Přeskočit na obsah

Které odbornosti lékařů jsou nejstarší

iStock-1196710765
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

O problému stárnutí praktických lékařů a dětských praktiků se mluví roky. Nejsou to ale zdaleka jen tyto dvě odbornosti, které mají problém s demografickým složením.

V nemocničním segmentu je situace lepší, v ambulancích je v řadě oborů více než 40 procent aktivních lékařů ve věku přes 60 let.

Stárnutí lékařů popsal jako jednu z hlavních hrozeb pro personální kapacity v českém zdravotnictví ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) prof. Ladislav Dušek na loňském listopadovém sjezdu České lékařské komory v prezentaci, která je dostupná na webu komory.

Jak připomněl, podle publikace OECD Health at a Glance: Europe 2022 počet lékařů v evropských státech mezi lety 2010 a 2020 v přepočtu na počet obyvatel rostl, nejinak tomu je i v České republice. Za rok 2020 uvádí publikace v Česku 4,1 doktora na tisíc obyvatel, což je lehce nad průměrem EU (4,0/1 000 obyv.). Jak ukazují data ÚZIS, nejvíce rostou počty lékařských úvazků v akutní lůžkové péči, od roku 2010 do roku 2022 o téměř 4 500 úvazků na 23 153 úvazků. Naproti tomu v nelůžkovém segmentu počet lékařů stagnuje.

Problémem českého zdravotnictví zatím není celkový nedostatek lékařů, ale jejich demografické stárnutí a neoptimální využití jejich kapacit, uvádí prof. Dušek.

V zařízeních ambulantní péče bylo k 31. 3. 2023 celkem 220 lékařů, kteří pracovali v oboru pohotovostní služba. Jejich věková struktura je ze všech ambulantních lékařů nejstarší, což koneckonců platí i pro stejný obor v lůžkové péči. Každý čtvrtý ambulantní lékař v oboru pohotovostní služba už oslavil 70. narozeniny, těch do 59 let je na druhou stranu jen 46,4 procenta.

Pokud bychom odhlédli od tohoto specifického oboru, jsou z hlediska počtu lékařů nad 60 nejstarší praktici pro děti a dorost. Jen 48 procent jich je mladších 60 let.

VýstřižekSrovnatelně na tom jsou s věkovou strukturou i ambulantní chirurgové a internisti. Sice mají o trochu větší podíl lékařů do 59 let (49,2 %, respektive 50,3 %), ale zato jsou mezi staršími výrazněji zastoupeni lékaři nad 70 let. Tato skupina tvoří 22,9 procenta aktivních ambulantních chirurgů a 22,5 procenta ambulantních internistů. Pro chirurgy přitom platí, že i ti, kteří pracují v nemocnicích, jsou proti jiným odbornostem v lůžkové péči spíše starší. Čtvrtina nemocničních chirurgů má věk od 60 let výš, desetině bylo už i 70.

Mezi další ambulantní obory, ve kterých je více než 40 procentům lékařů více než 60 let, patří pneumologie, alergologie, anesteziologie a intenzivní medicína, všeobecné praktické lékařství, patologie, rehabilitační a fyzikální medicína, ORL, gynekologie, radiologie a dermatovenerologie.

Zvláštní kapitolou je obor psychiatrie, hlavně pak dětská a dorostová psychiatrie. Průměrný věk aktivních dětských a dorostových psychiatrů je 56 let, 36 procent je starších než 60 let. V následujících cca pěti letech tak hrozí odchod do důchodu u 57 dětských a dorostových psychiatrů z celkem 157. U 24 z nich to hrozí urgentně, protože jim je dokonce přes 70 let. Přitom v roce 2023 atestovalo (podle předběžných dat) jen šest nových dětských psychiatrů, v roce 2022 atestovali jen tři a v roce 2021 dva.

„Dětská a dorostová psychiatrie je ještě horší příběh než PLDD, ta odbornost už podle mě nemá ani kapacitu na to, aby se obnovila, a bavíme se o krizových řešeních, jak zajistit péči,“ říká o dětských psychiatrech Dušek.

Kromě dětských psychiatrů vypíchl prof. Dušek ještě případ diabetologů. Aktivní diabetologové, ať u lůžka, nebo v ambulanci, mají nejčastěji 53 let. Přes 36 procent z nich je starších 60 let. Za pět let (2018 až 2022) v Česku už ubylo 50 diabetologických ordinací. To za situace, kdy pacientů léčených s diabetem v Česku za deset let přibylo o dvacet procent. „Bohužel diabetologové jsou demograficky staří, ubývají a my je budeme velmi potřebovat. Kdyby zmizeli, bude více pacientů vyžadovat péči v nemocnicích. Musíme začít plánovat. To není v kapitalismu sprosté slovo,“ komentoval to pro MT prof. Dušek.

Nadějí je očekávané zvýšení počtu absolventů. Od roku 2019 navýšily lékařské fakulty s přímou finanční podporou státu počty studentů všeobecného lékařství v českém jazyce. V roce 2022 bylo nově zapsáno o třicet procent více mediků než v roce 2018, to je větší růst, než se plánoval. Letos na podzim půjdou do šestého ročníku první silnější ročníky mediků a v příštím roce by mělo začít přicházet do praxe více čerstvých lékařů. Zatím ročně promuje zhruba 1 400 absolventů všeobecného lékařství v českém jazyce.

„Lékařské fakulty dokázaly navýšit počet studujících, v roce 2025 by mělo začít z fakult vycházet ročně o tři sta absolventů víc,“ uvedl prof. Dušek. Jak upozorňuje, využít tento potenciál vyžaduje jednak motivovat tyto absolventy do oborů a regionů, kde jsou nejvíce potřeba, a jednak jim zajistit co možná nejlepší podmínky sladění pracovního a osobního života, aby neopouštěli na dlouho pracovní trh při rodičovské dovolené. Už přinejmenším čtrnáct let totiž stabilně platí, že se podíl dívek na počtu studentů všeobecného lékařství v českém jazyce pohybuje kolem 65 či 66 procent.

Doporučené