Přeskočit na obsah

Choďte po schodech, abyste žili déle

schody, chůze
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

Choďte po schodech, vyzývají autoři studie prezentované na vědeckém kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Preventive Cardiology 2024, který se konal od 24. do 27. dubna v Aténách. Prezentovaná práce potvrdila, že chůze do schodů je spojena s delším životem.

„Pokud máte na výběr, zda půjdete po schodech, nebo pojedete výtahem, jděte po schodech, protože to pomůže vašemu srdci," vyzývá autorka studie dr. Sophie Paddocková z University of East Anglia a Norfolk and Norwich University Hospital Foundation Trust, Norwich ve Velké Británii, podle níž má i krátká fyzická aktivita blahodárné dopady na zdraví a chůze do schodů by měla být dosažitelným cílem, který je třeba začlenit do každodenní rutiny.

Kardiovaskulárním onemocněním lze do značné míry předcházet právě fyzickou aktivitou, avšak více než čtvrtina dospělých na celém světě nesplňuje její doporučenou úroveň. Přitom chůze do schodů je praktická a snadno dostupná forma pohybové aktivity, která je často opomíjena. Tato studie zkoumala, zda chůze do schodů jako forma fyzické aktivity může hrát roli při snižování rizika KV onemocnění a předčasného úmrtí.

Metaanalýza, v níž autoři shromáždili dostupné důkazy z devíti studií na toto téma (n = 480 479), zahrnovala jak zdravé účastníky, tak účastníky s předchozí anamnézou infarktu myokardu nebo onemocnění periferních tepen. Věk se pohyboval od 35 do 84 let a 53 procent účastníků tvořily ženy.

Ve srovnání s těmi, kteří do schodů nechodili, bylo stoupání do schodů spojeno s 24procentním snížením rizika úmrtí z jakékoli příčiny a o 39 procent nižší pravděpodobností úmrtí na KV onemocnění. Chůze do schodů byla také spojena se sníženým rizikem KV onemocnění včetně infarktu myokardu, srdečního selhání a CMP.

„Na základě těchto výsledků bychom chtěli povzbudit veřejnost, aby začlenila chůzi do schodů do svého každodenního života. Naše studie také naznačila, že čím více schodů zdoláme, tím větší výhody to pro nás má, což je však třeba ještě potvrdit. Ať v práci, doma, nebo kdekoli jinde, choďte po schodech,“ vyzvala dr. Paddocková.

Sdílejte článek

Doporučené