Přeskočit na obsah

Ministr ustavil ke covidu ryze odborný tým 

Prof. Vlastimil Válek. Foto: J. Koťátko

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ustavil Národní institut pro zvládání pandemie (www.mzcr.cz/nizp). Tým začal vznikat už před několika měsíci. Řídí jej prof. Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

„Poprosil jsem profesora Chlíbka a profesora Svačinu, jako prezidenta České lékařské společnosti Jana Evangelista Purkyně, aby mi pomohli. Česká lékařská společnost je reprezentace české odborné veřejnosti. Oslovili jsme odborné společnosti a vytvořili tým, který má několik sekcí. Má stejný úkol jako podobné instituce ve všech evropských zemích, kde boj s pandemií dobře funguje. Vymýšlet pravidla a plánovat, jak dál, porovnávat situaci v zahraničí,“ uvedl prof. Válek s tím, že týmu institutu je plně k dispozici aparát ministerstva zdravotnictví i Ústavu zdravotnických informací a statistiky. „Všem kolegyním a kolegům v tomto týmu děkuji, že tráví obrovské množství volného času tím, že pomáhají a radí,“ řekl ministr.

Celkem je zatím v týmu 33 lidí. Válek označuje Národní institut pro zvládání pandemie za „český Kochův institut“. Odkazuje tak na německý spolkový Institut Roberta Kocha, ústav pro kontrolu a prevenci nemocí, který má více než 1000 zaměstnanců.

Úkolem Národního institutu pro zvládání pandemie je vytvářet odborná doporučení a stanoviska pro ministerstvo zdravotnictví. Institut se schází každý čtvrtek, i v mezičase spolu členové komunikují. Opatření a doporučení, která schválí, pak zanalyzuje Centrální řídící tým z hlediska dopadů a proveditelnosti. Návrhy institutu, které projdou posouzením Centrálního řídícího týmu, budou předány příslušným ministerstvům k posouzení a ke schválení vlády. Následně po jednání vlády ve středu budou schválená opatření představena.

Předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina ministra v těchto krocích podpořil. „Jsme schopni garantovat vědeckost přístupu, pan ministr má naši podporu,“ řekl.

Institut má pět sekcí, jsou to skupina imunologická a vakcinologická, skupina analytická, skupina epidemiologie a prevence covid-19, skupina laboratorní diagnostiky covid-19 a skupina léčby a kliniky covid-19.

„Boj s covidem není jen čistě medicínský problém, ale i etický problém, celospolečenský a socioekonomický. Proto jsem poradcem ministra zdravotnictví jmenoval svého přítele Marka Orko Váchu, který bude bdít nad tím, abychom nešlápli vedle. Demokracii, etiku a slušnost nemůžeme obětovat boji s covidem,“ doplnil ministr Válek. Zmínil také socioekonomickou poradní skupinu při úřadu vlády.

Při představení národního institutu vystoupil také prof. Miroslav Ryska, předseda předsednictva Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, který mluvil o podpoře výzkumu covidu. „Agentura pro zdravotnický výzkum financuje výzkum aplikované medicíny. V loňském roce jsme vypsali k výzkumu covidu soutěž, v současné době hodnotíme projektové návrhy. Cílem je vyzkoumat dopady pandemie covid na zdravotnictví České republiky. Hodně se mluví o dopadu na screening, diagnostiku i terapii, o dopadu na duševní zdraví, na jednotky intenzivní péče. Všechny tyto otázky budeme řešit formou regulérní soutěže. Výsledky by měly být co nejdřív v podobě podkladů pro ministerstvo zdravotnictví, aby mohlo co nejlépe reagovat,“ uvedl prof. Ryska. Podmínkou podpory je ukončení výzkumného projektu do konce roku 2023.

K věci...

Struktura Národního institutu pro zvládání pandemie:

Skupina imunologická a vakcinologická pod vedením Prof. MUDr. Romana Chlíbka Ph.D., z Univerzity obrany, epidemiologa a předsedy České vakcinologické společnosti ČLS JEP, vedoucího Národního institutu pro zvládání pandemie,

Skupina analytická pod vedením RNDr. Lenky Přibylové Ph.D., z Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity v Brně,

Skupina epidemiologie a prevence covid-19 pod vedením doc. MUDr. Rastislava Maďara, epidemiologa a děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity,

Skupina laboratorní diagnostiky covid-19 pod vedením prof. MUDr. Pavla Dřevínka Ph.D., přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie a

Skupina léčby a kliniky covid-19 pod vedením prim. MUDr. Pavla Dlouhého, předsedy Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Etické otázky jsou konzultovány s poradcem ministra zdravotnictví Markem Orko Váchou, přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK.

 

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.