Přeskočit na obsah

Na vyšší základní sazby dosáhne více nemocnic

Kromě plošného nárůstu paušálních úhrad obsahuje úhradová vyhláška pro příští rok pro nemocnice další pozitivní změny, které ale na jednotlivé nemocnice dopadnou různě intenzivně. Zejména rostou minimální základní sazby pro výpočet úhrady podle DRG pro nemocnice. Úplně nejnižší možná základní sazba vzroste z 27 000 korun na 29 000 korun. Kromě toho rostou i zvýšené minimální základní sazby pro nemocnice se specializovanou péčí, které v předchozím roce stagnovaly. A to o necelé dva tisíce. Nejvyšší minimální základní sazba bude činit 37 275 korun (loni 35 550), střední minimální základní sazba bude v příštím roce činit 34 125 korun (loni 32 500).

Zároveň si některé nemocnice z hlediska základní sazby podle vyhlášky polepší ještě významně více, a to proto, že se mění kritéria toho, na jakou minimální základní sazbu má která nemocnice nárok. Definice center, která mají nárok na vyšší základní sazbu, byla upravena proto, aby na tuto vyšší úhradu dosáhlo více krajských specializovaných nemocnic.

Vyhláška určuje nepodkročitelné hodnoty základních sazeb, jednotlivé zdravotní pojišťovny ale mohou ve skutečnosti jednotlivým nemocnicím hradit i podle vyšších základních sazeb. Ve skupině nemocnic s nejvyšší minimální základní sazbou je příští rok tedy zařazeno třináct nemocnic, zatímco letos jich je devět. Na střední minimální sazbu mají příští rok nárok čtyři nemocnice, letos dvě nemocnice.

Jak ujišťuje ministerstvo zdravotnictví, žádná nemocnice by si neměla v tomto ohledu pohoršit. „Nemocnice buď postoupily do vyšší základní sazby, nebo zůstaly ve stejné skupině jako v loňském roce. Nicméně z důvodu zvýšení všech základních sazeb (včetně té nejnižší) si všechny nemocnice polepšily,“ uvádí mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Nejvíce si z hlediska garantované základní sazby polepšily tři nemocnice, které poskočily z nejnižší kategorie do té nejvyšší, a to Nemocnice Na Bulovce, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a Pardubická nemocnice. Letos pro ně tedy platila minimální sazba 27 000 korun, příští rok dosáhnou na 37 275 korun. Ve skupině nemocnic s nejvyšší garantovanou základní sazbou je od příštího roku nově také Nemocnice Ústí nad Labem, která letos patří do prostřední skupiny.

Vliv vyhláškou garantované základní sazby na celkové úhrady nemocnice není nevýznamný. „Při splnění podmínky 98 procent produkce roku 2018 v hospitalizační péči a zařazení do nejvyšší minimální základní sazby lze očekávat navýšení úhrady za hospitalizační složku o dvě procenta oproti dosavadnímu stavu,“ uvádí za Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze Marie Heřmánková, vedoucí oddělení PR. Přitom podle prvotního odhadu mají celkově úhrady za zdravotní služby v roce 2020 proti letošku růst o pět procent. Záviset to ovšem bude na tom, kolik zdravotních služeb nemocnice nakonec vykáže.

Další tři nemocnice si polepšily z nejnižší minimální základní sazby do prostřední skupiny. Mezi nimi Krajská nemocnice Liberec. Poslankyně ANO Jana Pastuchová z Jablonce nad Nisou v září uvedla, že o úpravě základních sazeb jednala s ministerstvem spolu s generálním ředitelem Krajské nemocnice Liberec MUDr. Richardem Lukášem. „Společně se nám podařilo ministerstvu zdravotnictví doložit, že Krajská nemocnice Liberec patří k poskytovatelům centrové péče a zasloužila by si vyšší sazbu v úhradové vyhlášce,“ uvedla Pastuchová na svém facebookovém účtu s tím, že to pro nemocnici bude znamenat řádově několik desítek milionů korun ročně navíc.Další extra navýšení

V roce 2020 se také nově stanovuje vyšší minimální základní sazba 34 125 Kč pro perinatologická centra. Touto sazbou se budou počítat pouze úhrady za porod a péči o novorozence, vyčleněné z paušálu. Nárok na ni má dvanáct nemocnic, mezi nimi Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Nemocnice Most Krajské zdravotní, Ústav pro péči o matku a dítě a dále velké přímo řízené a krajské nemocnice.

Zvláštní navýšení mimo paušální úhradu pro nemocnice získají nemocnice s urgentním příjmem s nepřetržitým provozem a zázemím čtyř lůžkových oborů, klinické biochemie a zobrazovacích metod. Získají paušální úhradu tři miliony korun (traumacentra dokonce 30 milionů korun) a zároveň se zavádí pět nových výkonů urgentní péče, které budou hrazeny od roku 2021.

Další navýšení mohou cíleně získat nemocnice od pojišťoven nad rámec úhradové vyhlášky. Všeobecná zdravotní pojišťovna ohlásila, že bude hradit i zdravotní služby nad risk koridor meziročního nárůstu objemu vykázaných služeb, tedy takzvanou nadprodukci. Dále podpoří pět nemocnic v potřebných regionech, uvolní regulace centrové péče, dále VZP uhradí také větší objem poskytnutých vyšetření zobrazovací technikou. Ředitel VZP Ing. Zdeněk Kabátek očekává, že se díky tomu sníží čekací doby klientů pojišťovny na vyšetření magnetickou rezonancí, PET CT a dalšími přístroji. Místo těchto plošných regulací bude VZP přistupovat k cíleným revizním kontrolám tam, kde poroste počet vykázaných výkonů statisticky abnormálně. Podle Kabátka tak v roce 2020 porostou úhrady VZP pro nemocnice v průměru o 11,3 procenta. Podle modelací, které VZP provedla, odhaduje Kabátek, že se meziroční růst úhrad bude u konkrétních jednotlivých nemocnic pohybovat mezi osmi a dvanácti procenty.

 

 

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.