Přeskočit na obsah

DŘ 2025: Ambulantní internisté zabojují za lepší podmínky

iStock-995780014
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

„Katastrofa“ v podobě nastavení úhradové vyhlášky na rok 2024 pro většinu odborností ambulantní interny se podle člena výboru České internistické společnosti ČLS JEP (ČIS) a předsedy Sekce ambulantních internistů ČIS MUDr. Tomáše Hauera nesmí opakovat. Letošní vyhláška je podle Hauera pro řadu odborností zejména s hodnotou bodu 1,02, 1,04 a 1,06 koruny na hraně ekonomického přežití. V právě započatém dohodovacím řízení pro příští rok proto ČIS nabízí pomocnou ruku a zastupování odbornostem, u kterých lze očekávat největší problémy v důsledku nízkého nastavení úhrad. Cílem je podle Hauera především promítnutí kumulativní inflace za posledních několik let do ceny práce těchto odborností.

V týdnu od 29. ledna se rozběhlo dohodovací řízení pro rok 2025. Výsledek řízení rozhodne o tom, jak budou ambulantní lékaři placeni za vykázanou péči. Ambulantní specialisté se letos stali podle mnohých hlavními poraženými loňského dohodovacího řízení, ale i mezi nimi jsou odbornosti, které jsou na tom hůře a lépe.

Podle předsedy Sekce ambulantních internistů jsou ekonomicky nejohroženější zejména odbornosti se současnou hodnotou bodu 1,02, 1,04 a 1,06 koruny. To jsou s výjimkou kardiologie a dětské kardiologie (1,08) a gastroenterologie, která má řadu výjimek, všechny odbornosti ambulantní interny. Konstrukci úhradové vyhlášky se zástupci „široké rodiny velké interny“ pokoušeli loni zvrátit hned při několika příležitostech. Jednou z nich bylo vyjádření odborných společností ČLS JEP a České lékařské komory k úhradové vyhlášce adresované ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi a premiérovi Petru Fialovi. V něm zástupci jedenácti odborných společností popisují všechny zásadní argumenty podporující potřebu racionalizace konstrukce vyhlášky a navýšení hodnoty bodu alespoň na 1,13 koruny, které by zajistilo ekonomické přežití ambulancí a umožnilo udržet dostupnost i kvalitu péče na vysoké úrovni.

Ministr však v odpovědi odmítl další zásahy do již hotové úhradové vyhlášky s tím, že požadavky na růst úhrad ambulantních specialistů nejsou s ohledem na predikované příjmy veřejného zdravotního pojištění a nutnost podpory jiných oborů splnitelné. Poslední pokus učinili zástupci „velké interny“ při setkání se zástupci Ministerstva zdravotnictví a VZP na kulatém stolu v rámci 30. sjezdu ČIS, který se konal v listopadu. „Bohužel, výsledkem je pouze to, že naše problémy s nedostatečným navýšením úhrad ve vyhlášce pro rok 2024 byly slyšeny, ale mj. ve světle protestů nemocničních kolegů ne vyslyšeny s tím, že ex post se toho mnoho ovlivnit nedá,“ píše ve svém stanovisku k dohodovacímu řízení pro rok 2025 Tomáš Hauer.

Ubi concordia, ibi victoria

Nespokojenost s výsledky dohodovacího řízení, resp. úhradovou vyhláškou v loňském roce je podle Hauera dána zejména nepromítnutím „katastroficky vysoké inflace“. Praxím ambulantních specialistů pak prý neprospělo ani reflektování požadavků nemocničních lékařů, jakkoli byly tyto požadavky podle Hauera validní.

„S výsledky dohodovacího řízení pro letošní rok nemůžeme být spokojeni. Problémů je řada. Vedle špatné finanční situace svazových pojišťoven i velké vzájemné komunikační turbulence dvou hlavních reprezentantů našeho segmentu v dohodovacím řízení, kteří se zejména pro spory svých čelných představitelů nemohou navzájem dohodnout, a situace tak často ústí v parciální aktivity postrádající ucelený směr a v mých očích často i racio,“ poznamenal Tomáš Hauer s narážkou na činnost Sdružení ambulantních specialistů ČR a Českou lékařskou komoru v rámci loňského dohodovacího řízení.

Důstojnost místo dělení na chudé a bohaté

I proto Tomáš Hauer ve svém stanovisku zveřejněném na webu ČIS nabízí kolegům pomocnou ruku v dohodovacím řízení pro rok 2025. „Přijal jsem zplnomocnění od Sdružení ambulantních internistů z. s. k zastupování na dohodovacím řízení,“ oznámil Hauer a vyzval lékaře, resp. poskytovatele péče v příslušných odbornostech, kteří souhlasí s naznačenými tezemi a chtějí být zastupováni, aby poskytli potřebnou plnou moc.  

A co že jsou hlavní cíle tohoto zastupování? Na prvním místě je to podle Hauera promítnutí kumulativní inflace za posledních několik let do úhrad za práci lékařů. K tomu totiž podle Hauera zatím nedošlo a neexistuje ani žádný zákonný způsob, jak zvýšit cenu práce lékařů. „V tomto přísně regulovaném prostředí nelze přenášet raketové zvyšování nákladů na práci našich zařízení na poskytovatele a zároveň očekávat a vynucovat zachování kvality a objemu poskytování zdravotních služeb,“ upozorňuje Tomáš Hauer s tím, že lékaři současně nemohou sanovat potíže svazových pojišťoven a rozpočtu České republiky. K principům financování zdravotnictví, resp. lékařských praxí a přerozdělování peněz skrze úhradovou vyhlášku se Hauer následně velmi obsáhle a kriticky vyjádřil i na síti X.

Hauer se chce v rámci dohodovacího řízení na rok 2025 také postarat o korekci „zavádějících tvrzení a nepravd“, které prý v rámci jednání segmentu ambulantních specialistů z různých stran zaznívají. Posledním z hlavních cílů je podle něj také narovnání disproporcí obsažených v současné podobě vyhlášky. „Chceme narovnat hrubé disproporce, které byly včleněny do vyhlášky pro letošní rok 2024 konstrukcí různých základních hodnot bodu pro různé odbornosti dle principu rozděl a panuj, tak aby se obory dále nedělily na chudé a bohaté, ale aby byla práce jednotlivých odborností rodiny velké interny hrazena ekvivalentně a důstojně,“ uzavřel výčet hlavních cílů Tomáš Hauer.

(Aktualizováno. Opravili jsme chybu v citaci MUDr. Hauera ohledně zplnomocnění od Sdružení ambulantních internistů, pozn. red.)

Doporučené