Přeskočit na obsah

Elektronický systém pro screening umožní centrální objednání pacienta

klimeš
Daniel Klimeš. Foto: Prevon ÚZIS

V rezervačním online systému bude přehledně vidět, jaké jsou na screeningových pracovištích objednací termíny. Systém bude moci také posílat pacientům pozvánky.

Národní screeningové centrum připravuje inovativní informační systém PREV-IS, který usnadní a zrychlí analýzy screeningových programů a zároveň umožní online rezervaci termínu screeningu pro pacienta.

Součástí systému PREV-IS bude minimální sdílený screeningový záznam, technické zajištění sběru dat screeningových programů a centrální rezervační systém s možností odesílání adresných pozvánek ke screeningu. Součástí sdíleného screeningového záznamu bude informace o vydání žádanky. Ke screeningovému záznamu a k centrálnímu rezervačnímu systému bude mít pacient přístup prostřednictvím své EZ karty.

„Poskytovatelé budou moci ověřit, jestli už pacient byl na screeningu, a v základních bodech, jak vyšetření dopadlo,“ plánuje RNDr. Daniel Klimeš, vedoucí odboru informačních technologií ÚZIS.

Lékař bude moci přes systém PREV-IS sdílet informace s jinými lékaři, například praktický lékař a gynekolog se mohou informovat o provedení vyšetření TOKS a jeho výsledku. Kromě toho bude možné, aby lékař nejen vydal pacientovi elektronickou žádanku na screening, ale rovnou mu zarezervoval termín. V systému by přitom mělo být patrné, jak dlouho se na jakém pracovišti na vyšetření čeká.

Pro všechny screeningové programy a všechna pracoviště tak bude online objednání na jednom místě, to by mělo usnadnit cestu pacienta na screening, a tak zvýšit účast na screeninzích. Systém počítá se spoluprací se stávajícími rezervačními systémy, pokud je screeningová pracoviště mají.

Národní screeningové centrum slibuje, že zápis do sdíleného screeningového záznamu bude minimalizovaný a bude se dělat přímo z informačních systémů ambulancí. Přístupný bude jak registrujícím lékařům, tak specialistům a laboratořím zapojeným do screeningu.

V současnosti pracují rady screeningových programů při jejich vyhodnocování s daty z několika zdrojů. Část jich dostávají v pseudonymizované podobě, a tak se nedají spárovat s dalšími informacemi o pacientech. Data od zdravotních pojišťoven zase dostávají s půlročním zpožděním. To se má vybudováním PREV-IS změnit. „Data se dostanou pod jednu střechu. Ze screeningových center se budou posílat rovnou do Národního zdravotnického informačního systému,“ uvedl Klimeš.

Na informační zázemí pro zvyšování kvality programů screeningů jdou dotace z výzvy Národního plánu obnovy, projekt je plánován do dubna 2026.

Doporučené