Přeskočit na obsah

Informujte své pacienty o možnosti očkování proti chřipce

B2 shutterstock_1740628409
Foto: Shutterstock

Chřipka každoročně postihuje statisíce lidí a má průměrně každý rok na svědomí 1 500 životů. Nejúčinnější ochranou je vakcína, Česko se ale dlouhodobě potýká s velmi nízkou proočkovaností. Virus chřipky se u nás vyskytuje v zimních měsících, a proto je vhodné očkovat na podzim, před začátkem chřipkové sezóny. V této poradně se dočtete, kdo má nárok na úhradu tohoto očkování z veřejného zdravotního pojištění a kde najít potřebné informace.

Kdo má nárok na očkování

Očkování proti chřipce je nepovinné, ale prioritně by je měli podstoupit všichni pojištěnci nad 65 let, kteří mají plně hrazenou jak aplikaci, tak i vakcínu.

Podle zákona č. 48/1997 Sb. [§ 30 odst. 2 písm. b) bod 4] je dále hrazena vakcína do výše nejméně ekonomicky náročné varianty těmto skupinám pojištěnců:

  • zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví,
  • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
  • umístěným ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,

a podle zákona č. 48/1997 Sb. [§ 30 odst. 2 písm. b) bod 6] také rizikovým pojištěncům

  • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny nebo pojištěnců s indikovanou nebo provedenou splenektomií,
  • s provedenou autologní nebo allogenní transplantací kmenových hematopoetických buněk,
  • se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti,
  • po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Aplikace očkovací látky je všem výše uvedeným skupinám pojištěnců hrazena plně.

V sezóně 2022–2023 jsou k dispozici čtyřvalentní vakcíny, přičemž plně hrazené (částkou do 327,71 Kč) jsou vakcíny INFLUVAC TETRA a VAXIGRIP TETRA. Dále je k dispozici vakcína EFLUELDA, kde je ale ze strany pojištěnce nutný doplatek.

Od roku 2021 je k dispozici také vakcína FLUENZ TETRA, určená pro děti od 2 do 18 let, na kterou je rovněž ze strany pojištěnce doplatek.

Pokud pacienti nepatří do výše uvedených skupin, a tedy nemají plně či částečně hrazené očkování proti chřipce, mohou získat jako pojištěnci VZP příspěvek z fondu prevence ve výši 200 Kč. V daném kalendářním roce je třeba o příspěvek zažádat do 15. 12., a to online, poštou anebo osobně na pobočce (https:// www.vzp.cz/pojistenci/vyhody‑a‑prispevky/).

Obecné informace

Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost by měli svým pacientům hrazené očkování nabídnout a být dle poptávky svých pacientů vakcínou zásobeni. Ve výše uvedených případech jsou očkovací látka i její aplikace hrazeny pojišťovnou přímo lékaři, který očkování provádí (nikoli např. lékárně či pacientům). Pokud je vakcína poskytovateli hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty a klient si vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně. Tento doplatek hradí lékaři (poskytovateli), který očkování provede.

Poskytovatel při vykazování očkování postupuje v souladu s Metodickým postupem k vykazování očkování, který je aktualizován v návaznosti na změny v legislativě a je zpracováván ve spolupráci se zástupci všech zdravotních pojišťoven, profesních sdružení poskytovatelů a odborných společností. Tento postup najdou poskytovatelé na stránkách VZP: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace‑pro‑praxi/ ockovani.

VZP se zapojila do kampaně na podporu očkování proti chřipce, která míří na širokou veřejnost. Kampaň běží až do konce listopadu na internetu, v rádiu a také v ordinacích praktických lékařů a diabetologů, kde jsou k dispozici letáčky pro pacienty a plakáty v čekárnách. V rámci kampaně byla vytvořena speciální webová stránka www. ockovani‑chripka.cz.

jandová

Bc. Radoslava Jandová
referentka Odboru úhrad zdravotní péče

 

Sdílejte článek

Doporučené