Přeskočit na obsah

Kabátek: VZP je úspěšná, udržíme stabilitu

peníze shutterstock_1025992318
Foto: shutterstock.com

Hospodaření Všeobecné zdravotní pojišťovny se vyvíjí nad očekávání dobře. Zdravotně pojistný plán předpokládal, že pojišťovna letos bude muset sáhnout do rezerv, protože její příjmy budou o šest miliard korun nižší než výdaje. Po jednání své správní rady na konci října ale poprvé oznámila, že aktuálně očekává za letošek vyrovnané hospodaření. Bilance VZP je lepší než ostatních zdravotních pojišťoven mimo jiné díky náboru Ukrajinců. Úvahy o změně přerozdělení zdravotního pojištění, která by zohlednila nákladovost ukrajinských pojištěnců, ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek odmítá: „Máme být trestáni za to, že jsme úspěšní?“

  • Jak celkově hodnotíte úhradovou vyhlášku na příští rok?

Růst, který vyhláška stanovuje, je poměrně velkorysý, s ohledem na to, že v předchozích letech v souvislosti s covidem rostly náklady na zdravotní služby velkou dynamikou. VZP nabízela poskytovatelům do osmi procent růstu, v tuto chvíli nám model dopadu úhradové vyhlášky vychází na celkové zvýšení nákladů na zdravotní služby o 9,5 procenta. Ještě dopočítáváme některé změny, které ve vyhlášce nastaly po vypořádání připomínek, po kterém se náklady spíše snižují. Nakonec model podle mého odhadu ukáže, že vyhláška zvýší úhrady o necelých 9 procent. S tím jsme schopni si poradit s plus minus mírným deficitem.

  • Jsou segmenty nebo jejich části, kde by podle vás byly úhrady podle úhradové vyhlášky nízké a potřebovali byste nabídnout poskytovatelům něco navíc, aby nebyl problém s dostupností?

Vyhláška dává všem segmentům prostor k adekvátnímu růstu. Některé segmenty jsou na tom podle vyhlášky v porovnání lépe, mimo jiné následná péče a praktičtí lékaři, nebylo by korektní, kdybych to komentoval. Z našeho úhlu pohledu je důležité, že dokážeme zachovat naše benefitní programy jako VZP Plus, kde se zaměřujeme na podporu kvality a dostupnosti. Vyhláška nám neomezuje naše stávající činnosti zaměřené na řízení sítě.

  • Co budete dělat se zůstatky na účtech, když se hospodaření VZP vyvíjí o šest miliard lépe, než se očekávalo?

Zůstatky jsou dobrou zprávou pro naše klienty a poskytovatele zdravotních služeb. Můžeme říct, že jsme schopni v příštích třech letech držet systém stabilní i bez strukturálních změn.

  • Umožňuje vám to investovat do některých projektů?

Chceme prostřednictvím programu VZP Plus cíleně podporovat zejména dostupnost primární péče. Víme, že to je problém. Nevyřešíme ho, to vyžaduje systémové změny včetně vzdělávání, ale snažíme se podporovat dostupnost. Chceme podporovat jednodenní chirurgii. Pro nás v tuto chvíli není jednodenní péče čistá úspora, ale náklad navíc. Chceme podporovat rozvoj sítě jednodenní péče. Nejzásadnější ale je využít zůstatky ke stabilizaci systému. Potřebujeme získat čas na strukturální změny. Musíme se vyrovnat s příchodem genových terapií, personalizovanou medicínou a dalšími metodami. Když si uděláme predikci, představuje to pro nás nárůst nákladů v řádu stovek milionů ročně, s tím si musíme poradit. V rámci reforem potřebujeme získat nástroje, kterými bude možné tyto náklady řídit.

  • Ministerstvo zdravotnictví začalo pracovat na změnách přerozdělení pojistného tak, aby se vyrovnaly rozdíly mezi VZP a ostatními zdravotními pojišťovnami, a zahájilo o tom diskuse. S čím do toho jdete?

Ministerstvo zdravotnictví deklaruje, že změní zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění směrem ke spravedlivému přerozdělení. To v žádném případě nechápu tak, že budeme trestáni za to, že jsme úspěšní. A my úspěšní jsme. Máme lepší výsledky než oborové zdravotní pojišťovny v práci s náklady na biologickou léčbu, povedlo se nám zvládnout situaci s Ukrajinci… Jsem absolutní nepřítel řešení pod heslem: bohatým vezmeme a chudým přidáme, abychom stabilizovali systém. Systém obsahuje jasný nástroj, co se má stát, pokud některá zdravotní pojišťovna není schopná dostát svým závazkům.

  • Nemáte pocit, že v tuto chvíli je v přerozdělení nespravedlnost?

Ne. Je to vývoj prostředí. Jednou se daří jedněm, jindy druhým. Myslím, že je pan ministr velmi uvážlivý a zkušený politik a člověk a že je záměr změny přerozdělení myšlen jako narovnání nuancí při přerozdělení pojistného pro nákladné pacienty. To plně podporuju.

  • Nábor Ukrajinců přinesl VZP zhruba 2,7 miliardy korun za rok navíc díky tomu, že čerpají méně zdravotních služeb než stejní čeští občané…

Od prvního dne jsme měli svoje pracovníky na „kacpech“ (Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajincům, pozn. red.), pracovali tam v režimu 24/7. Jim patří poděkování. Byl jsem se tam podívat, nebylo to jednoduché. Ostatní zdravotní pojišťovny tam také mohly navézt počítače a pracovníky a sedět tam. Pamatuju si obavy, které zaznívaly i na jednání správní rady VZP, že bude zdravotnictví kvůli Ukrajincům deset miliard v minusu. Nestalo se to. Riskli jsme to a povedlo se to. Nemyslím, že bychom za to teď měli být potrestáni.

Doporučené