Přeskočit na obsah

Nemocniční lékárny vydají stamiliony

Česká lékárnická komora odhaduje celkové náklady lékáren spojených s kontrolou léků v souladu s nařízením Evropské unie proti padělkům léků na 640 milionů korun za první rok. Zhruba polovina těchto nákladů přitom dopadne na nemocniční lékárny.

Administrativní zátěž spojená s ověřováním každé krabičky léku vyvolá v nemocničních lékárnách požadavky na navýšení počtu personálu. „Většina nemocničních lékáren není s to zvládnout protipadělková opatření se stávajícím personálním vybavením,“ uvedl Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny IKEM, předseda Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ČLS JEP. V lékárně bude potřeba před distribucí na oddělení otevřít každý karton lékových krabiček a ty jednotlivě naskenovat.

Ročně tak každá nemocnice vydá několik milionů korun navíc. „V naší nemocnici musím přijmout čtyři lidi jen kvůli protipadělkové směrnici. Bude nás to stát zbytečně peníze navíc,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus.

Kromě toho budou možnosti zacházení s léky v nemocnici méně flexibilní a nemocnice budou muset hledat nové cesty, jak zabránit, aby jim drahé léky na oddělení neexspirovaly. „Systém bude bezpochyby znamenat změnu v procesech nemocniční lékárny i v distribuci léků na oddělení. Nebude už možné například stahovat přípravky z oddělení a vracet je zpět na distribuci. To bude asi největší dopad, který nemocnice pocítí. Snižuje se flexibilita vracení nákladných přípravků, které nejsou v nemocnici využity. Bude to potřeba nějak ošetřit,“ uvedl Hojný. Ten zároveň věří, že během přechodné doby, kdy lékárníkům nehrozí sankce za nedodržování nových pravidel ověřování léčiv, se podaří systém usadit.

Komora se bude snažit získat od státu kompenzace formou zavedení nového výkonu v sazebníku výkonů. Podle Hojného by měl na nové nároky myslet i projekt DRG Restart při modelacích provozních nákladů.

 

Čtěte také

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené