Přeskočit na obsah

Nemocnice protestují proti návrhu úhradové vyhlášky

Konec připomínkového řízení k vyhlášce o úhradách za zdravotní služby v roce 2020 byl důvodem, proč se znovu hlasitě ozvali zástupci odborů, České lékařské komory, občanských sdružení příjemců péče a některých poskytovatelů sdružených v „krizovém štábu proti kolapsu ve zdravotnictví“.

Zatímco ve většině ambulantních sektorů došlo v otázce úhrad v roce 2020 k dohodám mezi zástupci poskytovatelů a zdravotními pojišťovnami v rámci dohodovacího řízení, zástupci nemocnic se s pojišťovnami nedohodli. O platbách pro nemocnice tedy rozhodne ministerstvo zdravotnictví. To se v návrhu své vyhlášky inspirovalo návrhem zdravotních pojišťoven pro nemocnice. Ten by znamenal pětiprocentní navýšení úhrad, a s tím nejvýznamnější sdružení nemocnic – Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN), nesouhlasilo. Co v posledních dnech o stavu zdravotnictví a úhradách na příští rok zaznělo?

„Za stávající situace je bohužel kvalita a dostupnost zdravotní péče v ČR ohrožena,“ prohlásil MUDr. Eduard Sohlich, předseda AČMN. „Úhradová vyhláška, kterou se chystá ministerstvo zdravotnictví vydat, rozhodně nezajistí pokrytí skutečně vynaložených nákladů na zdravotní péči v jednotlivých regionech a ty budou tak vystaveny nemalým problémům. AČMN v dohodovacím řízení vždy a všude jasně deklarovala navýšení v akutní péči o 12 procent meziročně, tedy nárůst o 17 procent vůči roku 2018 a v následné péči o 1000 Kč na jeden ošetřovací den jako rozdíl mezi reálnými náklady a úhradami zdravotních pojišťoven v souladu s provedenými analýzami. Rovněž jsme žádali a stále žádáme narovnání úhrad mezi fakultními a regionálními nemocnicemi za stejnou práci. Dalším požadavkem ze strany AČMN je trvalý růst prostředků pro zdravotnictví tak, aby došlo ke zvýšení podílu na HDP ze stávajících 7 procent na minimálně 9 procent, což je průměr OECD,“ uvádí MUDr. Sohlich.

„Ministerstvem zdravotnictví předložený návrh vyhlášky je likvidační pro fungování mnoha nemocnic v regionech a pro poskytovatele domácí péče. Ani dalším segmentům zdravotnictví neumožňuje slibovaný rozvoj. Hrozí odchody dalších zdravotníků a péče o pacienty bude ještě více ohrožena, protože ji nebude mít kdo poskytovat. Přitom už dnes se leckde citelně zhoršila její kvalita i dostupnost, jsou uzavřené operační sály, část pokojů na nemocničních odděleních, nelze zajistit domácí péči, dlouho se čeká i na naléhavá vyšetření. Ministerstvo zdravotnictví však přes všechna jednání a přes všechny prokazatelné argumenty problém bagatelizuje, s poskytovateli péče jedná jen z pozice síly a pacienty obelhává,“ píše se ve zprávě krizového štábu proti kolapsu zdravotnictví.

„Péče v nemocnicích není bezpečná pro pacienty, ani není bezpečná pro zaměstnance, kteří ji poskytují. Pan ministr plánuje uvolnit na péči do nemocnic zhruba 19 miliard. Jsme přesvědčeni, že aby byla péče zajištěna, je potřeba uvolnit dalších 26 miliard korun ze zdrojů zdravotních pojišťoven. Zmapovali jsme si situaci v nemocnicích, ale také v domácí péči, sociálních službách a v jiných segmentech. Je to pouze na vůli politika, kolik peněz se uvolní a jaká ta péče bude. Jestli budou pacienti bezcílně bloudit systémem, budou hledat nemocnici, jestli budou dál čekat až tři měsíce na vyšetření CT nebo magnetickou rezonancí, jestli budou dál odcházet z nemocnic lékaři a sestry, to vše je v rukou ministra zdravotnictví. Nemocnice nedostaly peníze na navýšení platů, ani na další rozvoj a ministerstvo zdravotnictví zatížilo fakultní nemocnice dalšími špatnými rozhodnutími. Zvýšily se ceny za energie, dluží se dodavatelům zdravotnického materiálu a léků skoro miliarda a 200 milionů korun,“ uvedla na brífinku předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

„Jsme hluboce nespokojeni s prací pana ministra, protože se nám jeví poměrně nekompetentní. Minulý rok dal nejzkušenějším lékařům dvě procenta do tarifu a pro příští rok chce tuto skandální záležitost opakovat. Jestliže chce lidi ve zdravotnictví, kteří jsou přetížení, pracují protizákonně, a je jich velký nedostatek, odměnit jen dvěma procenty, která nekryjí ani inflaci, považuji to za skandální,“ řekl předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů MUDr. Martin Engel.

„Se statistikami chodíme už rok a půl dokládat, že je domácí péče podfinancovaná. V současnosti nám zdravotní pojišťovny hradí zhruba 60 procent nákladů na hodinu péče. Před rokem jsme začali se stávkovou pohotovostí, abychom veřejnosti ukázali, že je v domácí péči velký problém, který hrozí kolapsem. Při dohodovacím řízení jsme nebyli jako rovnocenní partneři, byl to diktát zdravotních pojišťoven. I nyní se do návrhu úhradové vyhlášky dostal návrh zdravotních pojišťoven, který pokračuje v tom, že domácí zdravotní péče bude kolabovat,“ uvedla Bc. Ludmila Kučerová, DiS, z Charity Česká republika, největšího poskytovatel domácí péče, na brífinku krizového štábu.

„V uplynulých měsících došlo v domácí péči k velkému posunu. Ministr Vojtěch je prvním, kdo se přímo seznámil s problematikou terénní péče, s její náročností a nedostatky, které se tímto segmentem vlečou již od minulého století. Pracovní skupina pro koncepci domácí péče při MZ ČR pracuje již rok. Tento týden byla po dvaceti letech odevzdána k dalšímu schválení kompletní kultivace materiálových výkonů, byla doplněna o několik nových výkonů, ale upravena i pro potřebu rozvoje domácí péče. Jsou připraveny nové kompetence sester domácí péče... Vyzýváme ty, kteří stále mluví o stávkové pohotovosti, aby raději přiložili ruku k dílu a více se podíleli na těchto pozitivních změnách, které se daří v poslední době prosadit,“ uvádí ve svém prohlášení Mgr. Lucie Jursíková Brožková z Grémia managerů domácí zdravotní péče s Bc. Hanou Pekárkovou, jednatelkou Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o. a členkou Sekce zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory České republiky, a dalšími.

„S odboráři se potkám. Řeknu jim, že v roce 2013 šlo do zdravotnictví 228 miliard korun, v roce 2020 půjde 346 miliard korun, tedy o 118 miliard korun více. Nebo další srovnání. Náklady na chod nemocnic byly před šesti lety 101 miliard korun, v roce 2020 to bude 163 miliard, tedy nárůst o 61 procent. Do zdravotnictví teče stále více peněz, protože pro naši vládu je extrémně důležité,“ uvedl premiér Ing. Andrej Babiš (ANO).

„Jakékoli direktivní přidání peněz do úhradové vyhlášky ze strany ministerstva, které odbory požadují, by znamenalo porušení všech dohod a zahození poctivé práce, kterou jednotlivé segmenty odvedly. To nikdy nedopustím,“ prohlásil ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. „Odbory stále nepochopily, že dohody jsou výsledkem kompromisu zdravotníků, a nikoliv vůle ministerstva zdravotnictví. Neuvědomují si, že svými útoky tak zpochybňují práci praktiků, zubařů, gynekologů, záchranek, většiny domácí péče i nemocnic a zejména jdou proti potřebám pacientů a zlepšování kvality a dostupnosti zdravotní péče. Zkrátka těmito nátlakovými akcemi jdou ve výsledku proti samému zdravotnictví, nikoliv proti ministerstvu, a bohužel tím zdravotnictví a všechny jeho aktéry pouze poškozují. Bohužel s odbory se spojila menšina těch, kteří nebyli schopni předložit relevantní argumenty a jako všichni ostatní se dohodnout, a nyní se snaží si mimo jednací stůl, mediálním nátlakem, vylobbovat peníze navíc. Takovéto zvyky tady byly možná v minulosti, ale já je razantně odmítám. Každý segment měl spravedlivé a rovnocenné podmínky pro jednání. Bohužel k podpisu dohody u nemocnic nedošlo kvůli jedinému vetu ze strany Asociace českých a moravských nemocnic, ačkoliv s nabídkou pojišťoven souhlasilo 80 % nemocnic, a to včetně velkých fakultních a krajských. Podobně to bohužel bylo i s domácí péčí, kde dohodu zablokovala Charita ČR, zatímco ostatní poskytovatelé domácí péče s jejím postojem nesouhlasí a dohodu podporují,“ uvedl ministr Vojtěch.

„Odmítáme současnou snahu zdravotnických odborů zvrátit politickým nátlakem výsledky dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2020. Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby tomuto tlaku nepodlehnul. ČR nemá státní zdravotnictví a není rolí ministerstva ani vlády, aby určovala výši platů a mezd v jednotlivých segmentech zdravotnictví. Opakované politické zásahy, o které odbory opět usilují, jsou jednou ze základních příčin současného neuspokojivého stavu, ve kterém se české zdravotnictví nachází. Kolegům v nemocnicích přejeme přiměřené ohodnocení jejich práce a respektujeme nezpochybnitelnou roli odborů snažit se vymoci svým členům co nejlepší mzdové podmínky. Mají tak ale činit výhradně cestou kolektivního vyjednávání se zaměstnavateli. Nikoliv napadáním úhradové vyhlášky, která je výsledkem legitimního dohodovacího řízení. Plošné navýšení platů v lůžkových zařízeních způsobí pouze další pokřivení podmínek a prohloubí nerovnováhu zdravotního systému, ale nevyřeší jeho současné personální potíže. Skutečné řešení problému může přinést pouze systémová změna v podobě optimalizace sítě zdravotnických zařízení, restrukturalizace lůžkového fondu a racionalizace procesů poskytování zdravotní péče,“ píše se v prohlášení Koalice soukromých lékařů a Sdružení soukromých gynekologů

„Podporujeme navýšení prostředků do zdravotnictví i ohodnocení zdravotníků. Pokud se ale domluví poskytovatelé péče s pojišťovnami na rozdělení peněz, není pak možné dodatečně „tlačit“ stávkami, aby někdo dostal více na úkor jiných. Stomatologie roky dostává nejméně prostředků a trpí tím mnoho pacientů, kteří „nemohou najít lékaře”. Nejsme nadšeni z kompromisů, ale když něco podepíšeme, tak to platí. Zdravotnictví nepotřebuje jen vyšší mzdy zaměstnanců v nemocnicích ale i moderní budovy, léky. Máme mnoho hospitalizací ačkoli by mnoho věcí šlo řešit rychle a levněji v ambulancích. Peníze mají dostat ti s nejvyšší kvalitou a nejvíce spokojenými pacienty. Nikoli podle nátlaku a osobních kontaktů. To je cesta od socialismu k vyspělému zdravotnictví typu Německa,“ uvedl doc. MUDr. Roman Šmucler CSc, prezident České stomatologické komory.

 

Čtěte také:

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

21. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.