Přeskočit na obsah

Koalice slibuje pravidelnou valorizaci plateb státu do zdravotnictví

Koalice pěti stran, ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů uzavřela koaliční smlouvu. Foto: SPOLU

Budoucí vláda ve zdravotnictví plánuje posílení role zdravotních pojišťoven, reformu primární péče, reformu psychiatrie a podporu prevence. Slíbila pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce a dokončení projektu DRG Restart.

Zástupci ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN uzavřeli 8. listopadu koaliční smlouvu. Skládají spolu vládu, jejímž premiérem se má stát předseda ODS Petr Fiala. Součástí koaliční smlouvy jsou i programové priority.

V oblasti zdravotnictví se koaliční smlouva zabývá čtyřmi oblastmi: financováním, kvalitou a dostupností péče, vzdělávání zdravotníků a prevencí.

Financování a ekonomika

Koalice se ve společném programu přihlásila k řešení problému, jak dlouhodobě posílit příjmy systému veřejného zdravotního pojištění. Ve stručnosti, ale jasně slibuje: Zavedeme možnost dobrovolného doplňkového připojištění. Prosadíme pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Pravidelnou valorizaci, která by zvýšila předvídatelnost příjmů systému a umožnila lepší plánování, navrhoval na začátku svého prvního mandátu i stávající ministr Adam Vojtěch ve vládě ANO a ČSSD, ale nenašel podporu ministerstva financí.

Díky pravidelné valorizaci plateb ze státního rozpočtu si může koalice dovolit slíbit další změnu, která by mohla být významná zejména pro samostatné soukromé ambulance. „Prosadíme víceleté financování a plánování úhrad zdravotní péče,“ uvádí se v koaliční smlouvě.

Zároveň koalice přislíbila dokončit transformaci úhrad akutní lůžkové péče podle DRG. Dnes je přes DRG financována zhruba polovina zdravotních služeb akutní nemocniční péče, tento poměr by měl podle plánů stávajícího vedení ministerstva růst. Zároveň by se měly dál přibližovat individuální sazby jednotlivých nemocnic, podle kterých se úhrady počítají.

„Odstraníme nerovnosti v úhradách i v dalších segmentech,“ plánuje dále koalice. Rozdělení plateb za zdravotní služby má podle koalice vycházet z výsledků dohodovacího řízení mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami, jak tomu bylo v posledních letech.

Koalice avizuje zavedení systematického hodnocení nákladů a přínosů nových technologií, které vstupují do úhrad.

Odpovědnost zdravotních pojišťoven budoucí vláda rozšíří a zahájí diskuzi o možné cenové konkurenci zdravotních pojišťoven. Zároveň chce posílit veřejnou kontrolu nad financováním zdravotních služeb.

 

Kvalita a dostupnost zdravotní péče

Koaliční smlouva jasně deklaruje podporu projektu hodnocení kvality, který rozjela Kancelář zdravotních pojišťoven. Systematické měření kvality služeb kanceláře ale i dalších subjektů považuje koalice za zvyšování transparentnosti.

Budoucí vláda podpoří sdílení informací mezi poskytovateli a pacienty a urychlený rozvoj digitalizace českého zdravotnictví.

Na motivaci pro větší dostupnost primární péče v menších neatraktivních obcích chce koalice spolupracovat se zdravotními pojišťovnami, slibuje zároveň masivnější podporu nových praxí.

Má být vytvořený systém monitoringu čekacích dob na plánované zákroky a plánovaná vyšetření.

Koaliční smlouva se věnuje i přímo řízeným organizacím, u nich má být nastavený personální, provozní a investiční benchmarking, ministerstvo zdravotnictví má zavést systematický controlling pomocí elektronických nástrojů.

Do koaliční smlouvy se dostala i transformace Státního zdravotního ústavu a také příslib zpřístupnit péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou osobou.

 

Vzdělávání zdravotníků

Kromě příslibu stability, vstřícnosti a administrativního zjednodušení postgraduálního studie lékařských i dalších zdravotnických oborů zmiňuje koalice ve své smlouvě například motivační programy pro návrat špičkových vědců ze zahraničí.

 

Prevence a výživa – zlepšení zdraví obyvatelstva

Poměrně velký prostor věnuje koalice podpoře zdravého životního stylu, prevence, zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za zdraví.

Nová vláda se chce zaměřit na zavedení moderního managementu chronických onemocnění.

Slibuje také aktivní přístup k reformě psychiatrie.

Tématu pandemie COVID‑19 se koaliční smlouva vůbec nevěnuje.

 

Kapitola koaliční smlouvy o zdravotnictví

Sdílejte článek

Doporučené

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…