Přeskočit na obsah

Které odbornosti lékařů jsou nejstarší

iStock-1196710765
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

O problému stárnutí praktických lékařů a dětských praktiků se mluví roky. Nejsou to ale zdaleka jen tyto dvě odbornosti, které mají problém s demografickým složením.

V nemocničním segmentu je situace lepší, v ambulancích je v řadě oborů více než 40 procent aktivních lékařů ve věku přes 60 let.

Stárnutí lékařů popsal jako jednu z hlavních hrozeb pro personální kapacity v českém zdravotnictví ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) prof. Ladislav Dušek na loňském listopadovém sjezdu České lékařské komory v prezentaci, která je dostupná na webu komory.

Jak připomněl, podle publikace OECD Health at a Glance: Europe 2022 počet lékařů v evropských státech mezi lety 2010 a 2020 v přepočtu na počet obyvatel rostl, nejinak tomu je i v České republice. Za rok 2020 uvádí publikace v Česku 4,1 doktora na tisíc obyvatel, což je lehce nad průměrem EU (4,0/1 000 obyv.). Jak ukazují data ÚZIS, nejvíce rostou počty lékařských úvazků v akutní lůžkové péči, od roku 2010 do roku 2022 o téměř 4 500 úvazků na 23 153 úvazků. Naproti tomu v nelůžkovém segmentu počet lékařů stagnuje.

Problémem českého zdravotnictví zatím není celkový nedostatek lékařů, ale jejich demografické stárnutí a neoptimální využití jejich kapacit, uvádí prof. Dušek.

V zařízeních ambulantní péče bylo k 31. 3. 2023 celkem 220 lékařů, kteří pracovali v oboru pohotovostní služba. Jejich věková struktura je ze všech ambulantních lékařů nejstarší, což koneckonců platí i pro stejný obor v lůžkové péči. Každý čtvrtý ambulantní lékař v oboru pohotovostní služba už oslavil 70. narozeniny, těch do 59 let je na druhou stranu jen 46,4 procenta.

Pokud bychom odhlédli od tohoto specifického oboru, jsou z hlediska počtu lékařů nad 60 nejstarší praktici pro děti a dorost. Jen 48 procent jich je mladších 60 let.

VýstřižekSrovnatelně na tom jsou s věkovou strukturou i ambulantní chirurgové a internisti. Sice mají o trochu větší podíl lékařů do 59 let (49,2 %, respektive 50,3 %), ale zato jsou mezi staršími výrazněji zastoupeni lékaři nad 70 let. Tato skupina tvoří 22,9 procenta aktivních ambulantních chirurgů a 22,5 procenta ambulantních internistů. Pro chirurgy přitom platí, že i ti, kteří pracují v nemocnicích, jsou proti jiným odbornostem v lůžkové péči spíše starší. Čtvrtina nemocničních chirurgů má věk od 60 let výš, desetině bylo už i 70.

Mezi další ambulantní obory, ve kterých je více než 40 procentům lékařů více než 60 let, patří pneumologie, alergologie, anesteziologie a intenzivní medicína, všeobecné praktické lékařství, patologie, rehabilitační a fyzikální medicína, ORL, gynekologie, radiologie a dermatovenerologie.

Zvláštní kapitolou je obor psychiatrie, hlavně pak dětská a dorostová psychiatrie. Průměrný věk aktivních dětských a dorostových psychiatrů je 56 let, 36 procent je starších než 60 let. V následujících cca pěti letech tak hrozí odchod do důchodu u 57 dětských a dorostových psychiatrů z celkem 157. U 24 z nich to hrozí urgentně, protože jim je dokonce přes 70 let. Přitom v roce 2023 atestovalo (podle předběžných dat) jen šest nových dětských psychiatrů, v roce 2022 atestovali jen tři a v roce 2021 dva.

„Dětská a dorostová psychiatrie je ještě horší příběh než PLDD, ta odbornost už podle mě nemá ani kapacitu na to, aby se obnovila, a bavíme se o krizových řešeních, jak zajistit péči,“ říká o dětských psychiatrech Dušek.

Kromě dětských psychiatrů vypíchl prof. Dušek ještě případ diabetologů. Aktivní diabetologové, ať u lůžka, nebo v ambulanci, mají nejčastěji 53 let. Přes 36 procent z nich je starších 60 let. Za pět let (2018 až 2022) v Česku už ubylo 50 diabetologických ordinací. To za situace, kdy pacientů léčených s diabetem v Česku za deset let přibylo o dvacet procent. „Bohužel diabetologové jsou demograficky staří, ubývají a my je budeme velmi potřebovat. Kdyby zmizeli, bude více pacientů vyžadovat péči v nemocnicích. Musíme začít plánovat. To není v kapitalismu sprosté slovo,“ komentoval to pro MT prof. Dušek.

Nadějí je očekávané zvýšení počtu absolventů. Od roku 2019 navýšily lékařské fakulty s přímou finanční podporou státu počty studentů všeobecného lékařství v českém jazyce. V roce 2022 bylo nově zapsáno o třicet procent více mediků než v roce 2018, to je větší růst, než se plánoval. Letos na podzim půjdou do šestého ročníku první silnější ročníky mediků a v příštím roce by mělo začít přicházet do praxe více čerstvých lékařů. Zatím ročně promuje zhruba 1 400 absolventů všeobecného lékařství v českém jazyce.

„Lékařské fakulty dokázaly navýšit počet studujících, v roce 2025 by mělo začít z fakult vycházet ročně o tři sta absolventů víc,“ uvedl prof. Dušek. Jak upozorňuje, využít tento potenciál vyžaduje jednak motivovat tyto absolventy do oborů a regionů, kde jsou nejvíce potřeba, a jednak jim zajistit co možná nejlepší podmínky sladění pracovního a osobního života, aby neopouštěli na dlouho pracovní trh při rodičovské dovolené. Už přinejmenším čtrnáct let totiž stabilně platí, že se podíl dívek na počtu studentů všeobecného lékařství v českém jazyce pohybuje kolem 65 či 66 procent.

Doporučené

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…