Přeskočit na obsah

Náš tým zdravotníků: V EUC jdeme společně za péčí a hodnotami

Jan Šlajs, výkonný reditel EUC klinik
Jan Šlajs, výkonný reditel EUC klinik

V dnešní době je klíčové nejen poskytovat kvalitní zdravotní péči, ale také vytvářet prostředí, ve kterém se zaměstnanci cítí podporováni, respektováni a soudržní. U nás v EUC je péče o naše zaměstnance neoddělitelně spojena s naší péčí o pacienty. Chtěl bych vám přiblížit, na jakých hodnotách stojíme, jakým způsobem klademe důraz na spolupráci, vzájemné spoléhání a budování týmu na základě našich sdílených hodnot.

EUC je postaveno na čtyřech hodnotách – radost, péče, odpovědnost a smysluplnost. To, že jsou naše fi remní hodnoty základem naší soudržnosti a práce, není klišé, jednáme v souladu s nimi. Jsou nám pomocníkem v momentech, kdy si nejsme jisti. Respektujeme a ctíme každého jednotlivce a věříme, že jen prostřednictvím sdílených hodnot a cílů můžeme dosáhnout skutečného úspěchu. Budování důvěry, poctivosti a spolupráce je pro nás klíčové a neustále pracujeme na tom, abychom tyto hodnoty upevňovali ve všech oblastech naší práce.

Jednou z našich hlavních priorit je vytvořit prostředí, ve kterém se každý náš zdravotník cítí jako nedílná součást týmu. Věříme, že jen takový tým může efektivně pracovat a poskytovat péči na té nejvyšší úrovni, a to i v ambulantní péči. Proto klade zdravotnická skupina EUC důraz na to, aby každý jednotlivec byl vnímán, naslouchán a oceněn za svůj přínos.

Spolupráce mezi našimi zdravotníky je základním kamenem našeho úspěchu. Věříme, že sdílené znalosti, dovednosti a zkušenosti každého člena týmu přispívají k vytvoření komplexní a efektivní péče pro naše pacienty.

Vysoká erudice všech členů našeho týmu, od lékařů a sester po farmaceuty a laboranty, je základem. Jsme silně orientováni na důvěru mezi sebou a zejména na začátku spolupráce nové kolegyně či kolegy směrujeme na její budování. I nováček se ve světě EUC musí cítit komfortně. Bez ohledu na to, zda jde o lékaře, sestry, nebo další personál, každý člen týmu má klíčovou roli a je nezbytný pro fungování celého systému. Respektujeme etické normy a standardy v naší profesi a chováme se odpovědně ve vztahu k našim pacientům i kolegům.

Zdravotnická skupina EUC prošla od svého vzniku velkou modernizací. V našem strategickém uvažování jsme se zaměřili na modernizaci a přístrojové vybavení ambulancí, rozvoj jednodenní operativy v Ústí nad Labem a ve Zlíně. Všech našich 15 mamocenter bude využívat v letošním roce pomoc „umělého inteligenta“, což by lékařkám a lékařům mělo být ku pomoci. I díky naší fi remní kultuře a nastavení se nám daří přivítat lékaře stomatology na naší plzeňské zubní pohotovosti. Před třemi roky, kdy jsme hodnoty EUC pojmenovali, se podařilo, že si naši pacienti všimli, že se práce ambulancí trochu změnila. Z průzkumu, který jsme si nechali udělat, vyplynulo, že vnímají naši péči jako profesionální, znalostní a více laskavou.

Mít hodnoty a jednat podle nich, ne je mít jen na papíře, má velký smysl.

Jan Šlajs, výkonný reditel EUC klinik

Sdílejte článek

Doporučené