Přeskočit na obsah

Co od biosimilars očekávají zdravotní pojišťovny?

Pohled Všeobecné zdravotní pojišťovny představil Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele VZP ČR pro zdravotní péči. „Všeobecná zdravotní pojišťovna očekává, že biosimilární léky budou mít pro zdravotnictví velký přínos, a to především ve zlepšení dostupnosti léčby pro naše pacienty,“ uvedl svou prezentaci Ing. Šmehlík. Náklady na léčivé přípravky a centrové léky neustále rok od roku rostou. Pro VZP je důležité, aby rychleji než náklady na terapii rostl počet léčených pacientů. Díky snížení jednotkové ceny může být léčeno více nemocných, protože VZP nesnižuje rozpočet na léčbu biologickými léky, ale naopak náklady na centrovou péči meziročně stále narůstají. V roce 2011 činily 5 592 000 000 Kč, v roce 2018 pak 10 627 000 000 Kč, počet léčených pacientů za stejné období vzrostl z 19 085 na 38 746. „Stále však nejsme spokojeni s počty léčených pacientů a naším cílem je minimalizovat rozdíly v dostupnosti centrové péče mezi regiony,“ upozornil Ing. Šmehlík.Snížení jednotkové ceny zvyšuje dostupnost

V současnosti již máme dostatek důkazů o tom, že registrované biosimilární léčivé přípravky jsou bezpečné a účinné a jejich zařazení do léčebných režimů v důsledku snížení jednotkové ceny umožní léčit za stejnou cenu více nemocných. Své tvrzení doložil Ing. Šmehlík na příkladu vývoje počtu pacientů a nákladů na léčbu, ke kterému došlo po vstupu biosimilárního infiximabu (viz graf), který snížil cenu zhruba o 52 procent oproti originálnímu Remicade. Nejprodávanější molekula po několik let – adalimumab (Humira) po vstupu biosimilars (Hulio, Imraldi) zlevnila o 26 procent a rituximab (originál MabThera, biosimilars Truxima, Rixanthon) o 17 procent. První biosimilární přípravky vedly k poklesu ceny zhruba o 15 procent. V současnosti jde již o desítky procent, a to až na padesátiprocentní pokles ceny, což významným způsobem zvyšuje dostupnost, uvedl Ing. Šmehlík. „VZP nebude snižovat rozpočet na centrovou péči i při zlevnění léčivých přípravků po vstupu biosimilars, ale bude dbát na to, aby se používaly přípravky, které jsou ekonomicky nejvýhodnější za dodržení bezpečnosti a účinnosti léčby,“ řekl Ing. Šmehlík. K dosažení těchto cílů budou vypracovány „pozitivní listy“, v nichž budou stanoveny preference volby léčivých přípravků na základě domluvy o výhodnější ceně léčivých přípravků s partnery VZP. Při zpracování pozitivních listů bude VZP dbát na doporučení příslušných odborných společností.Záměna originálu za biosimilar

Zatím je široce diskutováno téma vhodnosti switche. V období od ledna 2016 do června 2018 bylo infliximabem nebo etanerceptem léčeno 4 036 pacientů. Z tohoto počtu bylo 463 pacientů převedeno z originálního Remicade na biosimilární infliximab (414 na přípravek Remsima, 43 Inflectra a 6 Flixabi) a 137 pacientů z originálního Enbrelu na biosimilární Benepali. To znamená, že u 14,87 procenta pacientů došlo v uvedeném období ke switchi. Data byla získána z registrů vedených odbornými společnostmi ČLS JEP. Informace z posledního období zatím nejsou zpracované, ale naznačují, že dochází k ještě častějšímu převedení na biosimilární přípravek než dříve, což je způsobeno pozitivními výsledky biosimilars získanými v rámci farmakovigilance v registrech.Aktivní léková politika VZP

Jak Ing. Šmehlík uvedl, VZP musí naplňovat vyváženě a současně všechny cíle lékové politiky, protože naplňování pouze některého z nich by negativně ovlivnilo systém zdravotní péče. Prioritou je dodržení kvality péče, což znamená zajišťování kvalitních, bezpečných a účinných léčivých přípravků. Přitom je však nutné dbát na udržitelnost systému, k čemuž přispívá také účelné používání léčivých přípravků. Bez zajištění udržitelnosti financování a stability rozpočtu, terapeuticky správného a nákladově efektivního použití léčivých přípravků by mohlo dojít ke zhroucení celého zdravotního systému. Tím by se dostupnost péče dramaticky zhoršila. VZP však nechce jen udržet stávající počet pacientů, ale naopak počty léčených zvyšovat a zlepšovat dostupnost zdravotní péče.


 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené