Přeskočit na obsah

Ministr ustavil ke covidu ryze odborný tým 

Prof. Vlastimil Válek. Foto: J. Koťátko

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek ustavil Národní institut pro zvládání pandemie (www.mzcr.cz/nizp). Tým začal vznikat už před několika měsíci. Řídí jej prof. Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

„Poprosil jsem profesora Chlíbka a profesora Svačinu, jako prezidenta České lékařské společnosti Jana Evangelista Purkyně, aby mi pomohli. Česká lékařská společnost je reprezentace české odborné veřejnosti. Oslovili jsme odborné společnosti a vytvořili tým, který má několik sekcí. Má stejný úkol jako podobné instituce ve všech evropských zemích, kde boj s pandemií dobře funguje. Vymýšlet pravidla a plánovat, jak dál, porovnávat situaci v zahraničí,“ uvedl prof. Válek s tím, že týmu institutu je plně k dispozici aparát ministerstva zdravotnictví i Ústavu zdravotnických informací a statistiky. „Všem kolegyním a kolegům v tomto týmu děkuji, že tráví obrovské množství volného času tím, že pomáhají a radí,“ řekl ministr.

Celkem je zatím v týmu 33 lidí. Válek označuje Národní institut pro zvládání pandemie za „český Kochův institut“. Odkazuje tak na německý spolkový Institut Roberta Kocha, ústav pro kontrolu a prevenci nemocí, který má více než 1000 zaměstnanců.

Úkolem Národního institutu pro zvládání pandemie je vytvářet odborná doporučení a stanoviska pro ministerstvo zdravotnictví. Institut se schází každý čtvrtek, i v mezičase spolu členové komunikují. Opatření a doporučení, která schválí, pak zanalyzuje Centrální řídící tým z hlediska dopadů a proveditelnosti. Návrhy institutu, které projdou posouzením Centrálního řídícího týmu, budou předány příslušným ministerstvům k posouzení a ke schválení vlády. Následně po jednání vlády ve středu budou schválená opatření představena.

Předseda ČLS JEP prof. Štěpán Svačina ministra v těchto krocích podpořil. „Jsme schopni garantovat vědeckost přístupu, pan ministr má naši podporu,“ řekl.

Institut má pět sekcí, jsou to skupina imunologická a vakcinologická, skupina analytická, skupina epidemiologie a prevence covid-19, skupina laboratorní diagnostiky covid-19 a skupina léčby a kliniky covid-19.

„Boj s covidem není jen čistě medicínský problém, ale i etický problém, celospolečenský a socioekonomický. Proto jsem poradcem ministra zdravotnictví jmenoval svého přítele Marka Orko Váchu, který bude bdít nad tím, abychom nešlápli vedle. Demokracii, etiku a slušnost nemůžeme obětovat boji s covidem,“ doplnil ministr Válek. Zmínil také socioekonomickou poradní skupinu při úřadu vlády.

Při představení národního institutu vystoupil také prof. Miroslav Ryska, předseda předsednictva Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, který mluvil o podpoře výzkumu covidu. „Agentura pro zdravotnický výzkum financuje výzkum aplikované medicíny. V loňském roce jsme vypsali k výzkumu covidu soutěž, v současné době hodnotíme projektové návrhy. Cílem je vyzkoumat dopady pandemie covid na zdravotnictví České republiky. Hodně se mluví o dopadu na screening, diagnostiku i terapii, o dopadu na duševní zdraví, na jednotky intenzivní péče. Všechny tyto otázky budeme řešit formou regulérní soutěže. Výsledky by měly být co nejdřív v podobě podkladů pro ministerstvo zdravotnictví, aby mohlo co nejlépe reagovat,“ uvedl prof. Ryska. Podmínkou podpory je ukončení výzkumného projektu do konce roku 2023.

K věci...

Struktura Národního institutu pro zvládání pandemie:

Skupina imunologická a vakcinologická pod vedením Prof. MUDr. Romana Chlíbka Ph.D., z Univerzity obrany, epidemiologa a předsedy České vakcinologické společnosti ČLS JEP, vedoucího Národního institutu pro zvládání pandemie,

Skupina analytická pod vedením RNDr. Lenky Přibylové Ph.D., z Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity v Brně,

Skupina epidemiologie a prevence covid-19 pod vedením doc. MUDr. Rastislava Maďara, epidemiologa a děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity,

Skupina laboratorní diagnostiky covid-19 pod vedením prof. MUDr. Pavla Dřevínka Ph.D., přednosty Ústavu lékařské mikrobiologie a

Skupina léčby a kliniky covid-19 pod vedením prim. MUDr. Pavla Dlouhého, předsedy Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP.

Etické otázky jsou konzultovány s poradcem ministra zdravotnictví Markem Orko Váchou, přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK.

 

Sdílejte článek

Doporučené

Proč mají dětští psychiatři tolik práce?

27. 2. 2024

Je důvodem současného přetížení dětských psychiatrů nárůst těžkých případů, nebo spíše chybějící mezičlánky zajišťující včasnou a odbornou péčí o…

Proč transformovat síť nemocnic

23. 2. 2024

Nedostatek personálu, tlak na větší efektivitu, ale i vývoj medicíny a požadavky na kvalitu. To je jen několik důvodů, proč se změnám na mapě…