Přeskočit na obsah

I diskuse pod články jsou naší vizitkou

Vážení návštěvníci našich stránek, vážení čtenáři,

dovolte nám, abychom vám vysvětlili, proč ode dneška uzavíráme všechny diskuse pod našimi články. Nejprve bychom však chtěli poděkovat všem těm z vás, kteří diskutovali slušně, konstruktivně a inspirovali nás k napsání jak článků do novin, tak na web, či tvorbě témat zdravotnického fóra.

Diskuse jsme při vzniku webu tribune.cz vytvořili v dobré víře, že zdravotničtí odborníci ocení platformu, kde se mohou vyjadřovat k našim textům i k situaci ve zdravotnictví. Tak se ve většině případů dělo a my jsme byli rádi, že vašim názorům můžeme poskytovat prostor. Předpokládali jsme, že na webu pro zdravotnické odborníky bude slušnost samozřejmostí, pro případ pochybností měli všichni diskutující k dispozici kodex, kde byla jasně uvedena všechna opatření, jež měla zabránit poškození dobré pověsti redakce. Nejde o to, co vadí nám, redaktorům, jde o právní odpovědnost provozovatele za obsah webových stránek. Velmi stojíme o to, aby noviny Medical Tribune i webové stránky tribune.cz byly odbornou veřejností, pro kterou jsou výhradně určeny, vnímány jako seriózní zdroj informací. Nyní jsme došli k názoru, že diskuse dojem serióznosti poškozují.

Jsme poměrně malá redakce a všichni novináři se věnují především psaní článků. Nezaměstnáváme žádné administrátory, kteří by prověřovali pravdivost údajů uvedených při registraci, procházeli texty a upozorňovali diskutující na dodržování pravidel. Sledování příspěvků se dělo namátkově či na základě upozornění. Nedokázali jsme nijak zabránit tomu, aby se v příspěvcích objevovaly vulgarity, dehonestující útoky a urážky osob veřejně činných včetně našich redaktorů i státního aparátu a výroky, které by mohly být posuzovány jako hanobení rasy, národa nebo podněcování k náboženské nenávisti.

O uzavření diskusí jsme vážně uvažovali již v září minulého roku. Hlasování o tom, zda v diskusích pokračovat, bylo velmi těsné. Posledním pokusem o usměrnění diskuse bylo zrušení anonymních textů, povinná registrace na webu a zobrazování jména autora. Zkusili jsme to s vědomím, že někteří registrovaní uživatelé neuvedou své pravé jméno a budou diskutovat pod přezdívkou, případně své pravé jméno za přezdívku vymění. Od letošního ledna jsme kromě dalších prohřešků proti kodexu řešili i oznámení o možné výzvě k trestnému činu a stížnost na to, že jeden uživatel diskutuje pod jménem jiné existující osoby. Vyčerpali jsme všechny možnosti, jak diskuse udržet v mezích slušnosti i zákona. Abychom nevyčerpali i sami sebe, budeme se v budoucnu věnovat hlavně našim novinám a internetovému zpravodajství, nikoli pročítání diskusních příspěvků. Věříme, že nás pochopíte.

Vaše názory nás však nepřestaly zajímat. Máte-li chuť glosovat současné dění ve zdravotnictví, náš blog je vám k dispozici.

 

Za redakci tribune.cz

Hana Šindelářová

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené