Přeskočit na obsah

Nastává „pertusový rok“. Praktičtí lékaři čekají na vakcíny

očkování
Ilustrační fotografie. Všechny osoby jsou modelem. Zdroj: iStock

AKTUALIZOVÁNO Případů černého kašle rapidně přibývá. K 10. březnu 2024 bylo do informačního systému infekčních nemocí (ISIN) nahlášeno už 2 273 případů pertuse od začátku kalendářního roku. Hlášení o nárůstu počtu případů přicházejí i z dalších evropských zemí, jako je například Dánsko, Chorvatsko, Belgie či Nizozemsko. Epidemiologové tak hovoří o nástupu pertusového roku. Jedinou spolehlivou, ne však trvalou ochranu představuje vakcinace. Potřebných očkovacích látek je však v současnosti nedostatek a pro praktické lékaře jsou prozatím nedostupné. Přeočkování je přitom více než vhodné nejen u dětí, ale i u dospělých.

Státní zdravotní ústav (SZÚ) už několik týdnů informuje o prudkém nárůstu počtu případů černého kašle. Zatímco za první kalendářní týden roku 2024, tedy k 7. lednu bylo hlášeno 25 případů, k 10. březnu už SZÚ evidoval kumulativně 2 273 hlášených případů pertuse od začátku roku. Epidemioložka Kateřina Fabiánová ze SZÚ varuje, že pokud bude tento nárůst pokračovat stejným tempem, které se však spíše zrychluje, mohly by celkové počty za rok 2024 dosáhnout až čtyř tisíc případů. „Tato predikce je velmi reálná i vzhledem k předchozímu takzvaně klidovému období během pandemie onemocnění covid-19, kdy byly hlášeny pouze desítky případů pertuse ročně,“ uvedla Fabiánová. Podle dat SZÚ byl v předchozích deseti letech z hlediska případů pertuse „nejsilnější“ leden roku 2014, kdy bylo hlášeno 244 případů, a konečný součet za tento rok činil 2 521 nemocných, tedy 24 případů na 100 000 obyvatel. V covidových letech tlumila šíření pertuse zejména protiepidemická opatření. „V období pandemie zasáhla do vývoje většiny infekčních nemocí, černý kašel nevyjímaje, protiepidemická opatření. Zároveň s tím došlo v některých oblastech republiky také k poklesu proočkovanosti. Data ukazují zejména na vybrané lokality Královéhradeckého a Jihomoravského kraje, ale konkrétní příčinu poklesu nám systém neodhaluje. V populaci celkově narostl počet vnímavých jedinců, mezi kterými se tato vysoce nakažlivá nemoc následně snadno šíří. Je tedy třeba se s nejvyšší pravděpodobností připravit na pertusový rok,“ shrnula Kateřina Fabiánová s odkazem na aktuální data.

Vakcinace: spolehlivá, ale jen dočasná ochrana

Vakcinace je u pertuse stejně jako u řady dalších onemocnění nejefektivnější a také nejspolehlivější zbraní lékařů. Proti černému kašli se povinně očkuje od roku 1958 a až do té doby, resp. do roku 1959, byly podle údajů ČSÚ v Československu každoročně od roku 1919 hlášeny desítky až stovky případů úmrtí v souvislosti s pertusí. „Nejvíce úmrtí bylo registrováno u dětí do jednoho roku života, ale také ve věkové skupině 1–4 roky a 5–9 let. Od roku 1945 do roku 1959 zemřelo podle ČSÚ v souvislosti s pertusí celkem 2 638 lidí,“ uvádí ČSÚ. Tuto smutnou statistiku vylepšila až právě vakcinace a zavedení antibiotik do léčby pertuse. „Zavedením chloramfenikolu do léčby pertuse a celoplošného očkování v padesátých letech minulého století došlo rychle k výraznému poklesu úmrtnosti. Ještě v období 1960 až 1983 bylo zaznamenáno celkem 21 úmrtí, od roku 1984 do roku 2004 nebylo hlášeno žádné úmrtí v souvislosti s pertusí,“ konstatuje ČSÚ. V následujících letech pak docházelo k úmrtím jen v jednotkách případů, a to u neočkovaných dětí či osob v seniorním věku. Poslední případ byl zaznamenán podle ČSÚ loni u muže ve věku 76 let.

Přestože se případy pertuse nevyhýbají žádné věkové kategorii, zvýšená vulnerabilita se týká zejména nejmenších dětí a seniorů. Podle epidemioložky Kateřiny Fabiánové je vakcinace jedinou spolehlivou ochranou. „Jedinou spolehlivou cestou, jak ochránit sebe, ale i třeba malé děti v rodině a starší lidi, je očkování. Je nezbytné, aby rodiče věděli o rizicích, hovořili se svými praktickými a dětskými lékaři a v žádném případě nepodceňovali nebo jakkoli bezdůvodně neoddalovali očkování svých dětí. Očkování proti pertusi ani prožité onemocnění nás však nechrání celý život," varuje Fabiánová s tím, že protilátky po očkování i po onemocnění postupně klesají a člověk se stává vůči infekci opět vnímavým. Přeočkování je tedy podle Fabiánové více než vhodné nejen u dětí, ale i u dospělých. „Vakcinaci je třeba minimálně jednou v dospělosti opakovat. Ideální je nechat se při pravidelném přeočkování proti tetanu očkovat kombinovanou vakcínou, tedy proti tetanu, černému kašli a záškrtu dohromady, která pak poskytuje dočasnou ochranu před třemi závažnými infekcemi. První příležitost v dospělosti je při pravidelném přeočkování proti tetanu mezi 20. a 25. rokem života,“ radí epidemioložka. Před otálením, nebo dokonce odmítáním vakcinace varuje zejména rodiče malých dětí i ředitelka SZÚ Barbora Macková. „Apeluji zejména na těhotné a rodiče malých dětí, aby neváhali a využili ochranu očkováním. Zdravotním stavem neodůvodněné odpírání základního a povinného očkování dětem, které vidíme u některých rodičů, se v tomto případě může rovnat i ohrožení života dítěte,“ zdůraznila Macková. Ještě vyšší ochranu malých dětí pak podle epidemiologů zvyšuje také přeočkování dospělých v domácnosti ještě před příchodem potomka. Prevence je totiž i v tomto případě efektivnější než následná léčba, a to i z pohledu současného problému antibiotické rezistence.

Nespoléhejme se na antibiotika

Podle SZÚ vakcinace snižuje celkovou spotřebu antibiotik. „Očkovaný člověk je určitou dobu chráněn před danou infekcí a nepotřebuje antibiotickou léčbu. Nadužívání antibiotik a léčba tzv ‚naslepo‘ může vést ke vzniku rezistence,“ varuje SZÚ. Tento jev se podle ústavu naplno projevil například minulý rok v Číně, kde bylo 80 až 90 procent všech klinických izolátů Bordetella pertussis rezistentních na makrolidy, které jsou první volbou při léčbě pertuse. „Antibiotická rezistence je problém dlouhodobý a velice závažný. Jakkoli máme v České republice dobře dostupná antibiotika vhodná pro léčbu černého kašle, příklad Číny ukazuje, jak rychle se může nemoc, které lze předcházet očkováním, změnit ve velký problém, když na ni přestanou antibiotika účinkovat. Ještě jednou apeluji, nespoléhejme na antibiotika, nepovažujme v žádném případě za zbytečné očkování proti pertusi jen proto, že máme současně dostupné léky,“ varovala Macková s tím, že antibiotika nemusejí nepříznivý průběh pertuse zvrátit. „Nehazardujme, dbejme na dodržování povinného očkovacího kalendáře a v dospělosti žádejme konzultaci u svého praktického lékaře a přeočkování,“ apeluje na občany a zejména pak rodiče malých dětí Barbora Macková.

Praktici neměli vakcíny

Zde ale nastává problém. Praktičtí lékaři totiž hlásí, že tolik potřebné vakcíny k záchytu nástupu „pertusového roku“ nejsou pro praktické lékaře aktuálně dostupné. Podle praktické lékařky z katedry všeobecného praktického lékařství IPVZ Ludmily Bezdíčkové jsou vakcíny dostupné pouze v očkovacích centrech, praktičtí lékaři je objednat prozatím nemohou. „Bohužel očkovací látky proti černému kašli pro praktiky nejsou toho času dostupné pro objednání. Boostrix koncem dubna a Adacel, dle informací distributora, až v květnu,“ napsala Bezdíčková na síti X. Nedostupnost vakcín potvrdili ve vláknu na síti X i Mladí lékárníci. „Pochybujeme, že jsou nějaké lékárny se zásobami těchto vakcín. A jestli, tak jsou domluveny pro konkrétního lékaře. Bohužel myšlenka vakcín v lékárnách je dlouhodobě tlumena a hlavní kanál z Avenieru je stejný jako do ordinací. Běžná lékárenská distribuce nemá nic,“ konstatovali lékárníci ještě 6. března.

Podle nejnovějších informací by však měla být uvolněna, a to i pro dospělé, očkovací látka Adacel Polio, která je trojkombinací vakcín proti pertusi, difterii a tetanu a používá se jako posilovací dávka pro osoby starší 3 let. Navzdory informacím uvedeným na stránkách provozovatele očkovacích center Avenier o dlouhodobé nedostupnosti této očkovací látky je jí prý dostatek.  Podle informací od ministerstva zdravotnictví, které přinesla Ludmila Bezdíčková na síti X, by také měla brzy dorazit i mimořádná dodávka zmíněné očkovací látky Adacel, což je totožná trojkombinace užívaná jako posilovací dávka pro osoby od 4 let. Možnost vakcinace je ale podle Bezdíčkové stále dostupná pro rizikové skupiny v očkovacích centrech. „Rizikové skupiny tam mají možnost se naočkovat. Patří mezi ně i zdravotničtí pracovníci. Nadále doporučujeme vakcinaci zejména ženám ve 3. trimestru těhotenství a chronicky nemocným pacientům, zvláště s onemocněním plic,“ uzavřela Bezdíčková.

Neoficiální informaci o brzké dostupnosti vakcín vzápětí potvrdilo samotné ministerstvo zdravotnictví. „Aktuálně je k dispozici u dodavatele a distributora přes 70 000 očkovacích dávek. V průběhu března jsou plánovány také mimořádné dodávky z Velké Británie. Lokální nemožnost některých praktických lékařů pro dospělé objednat vakcínu byla způsobena prioritizací objednávek pro praktické lékaře pro děti a dorost,“ vysvětlilo ministerstvo zdravotnictví s tím, že zdravotnická zařízení včetně ordinací praktických lékařů mají od 7. března možnost objednat vakcíny proti pertusi přímo od distributora Avenier. „Na dnešním jednání Centrálního řídícího týmu bylo potvrzeno, že situace ohledně černého kašle a záškrtu je pod kontrolou a vakcín pro dětskou i dospělou populaci je dostatek. Během jara je také očekávána další dodávka dalších cca 60 000 dávek,“ ujistil 7. března pacienty i lékaře náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Marek Štefan: diagnostika a léčba pertuse

Pertuse je bakteriální infekční onemocnění dýchacího traktu. Původcem je gramnegativní bakterie Bordetella pertussis, pojmenovaná podle objevitele Bordeta a schopnosti vyvolávat závažný kašel (per – extrémní, tussis – kašel). Před zahájením očkování se u nás vyskytovaly desetitisíce případů ročně. Očkovat se začalo v roce 1958. Bohužel očkování ani prodělání nemoci nezanechává dlouhodobou imunitu. V poslední době se pertuse objevuje ve dvou- až pětiletých cyklech.

Inkubační doba je 5 až 21 dní, většinou 7 až 10 dní. Dělí se do tří fází: katarální, paroxysmální a rekonvalescentní. V katarální fázi infekci neodlišíme od jiné respirační infekce (zvýšená teplota, rýma, bolesti v krku, zánět spojivek atd.). V této fázi je však pacient nejnakažlivější. Následuje paroxysmální fáze („kašlací“), během které se objeví dusivý, suchý kašel (10–15 zakašlání během záchvatu), záchvat je typický promodráním pacienta (proto „černý“ kašel) a poté prudkým nádechem (výsknutí, zajíknutí, whoop). Může dojít ke zvracení.

Kašlací stadium je vyčerpávající a trvá až několik týdnů. Následuje rekonvalescence. Mohou se objevit komplikace: zápal plic, prokrvácení spojivek očí, krvácení z nosu z usilovného kašle, dále vzácně encefalopatie (např. zmatenost) a nízká glykémie (účinek bakteriálního toxinu). Mohou být i různé atypické nebo neúplně vyjádřené průběhy nemoci.

Jak se černý kašel diagnostikuje? Lékař vysloví podezření, poté záleží na stadiu nemoci, čím dříve od začátku příznaků, tím více se používají přímé metody (PCR nebo kultivace z výtěru z nosohltanu), později (více než 14 dní) se použije vyšetření protilátek (IgA a IgG) v krvi ± PCR. Léčba spočívá v časném nasazení antibiotik. Používají se makrolidy (klaritromycin), azalidy (azitromycin) nebo kotrimoxazol. Prevence spočívá v očkování dětí a přeočkování v dospělosti. Během těhotenství (ve 3. trimestru) je také doporučeno očkování, principem je přenos ochranných protilátek matky na plod a následně novorozence. Velmi malé děti jsou totiž nejohroženější skupinou pacientů. Ochranu čerstvé narozeného dítěte lze zvýšit i přeočkováním osob ve stejné domácnosti.

(Příspěvek infektologa MUDr. Marka Štefana, MBA, na síti X z 1. 3. 2024, kráceno)

Zdroj: MUDr. Marek Štefan, MBA, Síť X

SZÚ: Co dělat pro zlepšení epidemiologické situace?

  • Udržet dostatečnou proočkovanost ve všech oblastech ČR a také dodržovat včasné očkování kojenců podle národního očkovacího kalendáře tak, aby byli chráněni zejména ti nejzranitelnější jedinci. O dostatečné proočkovanosti hovoříme, pokud dosahuje 95 až 97 procent očkovaných v populaci.
  • Dodržovat stanovené termíny očkování podle očkovacího kalendáře včetně včasného podání první dávky vakcíny proti pertusi od 9. týdne života. Teprve 14 dní po druhé dávce je dítě chráněno před závažným průběhem onemocnění.
  • Pertuse může mít u dětí mladších tří měsíců atypické projevy. Při podezření na pertusi je nutné provést cílené vyšetření na pertusi a včas zahájit adekvátní léčbu jak nemocného, tak jeho kontaktů.
  • Trápí vás kašel a zhoršuje se v noci? Nechte se vyšetřit! Vyšetření probíhá stejně jako odběr z nosu na covid-19.
  • Nejmenší děti chrání před závažným průběhem pertuse po narození očkování matek v těhotenství – informační leták ke stažení.
  • Čekáte narození potomka? Budete se s dítětem často stýkat? Nechte se očkovat proti pertusi nejpozději 14 dní před jeho narozením. Svým očkováním zabráníte případnému přenosu infekce od Vás na miminko.

Zdroj: SZÚ

Mimořádný webinář IPVZ „Aktuality v infekčním lékařství: pertuse, mykoplazmová pneumonie, diftérie“

Datum a čas konání:

1. 4. 2024 9:00 – 30. 4. 2024 23:59.

Přihláška

Sdílejte článek

Doporučené