Přeskočit na obsah

Management exsudátu a jeho inovativní řešení v podobě zdravotnického prostředku Zetuvit® Plus Silicone Border

ZPSB_mood_fotka

Exsudát má důležitou roli v procesu hojení ran.1 Při nesprávném množství, nesprávném složení, nebo dokonce na nesprávném místě však může hojení i zpomalit.2 Nadměrné množství exsudátu může způsobit nejen poškození okolí rány či její zvětšení, ale také velmi stresující a diskomfortní situace pacientů kvůli nepříjemnému zápachu způsobenému protečením či podtečením zvoleného krytí. V případě, že je to možné, měly by být co nejdříve identifikovány a náležitě řešeny možné faktory nadměrné produkce exsudátu z rány.1

Pro správné řešení těchto faktorů je důležitý výběr vhodného krytí.1 Nedávná studie provedená u pacientů s mírně až silně secernujícími ranami však zjistila, že téměř dvě třetiny pacientů byly ošetřeny nevhodně zvoleným krytím pro správný management exsudátu.3 Otázkou však je, jak zajistit dostatečnou kontrolu vlhkosti v ráně a zabránit tak vážným komplikacím, když se hladina exsudátu neočekávaně zvýší, zejména pokud v tu chvíli nemůžete být u pacienta přítomni a na situaci reagovat.

Téměř 2 / 3 pacientů byli ošetřeni nevhodně zvoleným krytím pro management exsudátu3

Když bylo zjišťováno, které vlastnosti pěnových krytí se silikonovou vrstvou by si lékaři přáli zlepšit, uváděli na prvním místě potřebu absorpční a retenční kapacity pěnových krytí se silikonem.*

Zetuvit® Plus Silicone Border je hydropolymerové krytí se superabsorpčním polymerem (SAP) a silikonovou vrstvou poskytující ošetřujícímu personálu jistotu při léčbě chronických a akutních ran1 i v případě, že se zvýší úroveň exsudátu. Je vhodný pro oba stupně – 2 a 3 – podle Falangova skóre úrovně exsudátu,4 nabízí velmi vysokou absorpční a retenční kapacitu5 při zachování optimálního mikroklimatu.6

Nabízí lepší absorpci a retenci než silikonové pěny se SAP5, tato všestrannost z hlediska kapacity zjednodušuje výběr krytí i v případě neočekávaného zvýšení množství exsudátu.

Absorpce a retence: porovnání

Zetuvit® Plus Silicone Border nabízí lepší absorpci a retenci, dokonce i při kompresi, ve srovnání s podobnými druhy krytí na rány s kontaktní silikonovou vrstvou určenými k ošetření ran se střední až vysokou hladinou exsudátu (silikonové pěny se SAP).
Zdroj: Data on file: 27. Z+SilBorder_benchmark.
** Biatain® Silicone je registrovaná značka Coloplast A/S. Mepilex® Border je registrovaná značka Mölnlycke Health Care AB. Allevyn Life je registrovaná značka Smith & Nephew

Tabulka s Falangovým skórem pro hodnocení úrovně exsudátu

Zdroj: Falanga V (2000) Wound Rep Reg 8(5): 347–52
Dokument konsenzu WUWHS upřednostňuje pro hodnocení množství exsudátu z rány Falangovo skóre (6) s jeho třemi jednoduchými klasifikacemi.

Účinné i při zvýšení úrovně exsudátu

Větší ochrana kůže v okolí rány

Velmi vysoká úroveň exsudátu může vést až k poškození okolní kůže rány například ve formě macerace nebo eroze, případně může pacientovi způsobovat bolest a diskomfort. V roce 2019 vydala Světová společnost pro hojení ran (WUWHS) konsenzuální dokument o efektivním posouzení a managementu exsudátu z rány.

Tento dokument uvádí, že krytí by mělo zabránit úniku exsudátu, aby chránilo ránu a zamezilo se kontaktu exsudátu s okolní kůží, čímž se podporuje optimální hojení.1 Specifická struktura inovativního krytí Zetuvit® Plus Silicone Border účinně absorbuje a zadržuje přebytečný exsudát spolu s nadměrným množstvím proteáz (MMP) obsažených v exsudátu nehojících se ran.7 To spolu s její silikonovou vrstvou, která je zvláště jemná,8 poskytuje další ochranu pro zranitelnou okolní kůži a zároveň potenciálně snižuje počet nutných výměn krytí. Kromě toho je jeho průhledný okraj navržen tak, aby udržoval viditelnou oblast okolní kůže a bylo možné vidět, zda se kůže pod krytím mění, aniž byste museli odstraňovat krytí z rány. Nabízí tak jednoduché a intuitivní použití a krytí může být aplikováno asepticky za použití ochranných rukavic.9

Pomáhá sociálně izolovaným pacientům získat zpět sebevědomí

Únik nadměrného exsudátu z krytí, například při jeho protečení či podtečení, může způsobit nepříjemný zápach a potřebu výměny krytí. To se může následně stát i častou příčinou stresu a studu, což může narušovat životy pacientů. Nadměrný exsudát tak může mít vážný psychosociální dopad na pacienty a snížit jejich kvalitu života.10 Velmi dobrá absorpční a retenční schopnost hydropolymerového krytí Zetuvit® Plus Silicone Border tak znamená, že pacienti nemusejí mít obavy z úniku exsudátu nebo zápachu, který z něj může vzniknout.1,5,11 Díky silikonové kontaktní vrstvě je výměna krytí téměř bezbolestná8, zatímco jedinečná kombinace celulózy a SAP nabízí pohodlnou formu krytí, které se přizpůsobuje tělesným konturám a chrání před mechanickými nárazy.12 Kromě toho je jeho vnější vrstva prodyšná a voděodolná, což z něj dělá krytí odolné i vůči sprchování, a tím ještě více zvyšuje komfort pacienta.5,8

Buďte připraveni na nepředvídatelné

S účinným, všestranným a k pacientům šetrným krytím Zetuvit® Plus Silicone Border můžete mít důvěru ve volbu vhodného krytí. Buďte tak připraveni i na situace, kdy se úroveň exsudátu nečekaně zvýší.

Více informací o tom, jak inovativní krytí Zetuvit® Plus Silicone Border funguje, naleznete v tomto videu: https://youtu.be/VBKhpryAtH4?si=WQd7YsVoanx1Du1q

Zetuvit® Plus Silicone Border je plně hrazen a lze jej předepsat pacientům na poukaz bez doplatku.

Zdroje:

* Online průzkum mezi odborníky na zdravotnictví v Německu, Velké Británii a Francii 2018 (n = 258), kteří byli dotázáni: „Kdybyste mohli zlepšit tři vlastnosti silikonových pěnových obvazů, které by to byly?"

 1. World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) (2019). Consensus Document: Executive Summary. Wound exudate: effective assessment and management. Wounds International.
 2. Moore Z, Strapp H (2015). Managing the problem of excess exudate. Br J Nurs 24(15): S12–7.
 3. Stephen-Haynes J et al. (2018). A retrospective audit of the treatment of wounds with moderate to high exudate levels. Wounds UK, Vol 14, No 5.
 4. Falanga V (2000). Classifications for wound bed preparation and stimulation of chronic wounds. Wound Repair Regen 8(5): S 347–52.
 5. Data on file: 27. Z+SilBorder_benchmark.
 6. Data on file: Dressing Heat and Water Vapor Report 20.07.2018.
 7. Davies LO, Carney J, Purcell LE, Rippon MG and Westgate SJ (2017). Microbial Sequestration and Proteinase Modulation Properties of Silicone-Coated Superabsorbent Dressings Perfectus Paper 2017: Poster presented at Wounds UK. Harrogate, UK.
 8. Data on file: 27. Z+SilBorder_ Add_Feat_adhesiveness assessment.
 9. Data on file: Usability Test with n=30 2018.
 10. Benbow M, Stevens J (2010). Exudate, infection and patient quality of life. Br J Nurs 19(20): S 30-6.
 11. Davies LO, Rippon MG and Westgate SJ (2017). Odour Sequestration Properties of Superabsorbent Dressings Perfectus Paper 2017: Poster presented at Wounds UK. Harrogate, UK. 
 12. Data on file: 27. Z+SilBorder_Thickness.

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…