášení a sliby této vlády berou za své a místo systémových řešení se hledají ta jednoduchá, tedy škrty.

Doporučené