Přeskočit na obsah

Dohodovací řízení 2020: první dohody

„Všechny dohody vycházejí z nabídky zdravotních pojišťoven na čtyřprocentní nárůst úhrady oproti roku 2019 a z případného zohlednění mandatorních výdajů,“ uvedl náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny David Šmehlík.

Poskytovatelé fyzioterapie v nelékařských profesích budou proti roku 2019 více motivováni pečovat o pacienty diagnózami náročnými na péči, například o lidi s následky cévních onemocnění mozku nebo děti s problematickým fyziologickým vývojem. „Poskytovatelé, kteří budou mít mezi svými ošetřenými pojištěnci minimálně pět procent pojištěnců s takovými diagnózami, si významně finančně polepší,“ uvádí Šmehlík. Hodnota bodu se jim navýší o 0,04 Kč z 0,83 a navýší se jim i limit celkové úhrady. „Kromě toho bude část navýšení úhrady, stejně jako v roce 2019, navázána na kvalitativní ukazatele - nízký podíl výkonů, které nevyžadují neustálou přítomnost fyzioterapeuta, a vysoký podíl výkonů s požadavkem vysoké kvalifikace fyzioterapeuta,“ doplňuje Šmehlík.

Do budoucna chce Unie fyzioterapeutů České republiky jednat s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o posílení kompetencí fyzioterapeutů.

Segment ambulantní hemodialýza je pro pojišťovny příkladem zavádění parametrů kvality do úhrad. Asociace dialyzačních středisek ČR souhlasila s pokračováním hodnocení kvality poskytované péče, které začalo v roce 2019. Na vyhodnocení kvality se podle dat poslaných do Registru dialyzovaných pacientů podílí Česká nefrologická společnost. Parametry kvality, na kterých se odborníci s pojišťovnami dohodli u pacientů s dlouhodobou dialýzou, jsou

  • hodnota Hb > 100 g/l minimálně u 70 procent pacientů
  • hodnota P < 1,8 mmol/l alespoň u 50 procent pacientů
  • hodnota KtV > 1,2 přinejmenším u 70 procent pacientů
  • alespoň 7 procent transplantovaných pacientů a pacientů zařazených na čekací listinu k transplantaci

Hodnota bodu se zvýší dialyzačními středisku o 0,02 Kč, pokud bude údaje do registru pacientů posílat, a pokud splní kvalitativní kritéria, tak až o dalších 0,04 Kč.

„Navýšení úhrady poskytovatelům dialyzační péče bude v roce 2020 vázáno na kvartální reporting výsledků poskytované dialyzační péče do registru dialyzovaných pacientů a vyhodnocení kvalitativních výsledků poskytované péče. Dohoda dále obsahuje podporu včasného zařazování pacientů s chronickým onemocněním ledvin na čekací listinu k transplantaci ledviny ve formě bonifikačních výkonů,“ shrnuje Šmehlík. Zmíněné bonifikační výkony souvisí s vyšetřováním vhodnosti pacientů a dárců k transplantaci ledviny a mají hodnotu tří až dvaceti tisíc korun.

Zdravotnické záchranné službě a poskytovatelům neodkladných převozů se podle dohody valorizují dopravní výkony i zdravotní výkony. I v tomto segmentu ale mohou přijít napříště i systematické změny. „Kromě navýšení úhrady se dále poskytovatelé se zdravotními pojišťovnami dohodli na spolupráci na tvorbě společných indikátorů pro měření efektivity poskytované péče v tomto segmentu,“ uvedl Šmehlík.

Jednání ve větších segmentech zdravotních služeb dále probíhají a jsou naplánována až do druhé poloviny května. V porovnání s rokem 2019 by v roce 2020 mělo jít do zdravotnictví o 20 miliard korun více, z toho zhruba sedm miliard spolknou podle odhadu pojišťoven vynucené výdaje. Loni historicky poprvé uzavřelo dohodu o úhradu péče se zdravotními pojišťovnami v rámci dohodovacího řízení všech třináct segmentů. Jak se vyvíjejí letošní jednání bude Medical Tribune dále sledovat.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené