Přeskočit na obsah

Kvůli inflaci chtějí ambulance navýšit ceny výkonů

peníze shutterstock_1025992318
Foto: shutterstock.com

Česká lékařská komora žádá navýšit základní minutové sazby nositelů výkonů a minutové režijní sazby v sazebníku výkonů více, než jak navrhuje pro příští rok ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví poslalo do připomínkového řízení návrh novely seznamu výkonů s bodovými hodnotami, který pro rok 2023 navyšuje základní minutovou sazbu o loňskou roční inflaci. Takový postup předpokládá samotná vyhláška.

Základní minutová sazba byla v předchozích dvou letech zvýšena o deset procent, od roku 2023 se počítalo s růstem o inflaci z předminulého roku. Jenže tímto mechanismem se promítá inflace do cen výkonů až s dvouletým zpožděním.

To je při současné dvouciferné inflaci, kdy Česká národní banka pro celý letošní rok predikuje meziroční míru inflace 16,5 procenta, pro soukromé lékaře nevýhodné. V roce 2021 byla celková míra inflace 3,8 procenta.

„Zatímco všechny ostatní ekonomické subjekty mají možnost promítnout tyto výrazně zvýšené náklady do cen svých produktů v krátké časové návaznosti na rostoucí inflaci, u zdravotnických zařízení hrazených v rámci systému solidárního zdravotního pojištění tato možnost není. Lze předpokládat, že poskytovatelé budou nuceni dotovat výrazně zvýšené vstupních náklady nedostatečným ohodnocením zdravotníků,“ uvádí ve svých připomínkách k návrhu novely Česká lékařská komora a navrhuje navýšit minutovou sazbu nositelů výkonů a základní minutovou režijní sazbu pro rok 2023 o 10 %.

Také stanovisko Svazu průmyslu a dopravy k novele sazebníku výkonů volá po vyšším navýšení základních sazeb než o 3,8 procenta podle loňské inflace. „Tento postup byl v minulých letech při stabilní inflaci akceptovatelný, ale nereflektuje dnešní turbulentní dobu a stávající inflaci ve výši 17,2 %, my nemůžeme čekat do roku 2024, abychom se dočkali adekvátní úhrady, mzdy lékařů a ostatního odborného personálu nemohou čekat do roku 2024,“ píše v připomínkách k návrhu Svaz průmyslu a dopravy.

Termín připomínek byl stanovený do 12. srpna, ministerstvo zdravotnictví je poté vypořádá.

Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka by ale větší navýšení minutových sazeb v sazebníku způsobilo další nespravedlnosti mezi jednotlivými odbornostmi ambulantních specialistů. Do úhrad různých oborů se totiž zdražení času lékaře promítne různou měrou. „Různé obory mají různý podíl nákladů na materiál a personálních nákladů. Právě těm oborům, které jsou v současnosti inflací zasaženy nejvíce, by to pomohlo nejméně,“ uvádí Jojko. Závažné dopady inflace na ambulance by proto podle něj měla řešit především hodnota bodu a další ustanovení úhradové vyhlášky na příští rok, na které ministerstvo zdravotnictví pracuje.

Ambulantní specialisté se se zdravotními pojišťovnami na výši úhrad pro příští rok nedohodli. Podmínky, které některé jiné segmenty odsouhlasily, a které znamenají zhruba čtyřprocentní růst úhrad, pro ně nebyly přijatelné.

Sdílejte článek

Doporučené