Přeskočit na obsah

Koaliční program slibuje urychlenou digitalizaci zdravotnictví

digitalizace
Foto: shutterstock.com

Elektronizace zdravotnictví je jedna z priorit, zní z koalice. Souznějí s tím i někteří opoziční poslanci. Budoucí vládu čeká uvedení zákona o elektronickém zdravotnictví do praxe a další úkoly.

Digitalizace státní správy je jednou z dvanácti hlavních priorit koalice pěti stran, které jednají o vytvoření nové vlády. Uvádí se to v koaliční smlouvě, kterou podepsaly 8. listopadu. „Sjednocení a digitalizace procesů státu jsou cestou k přátelštější, efektivnější a levnější státní správě. Naučíme stát fungovat efektivně s využitím všech moderních technologií. Digitalizace je nejen cestou k pohodlnějšímu kontaktu občanů se státem, ale automatizace procesů také povede k efektivnějšímu fungování státu jako celku,“ uvádí se v koaliční smlouvě. Koalici tvoří strany ODS, TOP 09, KDU­‑ČSL, STAN a Piráti.

Digitalizace jako taková je prvním bodem programu koalice. Slibuje dokončit realizaci zákona o právu na digitální služby, zejména naplnit katalog služeb veřejné správy a plán jejich postupné digitalizace nejpozději do února 2025.

Koalice se také hodlá zaměřit na problém závislosti na jediném dodavateli softwarových řešení, který zná i řada nemocnic. „Zaměříme se na VENDOR LOCK‑IN (proprietární uzamčení). Provedeme analýzu existujících případů, navrhneme cestu pro jejich ukončení a zabráníme vzniku VENDOR LOCK‑IN do budoucna. Software vytvářený na zakázku bude otevřený (zdrojový kód bude použitelný i dalšími subjekty při zachování práv a ochrany duševního vlastnictví),“ píše se v koaliční smlouvě.

Urychlený rozvoj digitalizace zdravotnictví

Podpora digitalizace se dostala i do oborové programové kapitoly o zdravotnictví. „Podpoříme sdílení informací mezi poskytovateli a pacienty, tedy urychlený rozvoj digitalizace českého zdravotnictví,“ slibuje koalice. Digitalizaci zařadila v programu mezi kroky, které zlepší kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

Jedním konkrétním záměrem, který je v koaličním programu zmíněn, je elektronické monitorování kapacit registrujících lékařů. „Ve spolupráci s pojišťovnami umožníme poskytovatelům zavést elektronické monitorování volných kapacit pro možnosti registrace u některých specializací lékařů (praktický, zubní, ženský, dětský),“ uvádí koalice.

Navíc koalice podporuje rychlejší otevírání dat, která má státní správa k dispozici, a v oblasti zdravotnictví podporu projektů měření kvality. Jmenovitě je v koaliční smlouvě zmíněn projekt Kanceláře zdravotního pojištění, který pracuje s daty všech zdravotních pojišťoven o vykázaných zdravotních službách.

Poslanec KDU‑ČSL MUDr. Róbert Teleky považuje elektronizaci zdravotnictví za jednu ze tří hlavních priorit pro nadcházející období. „Za mne je elektronizace jednou z priorit,“ uvádí poslanec Teleky. „Ideálem by byla jednotná elektronická karta pacienta a elektronická žádanka a postupně eliminovat papírovou dokumentaci. Pro lékaře je důležitá profesní karta zdravotníka, a tím jeden certifikát, který by mu umožnil přístup k jednotlivým agendám například se zdravotními pojišťovnami, SÚKL atd.,“ popisuje svou představu.

Atmosféra ve Sněmovně by mohla být v tomto volebním období pro eHealth celkově přínosná. Také poslanci ANO, kteří se zabývají zdravotnictvím, považují elektronizaci zdravotnictví za jednu z hlavních priorit. „Doufám, že se nepodaří zvrátit naši cestu k elektronizaci zdravotnictví, eNeschopenka a eRecept ukazují, že je to dobrý směr,“ uvedla nedávno ve Fóru MT poslankyně ANO Mgr. Jana Pastuchová. „Předpokládám tlak na urychlení digitalizace našeho zdravotnictví s důrazem na sdílení všech potřebných informací mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, což by mělo vést k urychlení a zkvalitnění práce zdravotníků,“ psal tamtéž poslanec SPD MUDr. Vladimír Zlínský.

Zdravotní výbor sněmovny ještě nebyl ustaven. Koalice se domluvila, že výbor pro zdravotnictví ve sněmovně povede poslanec ODS doc. Bohuslav Svoboda, který byl ve dvou předchozích obdobích místopředsedou výboru.

Nová vláda bude mít v oblasti digitalizace zdravotnictví důležitý úkol uvést do praxe zákon o elektronickém zdravotnictví, včetně vytvoření některých prováděcích předpisů a standardů elektronického zdravotnictví.

Otázka pro... 

… MUDr. Zdenku Němečkovou Crkvenjaš, poslankyni ODS

  • Co pro vás znamená „urychlený rozvoj digitalizace českého zdravotnictví“ na prvním místě?

Nový ministr zdravotnictví a jeho ministerstvo bude mít před sebou nelehký úkol, jak co nejdříve uvést do praxe několik elektronických registrů, které musejí nabídnout větší komfort pacientům a zároveň méně administrativy pro lékaře. To vše ale pouze při naprosté ochraně osobní důstojnosti a ochraně osobních údajů pacientů.

  • Kdy budou všichni poskytovatelé vést elektronickou zdravotní dokumentaci a v případě potřeby její části sdílet?

To je otázka na ministra zdravotnictví a jeho realizační tým. Určitě lze říci, že čím dříve to bude, tím lépe. Na druhou stranu je nezbytné postupovat naprosto bezpečně a žádný z kroků nesmí být unáhlený. Je třeba vždy myslet na to, že citlivé informace pacientů nesmějí být ničím ohroženy.

  • Je podle vás důležité uvést v život zákon o elektronizaci zdravotnictví včetně povinného respektování standardů elektronického zdravotnictví do roku 2026, jak je v zákoně uvedeno?

Je to nesmírně důležité, protože je to nástroj, který umožní mnohem více, aby se lékaři věnovali pacientům a pacienti měli všechny informace o svém zdravotním stavu pod kontrolou. Zatím velkou část času musejí lékaři věnovat mnohdy duplicitním administrativním úkonům. Věřím, že se vše podaří stihnout a české zdravotnictví udělá tento důležitý krok kupředu.

Sdílejte článek

Doporučené