Přeskočit na obsah

Nemocnice Na Františku získala jistotu do roku 2023

Podle nové koncepce Nemocnice Na Františku pro období let 2020–2024 má být v nemocnici zřízen urgentní příjem, stanoviště Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, lékařská služba první pomoci a lékárna s nepřetržitým provozem. Dále by zde mělo vzniknout oddělení ARO, lůžkové oddělení plastické chirurgie a lůžková rehabilitace.

Tuto vizi rozvoje potvrdila Všeobecná zdravotní pojišťovna, když s nemocnicí uzavřela čtyřletou smlouvu do konce roku 2023 s možností dalšího prodloužení. Takovou jistotu neměla Nemocnice Na Františku od roku 2013, pokaždé uzavírala jen roční dohody.

Nová role nemocnice by měla do velké míry spočívat v řešení těch akutních problémů emergentního rázu, které nutně nevyžadují zázemí superspecializované nemocnice. „Nemocnice Na Františku nám předložila poměrně rozsáhlou koncepci svého budoucího směřování, nad kterou jsme dlouho diskutovali. Zpracovali jsme podrobnou analýzu zdravotního stavu obyvatel Prahy a posuzovali vývoj nových lékařských oborů a lékařské techniky v dotčeném regionu. V tuto chvíli rozhodně neuvažujeme o převedení nemocnice na nemocnici následné péče, naopak podporujeme, aby se ještě více profilovala v urgentní péči,“ uvedl ředitel regionální pobočky VZP pro Prahu a Středočeský kraj Jan Bodnár. Další debaty by měly vyjasnit užší spolupráci mezi Nemocnicí Na Františku s pražskými fakultními nemocnicemi, záchrannou službou a dalšími zdravotnickými zařízeními.

Nemocnice Na Františku hledá cestu k větší efektivitě už řadu let. V roce 2015 se pokusila změnit strukturu služeb, otevřela oddělení jednodenní péče pro drobné chirurgické zákroky. Zároveň uzavřela lůžkovou část neurologie a část běžných lůžek interny a chirurgie. Ze ztrát se ale nevymanila. Praha 1 dotovala provoz nemocnice desítkami milionů korun ročně. Za předchozí politické reprezentace připravovala Praha 1 svěření nemocnice soukromému partnerovi. Pak ale o nemocnici projevil zájem magistrát a od ledna se má „František“ stát metropolitní nemocnicí pod správou hlavního města Prahy.

Nemocnice Na Františku byla příspěvkovou organizací Prahy 1 od roku 1992. Dnes má 159 lůžek, z toho 46 lůžek následné péče. Celkově je přitom v Praze bezmála 12 000 nemocničních lůžek. V roce 2012 měla nemocnice 217 lůžek, z toho 26 následné péče, a v roce 2002 dokonce 243 lůžek. „Pražská regionální pobočka VZP nám dala šanci dokázat, že i menší městská nemocnice má v pražském zdravotnictví své místo. Smlouva s největší českou zdravotní pojišťovnou představuje jistotu, kterou nemocnice v nadcházejícím období potřebuje pro svou stabilizaci a rozvoj. Více než polovinu našich pacientů tvoří právě klienti VZP,“ uvedl pověřený ředitel Nemocnice Na Františku David Erhart.

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

O houbách a lidech

12. 4. 2024

Většina z nás považuje houby za rostliny. Nejsou jimi. Jsou samostatná říše života. Něco mají společného s rostlinami, něco s živočichy, něco mají…