Přeskočit na obsah

Klinika paliativní medicíny má nové výukové centrum

Nově otevřené výukové pracoviště Kliniky paliativní medicíny
Foto 1. LF UK a VFN

V rekonstruovaných prostorách VFN bylo 14. 9. 2023 slavnostně otevřeno výukové pracoviště Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze. Projekt vznikl díky Nadačnímu fondu Kliniky paliativní medicíny, který transparentně propojuje soukromé dárce s 1. LF UK.

Prostory odpovídají standardům moderního vzdělávání, jsou vybaveny moderní audiovizuální technikou pro pregraduální výuku studentů a tvoří zázemí i pro různé formy postgraduálního vzdělávání, tj. odborná školení, semináře a další vzdělávací akce Kliniky paliativní medicíny. Dnes tuto kliniku tvoří tým již nejméně dvaceti lidí, kteří se vedle klinické praxe věnují i výuce, a nyní bude mít možnost rozvíjet a ukazovat směr i dalším lékařským fakultám. Výuka začne v říjnu a zájemci se mohou přihlásit i online.

Klinika paliativní medicíny, která je první svého druhu v ČR, je nejmladší ze 44 klinik VFN. Pouhé dva roky od jejího vzniku se podařilo vybudovat zázemí kombinující klinické i výukové potřeby. Podle ředitele VFN prof. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., klinika poskytuje jakýsi vnitřní klid, kdy je k dispozici pro pacienty dalších klinik a její ohlas je značný nejen uvnitř, ale i vně nemocnice.

Potřeba specialistů v oblasti paliativní medicíny je palčivé téma ve zdravotnictví. Podpora vzdělávání, systematické a odborné výuky napomáhá tento problém řešit a zpřístupnit dostupnou a kvalitní paliativní péči pacientům a jejich rodinám v celé ČR. Klinika paliativní medicíny se podílí na vzdělávání studentů 1. LF UK a zajišťuje výuku odborného předmětu Základy komunikace a paliativní medicína. V letech 2018–2022 prošlo odbornými stážemi na tomto pracovišti 184 stážistů z celé ČR.

Nově otevřené výukové pracoviště„Na jedné straně existuje povinný nebo nepovinný předmět, do něhož se studenti hlásí, ale když vznikne nový rekonstruovaný prostor, moderně vybavený specificky pro tento předmět, je to signál, že tomuto oboru dává fakulta i nemocnice velký význam. V tomto symbolickém smyslu je pro nás nesmírně důležité, že jsme měli tuto možnost. Důležité také je, že díky filantropické podpoře Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny se rekonstrukci podařilo udělat tak, jak jsme si ji představovali. Vzniklo krásné místo pro studenty, kde je radost učit,“ uvedla pro MT přednostka Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Podle doc. MUDr. Andrey Burgetové, Ph.D., proděkanky 1. LF UK a přednostky Radiologické kliniky 1. LF UK a VFN, je to velký okamžik nejen pro fakultu, ale pro celý obor paliativní medicíny, která se snaží nevyléčitelně nemocným zlepšit život, tlumit bolest, pečovat o duši a nést jejich břímě, a to nejen jim, ale i jejich rodině a blízkému okolí. „Věřím, že z těchto nových prostor budou vycházet budoucí lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, kteří budou umět tuto péči poskytovat. Začne vznikat nová generace odborníků na paliativní medicínu, která bude zkoumat a aplikovat nové postupy, získávat nové dovednosti a budovat empatii, která je základní součástí péče o nevyléčitelně nemocné pacienty,“ uvedla doc. Burgetová.Slavnostní otevření nového výukového pracoviště

Současnou snahou je, aby vznikla přirozená smysluplná propojenost mezi klinickými obory, jako je paliativní medicína, kde se studenti medicíny učí co nejvíce praktických dovedností, a teoretickými obory, jako je bioetika nebo zdravotnické právo. Jak doc. Rusinová upozorňuje, jednou věcí je excelentní výuka předmětu samotného, druhou je jeho propojenost s ostatními předměty, která zatím chybí. „Proto nyní jdeme cestou spolupráce s jinými obory, např. s kolegy interní propedeutiky, zejména s prof. Vrablíkem, ve snaze dostat základy paliativní medicíny do oboru vnitřní lékařství. Na propojení s tímto oborem spolupracujeme i s LF UK v Plzni, z čehož máme velkou radost. Poté, kdy se k nám přidali i všichni učitelé vnitřního lékařství na LF UK v Plzni, energie, kterou do toho vkládáme, začíná být vidět prakticky a doufáme, že třeba do pěti let absolventi lékařských fakult budou paliativní péči znát nejen z oboru paliativní medicína, ale i z řady jiných,“ věří doc. Rusinová. Jak je přesvědčena, tak jako musí každý lékař umět léčit bolest, aniž by byl specialista algeziolog, každý lékař, který se stará o pacienta v závěru života, by měl mít základní dovednosti paliativní péče.

Podle primáře Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN MUDr. Ondřeje Kopeckého jsou pro pomoc lidem v těžké situaci důležité tři hodnoty: vnímavost, citlivost a odvaha. „Vnímavost k tomu, že jsou kolem nás lidé, kteří mohou něco potřebovat, citlivost k tomu, abychom dokázali sestoupit do situací, ve kterých jsou oni, a odvaha k tomu, abychom mohli věci dělat dobře a abychom je někdy dělali i navzdory tomu, co je zažité a co se očekává. Nyní jsme na naší klinice v situaci, kdy s odvahou přinášíme něco nového a snažíme se to předat studentům zdravotnických oborů a kolegům z naší i z jiných nemocnic,“ uzavřel.  

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…